Jump to content

ИСТОРИЯ НА ИЗДАНИЯТА НА ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА


Recommended Posts

ИСТОРИЯ НА ИЗДАНИЯТА НА

ЗАВЕТА НА ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА

Людмила Димитрова

Издания на книгата - Завета на цветните лъчи на Светлината от Учителя Петър К. Дънов на български и чужди езици

Ще се опитам да проследя изданията на книгата Завета на цветните лъчи на Светлината с погледа на библиографа. За кратко ще назовавам книгата Завет. Разбира се, ще разгледам подробно само тези издания, които успях да събера, да разгледам и да сравня лично. За други получих информация от чуждите библиотеки чрез интернет. Сигурно ще остане още някое неоткрито засега издание, с пожелание бъдещите изследователи да го намерят.

В библиографията има формални на пръв поглед характеристики като: автор, заглавие, година на издаване, цялостно оформление на книгата, вид на хартията, вид и големина на шрифта, размер на самата книга, брой на страниците, издател, печатница, илюстратор, мото и други белези, които позволяват на библиографа или библиофила да идентифицира всяко отделно издание, каквато цел в момента преследваме.

И така, да започнем с първото издание на Завета на цветните лъчи на Светлината и неговата предистория. Податки за отделни мисли и търсения в посока влиянието на цветовете върху духовното състояние на човека има в кореспонденцията на Учителя Петър Дънов и в личните му бележници от края на 19. и началото на 20. век. Може би именно в навечерието на Балканската война през 1912 г. той смята, че е дошло време всичко обмисляно през годините да събере в едно.

На 6 юни 1912 година Петър К. Дънов в писмо до Елена Иларионова в Търново º съобщава: „... Аз ще тръгна скоро от София”. И най-вероятно в средата на същия месец юни, а не през месец май, Учителя Петър К. Дънов пристига в село Арбанаси, Търновско. Там около два месеца работи върху Библията и съставя по нея окончателния текст на Завета на цветните лъчи на Светлината. На 15 август същата година, денят на Успение Богородично, започва поредният събор на Веригата в Търново, продължил до 21 август включително. На този ден Учителя чете на присъстващите части от току-що завършения Завет и им обяснява употребата „на цветните лъчи на Светлината за духовното повдигане и усъвършенстване в Пътя Господен”.

Той се завръща в София може би към края на месец август. На 15 септември 1912 година пише отново до Елена Иларионова в Търново: „Аз завърших бележките си”. Тези думи говорят, че до последния момент Учителя е нанасял още коректури и е изглаждал текста на Завета. От следващото изречение на същото писмо се разбира, че преди датата 15 септември 1912 година „материалът по цветовете е даден под печат”. Знаем, че за това се е погрижил известният софийски книгоиздател и книжар Димитър Голов – една изключително ерудирана личност. Избрана е прекрасна плътна хартия в блед светложълт цвят със златни ръбчета. Корицата е твърда, облечена с фина тъмнокафява кожа. Със златно покритие върху нея са гравирани заглавието и над него кълбо с криле, а под заглавието – Соломоновия печат, заобиколен от златни лъчи. Вляво от заглавието, вертикално върху обложката, от горе до долу е щампована винетка с лозови листа. Тя не е позлатена. На титулната страница е изписано заглавието на книгата, под него нежна разделителна линия и в долния десен край цитат от Посланието на Свети Павел към Галатяните – глава 5, стих 22-ри от Библията. На гърба на титулната страница има мото, представено само с първите букви на думите, последвани от точки. То се разчита така: „Винаги ще съм предан раб на Господа Исуса Христа, Син Божий, 15 август, Търново, 1912”, като за годината са използвани цифровите стойности на буквите от кирилската азбука.

В споменатото по-горе писмо Учителя уверява Елена Иларионова, че „когато се свърши всичко”, тоест след като се отпечата Завета, тя и съпругът º Константин Иларионов ще получат по един екземпляр за лична употреба, като подарък от него.

По спомените на брат Жечо Панайотов1 „през 1912 г. са били отпечатани 500 екземпляра за около 500-600 лв”. Той е видял тази бройка през 1945 година, отбелязана върху фактурата, издадена от Придворната печатница в София, където Завета е бил отпечатан. По това време тази печатница е била най-добрата в България и е обслужвала основно Двореца и българските държавни институции.

