Jump to content

УЧИТЕЛЯТ ЗА ПИСАНЕТО НА ТЕМИ КАТО МЕТОД ЗА РАБОТА


Recommended Posts

Всички теми от МОК до 13-та година: http://friendsofther...ow.net/node/585

От Ivelin Iwanow

" Както вече беше споменато, ПИСАНЕТО НА ТЕМА е един важен метод в развитието на Окултния Ученик. Ще се опитам да поместя тук някои извадки от Словото, където този въпрос се разяснява от Учителя - понеже в момента ги събирам, извадките не са подредени по някакъв признак, но въпреки това помагат да се разбере какво трябва да има предвид този, който желае да използва метода.

Същевременно до известна степен добиваме представа какво е представлявал този метод в Школата, по времето на Учителя :

- "ТЕМИТЕ, КОИТО СЕ ДАВАТ В ШКОЛАТА, НЕ СА ПРОИЗВОЛНИ, затова трябва да се отнасяте към тях с нужната сериозност. Те почиват върху известни закони. ПРЕПИСВАЙТЕ ТЕМИТЕ СИ В ОТДЕЛНА ТЕТРАДКА И ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ГИ ПРОЧИТАЙТЕ. При всяко ново четене в ума ви ще изникнат нови мисли. Колкото по-напред отивате, ще ви се дават по-сложни задачи, за които трябва да бъдете готови. ПО-НАТАТЪК ЩЕ СВЪРЗВАТЕ ТЕМИТЕ. Например, ще ви се даде да пишете: „Отношение между музиката и планинските върхове“. КОЛКОТО ПО-СЛОЖНИ СА ТЕМИТЕ, ТОЛКОВА ПО-ГОЛЯМА ПОДГОТОВКА СЕ ИЗИСКВА ОТ УЧЕНИКА. Важно е сега да поставите здрава основа на учението си, за да можете върху нея да съградите бъдещия си живот." - Влияние на музиката, 17-та школна лекция на общия окултен клас, 22 юни 1922 г., четвъртък, София

- " КАТО ПИШЕ ВЪРХУ ИЗВЕСТЕН ВЪПРОС, ПРЕДИ ВСИЧКО ЧОВЕК ТРЯБВА ДА ИМА ЯСНА ПРЕДСТАВА ЗА ТОВА, КОЕТО ПИШЕ." - Съчетания на числата, Лекция от Учителя, държана на 12 февруари 1930 г., София, Изгрев.

- " В развиването на темите имайте предвид едно нещо: ВСЯКА ЕДНА ТЕМА СЕ ДАВА НА ЧОВЕКА ДА МИСЛИ ВЪРХУ НЕЯ, ДА ГО ПОЛЗВА.Туй, от което човек не се ползва, той не го разбира. Запример даде ви се тема „Предназначението на ръцете“, предназначението на човешките ръце. Най-първо, като мислите върху ръцете, може да наблюдавате хората: кой как държи ръцете си, в какво изправно положение ги държи. Онзи, който свири с ръцете си, онзи, който пише, който е скулптор или астроном, който наблюдава с някоя тръба, употребява ръцете си, служат му." - Мъчение, труд, работа, Тридесет и пета лекция на Младежкия окултен клас19 юли 1940 г., петък, 5 ч сутринта, София – Изгрев

- " КАТО ВИ СЕ ДАВАТ ТЕМИТЕ, МИСЛЕТЕ! Някои теми са давани за да привлекат вниманието ви. Някои теми не могат да се развият." - Импулсът, 27 лекция на Младежкия окултен класдържана от Учителя на 8. IV. 1938 г., петък, 5 ч.с. София – Изгрев

- " ЗА В БЪДЕЩЕ ВСЕКИ ДА СИ СЛАГА ИМЕТО ПОД РАБОТАТА ОТДОЛУ. Тъй, просто да е, като ученици да не се криете. ЩЕ СИ НАПИШЕТЕ ИМЕТО И ЩЕ ЧЕТЕМ РАБОТИТЕ ВИ СПОРЕД СПИСЪКА НА НОМЕРАТА, така че в един урок ще се четат темите на около 10–15 души, в друг урок ще се четат темите на други 10–15 души, тъй че през годината да се четат темите на всеки едного поне по 5–6 пъти.

