Jump to content
Северина

НЯКОИ ПРАВИЛА - С ПРОЩАВАНЕ

Recommended Posts

С ПРОЩАВАНЕ

„Прости им, Господи, те не знаят какво правят.”- (ПИСАНИЕТО)

Някои казват: „Аз никога няма да му простя.” Ти няма да му простиш, но Бог ще му прости... Да простиш и да обичаш, това е много трудна работа. Има един велик закон в Природата: Като прощаваш, добиваш своята свобода. (AKOPДИРАHE НА ЧОВЕШКАТА ДУШИ - І том - 141).

Когато простиш някому и ти е неприятно да го срещаш, това не е прощаване. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 143).

Прошката не е произволен процес. Тя излиза от един възвишен свят, мястото, на който е в горната част на човешката глава. (ДОБРИ НАВИЦИ - 88).

Желая ви сега да приложите в живота си законът на Любовта, като закон за всеопрощение. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 30).

Когато някой човек не може да прощава, той трябва да знае кои са причините за това... Дължи се на това, че у него не е развит съответният център, който се намира горе на главата. Този център е свързан с известни козмически сили. Ако този център не е добре развит у човека, той не може да прощава. Когато този център е в хармония с други сили, други центрове и способности, които действат в човешката душа, тогава и човек е готов да прощава... Това място на главата, от което зависи, дали човек може да прощава или не, може да се събуди. Представете си един мъж, който не може да прощава. Нека някоя хубава жена, у която способността да прощава е силно развита, се докосне леко до главата на този мъж, дето е мястото на този център, вие ще забележите, че този човек моментално се променя... У хора, които не могат да прощават, очите потъмняват; те са винаги недоволни. Тези пък, които лесно прощават, имат светъл поглед; те са винаги доволни. (ПРАВО СИ ОТСЪДИЛ - 56).

Един цар имал един слуга, който му дължал десет хиляди таланта. В деня, в който трябвало да плати дълга си, слугата се явил при господаря си и започнал да плаче, да се моли, да отложи срока на плащането. Най-после царят му казал: „Прощавам всичкия ти дълг. Иди да работиш и да бъдеш разумен, да не правиш нови дългове.” Какво направил после този слуга? Едва излязъл от дома на господаря си, той срещнал един свой съслужител, който му дължал само сто пенязи, хванал го за врата и започнал да го души, да му плати дълга си. Длъжникът паднал на колене и почнал да се моли, да плаче, да отложи срока на плащането. Кредиторът, обаче, останал неумолим, дал под съд длъжника си и го турил в затвора. Като чул за това, царят извикал първия си слуга и му казал: „Аз ти простих целия дълг от десет хиляди таланта. Не можа ли и ти да простиш на брата си 150-те пеняза, които ти дължи?” (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 311).

Законът за прощаването гласи: Всичко, което Бог прощава, и човек трябва да прости. На когото Бог прощава, и човек трябва да е готов да прости. На когото Бог не прощава, и човек не трябва да прости. Ако Бог прости на някого, а човек не му прости, затворът чака онзи, който не е готов да прощава. Прощавайте, за да прощават и на вас... Достатъчно е човек да прощава в размера на своите възможности, за да следва пътя към Великия живот. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 311).

Казвате: „Той, Господ ще прости всичко.” Не, прошка в света прави само Любовта. Само Любовта прощава, само Божията Мъдрост прощава и само Божията Истина прощава. Три неща има в света, които прощават. Ти не може да простиш без Любов, ти не може да простиш без Мъдрост, ти не може да простиш без Истина... Ако Любовта е в душата ни, ако Мъдростта е в ума ни, ако Истината е в тялото ни, ние можем да простим. (ФАКТИ, ЗАКОНИ, ПРИНЦИПИ - 176).

Прощавай винаги заради Бога! (СВЕЩЕНИ ДУМИ ОТ УЧИТЕЛЯ - І т. - 55).

Прощаването не произтича от човека. То иде от Бога. Можеш да се бориш в себе си дали да простиш, но ти трябва да победиш в тая борба. (СВЕЩЕНИ ДУМИ ОТ УЧИТЕЛЯ - I т. - 55).

Всеки един от нас, който не може да прощава, значи липсва му какво? - Милосърдие. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ – 1922 г. - 255).

Първата стъпка, с която ученикът влиза в духовния живот, е прощаването. (СВЕЩЕНИ ДУМИ ОТ УЧИТЕЛЯ - І т. - 55).

Желая ви сега да приложите в живота си закона на Любовта, като закон за всепрощаване. Правете опити в името на Любовта да простите на всички. Както Бог прощава греховете на хората, така и те трябва да прощават и своите грехове, и греховете на ближните си. Само така може да се запази великата хармония в живота. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 30).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×