Най-вероятно от късната есен на 1912 година Учителя започва да подарява на членове на Веригата екземпляри от книгата с негов личен автограф. Свещения си подпис Учителя лично е полагал на титулната страница под заглавието, върху нежната разделителна линия. Изписан е с изключителна калиграфска прецизност и поразява с енигмата и изящество си. Ще допълня, че когато съм имала случаи да се докосна до оригинали на други документи, в които присъства свещения подпис на Учителя, винаги ме е впечатлявало старателното му полагане и неговата вътрешна хармония и красота.

Днес всеки, който по някакъв повод притежава екземпляр, подписан от Учителя, трябва да знае, че държи в ръката си изключително ценен уникат. Уникат по форма и съдържание, осветен от подписа на Учителя и подаден някога на получателя със специално благословение.

Текстът в корпуса на първото издание на Завета е разположен на 61 страници в 3 колони – в крайно лявата са упоменати цветовете и качествата, които развиват. В средата е разположен подбран от Библията текст и в крайно дясната колона са цитирани съответните глави и стихове от нея. Определено графичната постройка на Завета е твърде сложна. Сложна е и за възпроизвеждане. Книгата е шита, с биговани корици и снабдена с цветна лента за отбелязване на страниците. На последната страница, след края на Завета, се намира текстът, озаглавен Заповедта на Учителя. Текстът е графично оформен с друг шрифт и в получерен цвят.

Матрицата на основния корпус на първото издание, което досега описвах, е точно и старателно възпроизведена и в следващите още две, според мен, издания. Основание за това твърдение ми дава направения внимателен анализ на текста – разположение, интервали, пренос на думи и др., и разлики не са открити.

За корицата на второто издание на Завета отново е използван златен варак. Луксозната кожена обвивка е заменена от тъмнорозова хартиена обвивка, имитираща тъкан и залепена върху твърд картон. Гръбчето е в цвят охра и имитира кожа. Кориците са биговани. Книгата е шита. Хартията не е така луксозна, но достатъчно добра. Текстът е върху 61 страници, както изданието от 1912 г. Липсва отбелязана годината на отпечатване и можем само да гадаем кога точно е станало то.

И третото издание на Завета е направено точно по матрицата на корпуса от 1912 година. Според същия спомен на Жечо Панайотов, това е станало през 1947 година, след кончината на Учителя Петър Дънов в края на 1944 г. Последователите на Учителя са се опитвали да преписват с печатни букви Завета, но това не е бил сполучлив опит, поради сложната конструкция на текста, за която вече споменахме. Затова, заради вътрешната духовна нужда на братята и сестрите от Завета, той е отпечатан в тираж 1000 броя в братската печатница „Житно зърно”, както казахме, през 1947 г. Хартията е почти вестникарска. Корицата е хартиена, залепена на картон. Цветът е гълъбово-бежов, имитация на кожа. Гръбчето е в наситен тъмнозелен цвят. Особеност на изданието е заглавието, което за разлика от предишните два тиража е изтеглено в крайно дясно на корицата. Друга отлика на изданието е, че заглавието и символите – кълбото с крилете и Соломоновия печат с лъчите наоколо, са в черен цвят. И трета отлика е самата винетка, която не е от лозови листа, както при първите две споменати издания, а от акантови листа. Книгата е сглобена с телбод. Това са външните отлики на книгата.

Изводът е, че и трите издания, до 1947 година включително, външно се различават, но по брой на страниците – 61, вътрешното им ортографическо оформление и съдържание са идентични.

Характерно за тези три издания на Завета е, че никъде не е обявено името на автора и съставителя, годината на отпечатване и цената. Липсата на информация за автора или съставителя, в случая името на Учителя, е довела до това, че в справочника на Националната библиотека „Кирил и Методий”,

„Български книги. 1878–1944”, „Завета на цветните лъчи на светлината” не е посочено като произведение на Учителя Петър К. Дънов. Фигурира като анонимно произведение, подредено според библиографските правила по азбучен ред според първата буква от заглавието, в случая буква З. Така е регистриран още в през 1913 г. в бюлетина „Български книги”. На основа на този Бюлетин е създаден каталогът „Български книги 1878–1944” в 6 тома, отпечатан между 1978 и 1983 година. Затова в този каталог Завета е регистриран в том втори (5), на буква З, под № 15523. Същото се случва и с други книги на Учителя. Например „Хио-ели-мели-месаил. Глас Божий...”, е подреден по едно от духовните имена на Учителя – Еманоил. Намира се отново във том втори, на буква Е, и е с №14756. Това бе малко отклонение, показващо как може да се загуби ценна информация – да се прекъсне връзката между автора и неговото произведение. През последните години тези неточности по отношение на Учителя до голяма степен бяха отстранени от работещите в Националната ни библиотека.

В периода от 1947 година до политическите промени в България и цяла Източна Европа през 1989 година не намерих сведение у нас да се е печатало ново издание на Завета на цветните лъчи на Светлината. За първи път това става през 1994 година. Подготвя го издателство „Сонита-5”. За първи път името на автора Петър Дънов, Учителя, присъства на корицата. За първи път Завета е придружен с обяснения. Изданието е на съвременен български език. Корицата е мека, силно оранжева. Книгата е в по-голям размер от оригинала – 20/13 см. Има 72 страници. На страница втора е Програмата за приложение на Цветните лъчи по дни; на с. 3 се намират кълбото с крилете, хексаграмата и кръста, а под тях са стиховете от Иоан и от Посланието му към Римляните. На с. 4 издателката Соня К. Иванова обявява, че изданието е посветено на 130-тата годишнина от рождението на Петър Дънов,Учителя. Следват „Обяснения и упътвания върху Завета, дадени от Учителя по време на събора в Търново през 1912 година” и записани от Димитър Голов. От с. 15 започва същинският текст на Завета. Поради големият интерес книгата е изчерпана бързо и през 1997 г. „Сонита-5” прави второ издание.

Издателство „Бяло Братство” отпечатва своето първо издание през 1999 година. Редакторът Димитър Калев е обогатил изданието с много приложения, които следват основния текст на Завета и могат да се видят в Библиографския списък в края на статията.

Издателство „Бяло Братство” досега е отпечатало девет тиража от Завета, от които три в джобен размер. Изданията от 2011 и 2012 година са юбилейни, посветени на 100-годишнината от първото отпечатване на Завета на цветните лъчи на Светлината.

Повечето български и чужди издания се придържат към основен корпус от 61 страници, което показва желание да се следва неотлъчно първообразът на Завета на цветните лъчи на Светлината от 1912 година. В днешните издания пред или след основния текст, има няколко приложения. Едното от тях носи заглавието „Методът на цветните лъчи на Светлината”. Това приложение, както вече споменахме, е направено по протоколите на Димитър Голов, водени по време на събора, състоял се в Търново през 1912 година.

Обяснението започва с думите на Учителя: „Речта, която сега ще започна да ви давам, е чистото Слово Божие, предавано, говорено и опитвано от хиляди години. Това са стихове от Книгата Господня, така систематически извадени и наредени, щото при внимателно и благоговейно прочитание произвеждат всички краски, нужни за духовното повдигание и усъвършенствувание в Пътя Господен”. Следващото Приложение, отново по стенографските бележки на Димитър Голов, обяснява реда за четене на цветовете и съответните дни от седмицата, кога коя се чете, за да има най-положително въздействие върху душата и тялото на човека.

Според хронологията за периода от сто години – 1912 до 2012 година, са излезли от печат 15 български издания. Четри от изданията са малоформатни, т.е. джобни, като първото е на ИК „Виделина” от 1999 г., с размер 10/7 см.

По отношение на изданията на Завета на чужди езици картината е следната: има преводи на английски, испански, немски, руски и гръцки езици.

С превода на френски език случаят е по-особен. Оливие Мартин развива своите идеи под заглавие „Цветовете, в търсене на просветление”, използвайки за основа книгата на Учителя Петър Дънов Завета на цветните лъчи на Светлината като повод да представи собствените си виждания. И не можем да го считаме за превод в истинския смисъл на думата. Има четири издания. Последното е от 2009 г.

Има издания, преведени от българи на чужди езици и отпечатани в България, например на английски, немски и испански езици. Немското и испанското издания са на издателство „Бяло Братство”, а английското – на издателство „Всемир” на Мария Митовска, която го и превежда.

Други са преведени от българи и издадени в чужбина. Така Мария Митовска отпечатва в САЩ нейното второ издание на Завета. Има още един превод на английски език. Той е на българката Ернестина Сталева (1914-2005). Тя е живяла почти 30 години в САЩ и там е погребана. Преводът на Завета на цветните лъчи на Светлината е осъществен от нея в САЩ преди 1992 година. С помощта на една американка Завета е графически оформен и отпечатан на много добър ксерокс във формат А4. Разпространявал се е като ксерокопие, подвързано като книга. Направени са може би над 20 копия.

Преводът на гръцки език е направен от Козаманис Трендафилос. Осъществен е от издателство „Кибеа” през 2000 и 2001 година.

Това е, което бих могла засега да кажа за книгата Завета на цветните лъчи на Светлината от библиографска гледна точка.

Завета на цветните лъчи на Светлината на български и чужди езици

І. На български език в хронологичен ред

1. Завета на цветните лъчи на Светлината. [1.изд.]. [София, Царска придворна печ.], 1912.

61 с. 18,5 см. Тираж 500. Без цена.

В книгата името на автора и съставител Петър Константинов Дънов не е отбелязано. Изданието е в тъмнокафява твърда кожена подвързия.

2. Завета на цветните лъчи на Светлината. [2.изд.]. Без място. Без година на отпечатване.

61 с. 18.5 см. Без тираж. Без цена.

В книгата името на автора и съставител Петър

Константинов Дънов не е отбелязано.

1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Издание с твърди корици в тъмно малиновочервен цвят. Най-вероятно част точно от този тираж е подвързан с кожа, а другата част с хартия, имитираща кожа.

3. Завета на цветните лъчи на Светлината.

[3. изд. София, печ. Житно зърно, 1947]. 61 с.18,5 см. Тираж 1000. Без цена.

В книгата името на автора и съставител Петър

Константинов Дънов не е отбелязано.

1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Издание с твърди корици, облепени с хартия, имитираща кожа, в светлобежов цвят, с тъмно- зелено гръбче.

4. Дънов, Петър–Учителя. Завета на цветните лъчи на Светлината. [4. изд.]. София,

„Сонита–5”, печ. График Амат, 1994. 72 с. 20

см. 70 лв. Без тираж

В кн. отпечатано 1.изд. [за изд. Сонита-5.]

1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Корици меки, в силно оранжев цвят. Размерът е по-голям от 1. изд. 1912 г.

5. Дънов, Петър–Учителя. Завета на цветните лъчи на Светлината. [5. изд.]. София,

„Сонита-5”, печ. Дилмар, 1997. 72 с. с прил.

20 см. Без тираж. Без цена.

Кн. е [2. изд. за изд. Сонита-5. ]

1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Корици меки, в силно оранжев цвят. Размерът е по-голям от 1. изд. 1912 г.

6. Дънов, Петър–Учителя. Завета на цветните лъчи на Светлината. [6. изд. София], „ИК Виделина” [на Стефан Кирлашев, 1999]. 61 с., с прил. ХІІ с. 10/7 см. Без тираж. Без цена.

Авторът Петър К. Дънов, назован Учителя, посочен на с. ХІІ в прил.

1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Приложението, „Обяснения и упътвания” е отделна вложка.

Книгата е първото малоформатно (джобно) издание. С твърди виненочервени корици.

7. Завета на цветните лъчи на Светлината. [7. изд. ]. Ред. Димитър Калев. София, „Бяло Братство”, 1999. 92 с. (61+31 с. прил.). 18,5 см. Без тираж. Без цена

ISBN 954-8091-62-3(Подв.)

В кн. авт. Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

посочен в библиографското каре.

В книгата отпечатано 5. изд. 1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Книгата съдържа приложенията: Методът на цветните лъчи на Светлината. Резюме на съборните беседи, държани от Учителя от 15 до 18 авг.

1912 г. в гр. Велико Търново, по протоколи на брат Димитър Голов. с. 64–73. Как да се четат

и употребяват стиховете от Завета на цветните лъчи на Светлината. Записки на Димитър Голов. с 74–76. Как да се употребява книгата на Учителя Завета на цветните лъчи на Светлината. По материали на брат Боян Боев. с.77–79. Използвани съкращения на заглавия на книги от Библията. с. 80–81. Азбучен показател на цветните лъчи и добродетелите. с. 82-85. Обяснителни бележки. с. 86–92.

8. Завета на цветните лъчи на Светлината.[8. изд.]. [София], „Бяло Братство”, (Образование и наука ЕАД), 2004. 92 с. (61+31 с. прил.).

19 см. Без тираж. Без цена

ISBN 954-744-042-X (Подв.)

В кн. авт. Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

посочен в библиографското каре.

В книгата отпечатано 6. изд.

1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Съдържа и: Методът на цветните лъчи на Светлината; Как да се четат и употребяват стиховете от Завета на цветните лъчи на Светлината, по протоколи на Димитър Голов. Как да се употребява книгата на Учителя Завета на цветните лъчи на Светлината, по бележки на Боян Боев.

9. Завета на цветните лъчи на Светлината. Подготвено по първото от 1912 г. [9. изд.]. София, „Бяло Братство” ([Пловдив, Автопринт]), 2006. 92 с. (61+31 с. прил.) 18.5/12.5 см. Без тираж. 10.00 лв.

ISBN: 954-744-042-Х

Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учителя Беинса Дуно, духовно име на Петър Константинов Дънов.

В книгата отбелязано 7. изд.

1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоколи). Методът на цветните лъчи на Светлината; Как да се четат и употребяват стиховете от Завета на цветните лъчи на Светлината. Боян Боев. Как да се употребява книгата на Учителя Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб. показалец на Цветните лъчи и Добродетелите.

10. Завета на цветните лъчи на Светлината. [10. изд.], подготвено по първото от 1912 г. София, „Бяло Братство” ([Пловдив]: [Авто-принт]), 2006. 96 с. (61+35 с. прил.). 10/7 см. Без тираж. 5.00 лв.

ISBN: 978-954-744-110-1

Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учителя Беинса Дуно, духовно име на Петър Константинов Дънов.

В кн. отпечатано 7. изд.

1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Малоформатно (джобно) издание. С твърди виненочервени корици.

Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоколи). Методът на цветните лъчи на Светлината; Как да се четат и употребяват стиховете от Завета на цветните лъчи на Светлината. Боян Боев. Как да се употребява книгата на Учителя Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб. показалец на Цветните лъчи и Добродетелите.

11. Завета на цветните лъчи на Светлината. [11. изд.], подготвено по първото от 1912

г. София, „Бяло Братство”, 2009. 61, 24 с.

18.5/12.5 см. Без тираж. 10.00 лв. ISBN: 978-954-744-110-1

Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учителя Беинса Дуно, духовно име на Петър Константинов Дънов.

В книгата отбелязано 8. изд.

1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоколи). Методът на цветните лъчи на Светлината; Как да се четат и употребяват стиховете от Завета на цветните лъчи на Светлината. Боян Боев. Как да се употребява книгата на Учителя Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб. показалец на Цветните лъчи и Добродетелите.

12. Завета на цветните лъчи на Светлината. [12. изд.], подготвено по първото от 1912 г. София, „Бяло Братство”, 2009. 61, 24 с. 10/7 см. Без тираж. 5.00 лв.

ISBN: 978-954-744-110-1

Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учителя Беинса Дуно, духовно име на Петър Константинов Дънов.

В книгата отбелязано 8. изд.

1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоколи). Методът на цветните лъчи на Светлината; Как да се четат и употребяват стиховете от Завета на цветните лъчи на Светлината. Боян Боев. Как да се употребява книгата на Учителя Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб. показалец на Цветните лъчи и Добродетелите. Малоформатно (джобно) издание. С твърди виненочервени корици.

13. Завета на цветните лъчи на Светлината. [13. изд.]. София, „Бяло Братство”, 2011. 96 с. (61+35 с. прил.). 18.5/12.5 см. Без тираж. Без цена

ISBN: 978-954-744-160-6

Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учителя Беинса Дуно, духовно име на Петър Константинов Дънов.

В книгата отбелязано 9. изд. (юбилейно)

1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоколи). Методът на цветните лъчи на Светлината; Как да се четат и употребяват стиховете от Завета на цветните лъчи на Светлината. Боян Боев. Как да се употребява книгата на Учителя Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб. показалец на Цветните лъчи и Добродетелите.

Луксозно издание с позлатени краища на страниците.

14. Завета на цветните лъчи на Светлината. [14. изд.]. София, „Бяло Братство”, 2012.

96 с. (61+35 с. прил.). 18.5/12.5 см. Без тираж.

Без цена

ISBN: 978-954-744-160-6

Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учителя Беинса Дуно, духовно име на Петър Константинов Дънов.

В книгата отбелязано 9. изд.(юбилейно)

1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоколи). Методът на цветните лъчи на Светлината; Как да се четат и употребяват стиховете от Завета на цветните лъчи на Светлината. Боян Боев. Как да се употребява книгата на Учителя Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб. показалец на Цветните лъчи и Добродетелите. Луксозно издание с позлатени краища на страниците.

15. Завета на цветните лъчи на Светлината. [15. изд.]. София, „Бяло Братство”, 2012. 96 с. (61+35 с. прил.). 10/7 см. Без тираж. Без цена ISBN: 978-954-744-160-6

Името на авт. отбелязано в библиогр. каре. Учителя Беинса Дуно, духовно име на Петър Константинов Дънов.

В книгата отбелязано 9. изд. (юбилейно)

1. изд. 1912 г. София, Царска придворна печ. Съдържа и: Димитър Голов (по негови протоколи). Методът на цветните лъчи на Светлината; Как да се четат и употребяват стиховете от

Завета на цветните лъчи на светлината. Боян Боев. Как да се употребява книгата на Учителя Завета на цветните лъчи на Светлината. Азб. показалец на Цветните лъчи и Добродетелите. Малоформатно (джобно) издание. С твърди виненочервени корици.

ІІ. На чужди езици в хронологичен ред

На английски език

1. Ye testament of the Color Rays of Light. Прев.

на англ. Marya Mitovska. Sofia, Vsemir, 1995

2. Ye testament of the Color Rays of Light by Master Beinsa Douno. Прев. на англ. Marya Mitovska. USA,1997

3. Ye testament of the Color Rays of Light by

Master Beinsa Douno. Прев. на англ. Ernestina Staleva. USA, ок. 1991. 24 см. Тираж ок. 20-30. Безплатно

Разпространявал се е като ксерокопие във формат А4. Няма официално книжно издание.

На гръцки език

1. Zaveta na tsvetnine testi na Svetlinata. Μετάφρaση Kοτζaμaνησ τρ ιaντaφυλλοσ (Превод Kotzamanis Triantafyllos). >6R¿D@, Kυbελη, Νοέμbριος 2000. Aριθμός σελίδων 90 (p.). 21/14

ISBN13 9789607486783

Συγγρaφέaς (Ελληνικά) (Автор) –Nτενοφ Pετaρ(Дънов Петър) (Ντουνο Μπεινσa – Дуно Беинса)

2. Ηδιaθηκη των χρωμaτιστων aκτινων του φωτοσ. >6R¿D@, Kυbελη, 2001.90 p. 21/14

ISBN: 9607486781

Συγγρaφέaς (Ελληνικά) (Автор) - Deunov Petar

(Douno Beinsa)

На испански език

1. El testamento de los rayos de colores de luz de Maestro Beinsa Duno – Pedro Danov. Trad. por Zornitza Ganeva (Bulgaria) e Jose de jesus Saavedra Aceves (Mexico). 1. ed. Preparada conforme a la primera ed. bulgara de 1912. Sofia, ed. Bialo Bratstvo, 2011. 96 p. (61, anexos

63-90)

ISBN 978-954-744-147-7

На немски език

1. Beinsa Douno. Das testament der farbigen strahlen des lichtes. Sofia,

Verlag Bjalo Bratstvo, 2010. 108 Seiten (61,

Anhang 45 Seiten). 19 cm. ISBN-978-954-744-130-9

На руски език

Завет цветных лучей света от Учитель Беин- са Дуно (Петр Дънов). Москва, издательская группа Слово Учителя, 2002. 156 с. (61, 94).

18 см

Приложение к книге: Пояснение рекомендации и комментарии.

На френски език

1. Deunov, Peter Konstantinov . Le Testament des couleurs. [Précédé de] Les Couleurs, quête de l‘illumination de Olivier Martin. Hérouville- Saint-Clair, Éd. Télesma, 1989. 144 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. 110 F

ISBN 2-9501839-6-4 (br.) :

2. Deunov, Peter. Le testament des couleurs.

(Les couleurs quête de l‘illumination d‘Olivier

Martin). Hérouville St-Clair, Éd. Télesma, 1992.

156p, 21 cm.

3. Deunov, Peter. Le testament des couleurs. Hérouville-Saint-Clair, Ed. Telesma, 2005.

4. Deunov, Peter Konstantinov. Le testament des couleurs. Trad. du bulgare.Montlaur, ill., couv. ill. en coul.; 17 cm. 21,90 EUR

ISBN 978-2-915985-49-8 (Ultima)

ISBN 978-2-923524-50-4 (Esséniennes)

1 В: Изгревът на Бялото Братство пее и свири, учи и живее. Т.ХV. София, Библ. Житен клас, 2002, с.52.

10_L-Dimitrova.pdf

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...