Сега трябва ДА НАПИШЕТЕ ЕДНА ЖИВА ТЕМА за светлината. Знаете ли как се пишат живите теми? ЖИВАТА ТЕМА СЕ СЪСТОИ В ИЗКУСТВОТО НА ПИСАНЕТО - ТЪЙ ДА НАПИШЕШ ЕДНО ТВОЕ ПРЕЖИВЯВАНЕ, ЧЕ ВСЕКИ, КОЙТО ГО ПРОЧЕТЕ, ДА ПРЕЖИВЕЕ СЪЩОТО. За пример вие описвате как сте се освободили от един ваш порок, от пиянството например, но тъй живо да го опишете, че който е пияница и го прочете, да каже: „И аз се отказвам“. Ако не е ЖИВО ОПИСАНО и някой го прочете, ще каже: „А, това е само така написано“. Да допуснем, че трябва да напишем една жива тема върху милосърдието. Ние можем да напишем много красиви поетически изражения върху милосърдието и като го прочете някой, да не му въздейства, а пък може да напишем едно просто изложение върху милосърдието и като го прочете някой, да постъпи тъй, както ние сме постъпили в дадения случай"- Правилно разпределение на енергиите, 28-ма школна лекция на Общия окултен клас (II година), 13 май 1923 г

УЧИТЕЛЯТ ЗА ПИСАНЕТО НА ТЕМИ КАТО МЕТОД ЗА РАБОТА - продължение - 1

"Например, вашите теми за красотата бяха хубави, но по външен израз. Вътрешно, т.е. по съдържание и смисъл, те не бяха толкова красиви, защото не съдържаха в себе си Истината. Първото нещо, което се изисква от ученика, е да даде място на Истината в себе си. Всяко нещо, което съдържа в себе си Истината, без никакви прибавки, без никакви преувеличавания и намалявания, е красиво.

Ще ви дам няколко ПРАВИЛА, да знаете как да пишете темите.

КАТО ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПИШЕТЕ, УСПОКОЙТЕ СЕ ДОБРЕ.

СЛЕД ТОВА/ като приключите с писането / ПРОЧЕТЕТЕ РАБОТАТА СИ НА ГЛАС, ВИСОКО, ДА ВИДИТЕ КАК ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НА УХОТО ВИ.

Освен това, ПРОСЛЕДЕТЕ КАК СЕ ОТРАЗЯВА НА УМА ВИ И ВЪРХУ СИМПАТИЧНАТА НЕРВНА СИСТЕМА.. Ако и на двете места се отразява хармонично, темата е добре написана.

ПРОЧЕТЕТЕ ТЕМАТА СИ 2-3 ПЪТИ НАРЕД, да видите как ще прозвучи на слуха ви. АКО НА ВАШИТЕ УШИ СЕ ОТРАЗИ ДОБРЕ, ЩЕ СЕ ОТРАЗИ ДОБРЕ И ВЪРХУ УШИТЕ НА ДРУГИТЕ. Ако на вашите уши не прозвучи добре, няма да прозвучи добре и на ушите на вашите ближни.

НИЕ ИЗИСКВАМЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ НЕЩО ЗВУЧНО, ПРИЯТНО ЗА СЛУШАНЕ. Всяко нещо, което е приятно, звучно за вашите уши, ще бъде слушано и от нас.

Освен това, УЧТЕ СЕ ДА ПИШЕТЕ КРАТКО, НО ОТЧЕТЛИВО И ИДЕЙНО. При свободно време, ще ви дам образец от една и съща идея, изразена в три различни форми, да видим коя от трите форми ще бъде най-права. Тя ще бъде и най-красива. Значи всяка идея може да се изрази по три различни начина.

ДОБРЕ Е ДА ЧЕТЕТЕ КРАСИВИ ОПИСАНИЯ, ДА СЕ РАЗВИВА ВАШИЯ ВКУС КЪМ КРАСИВОТО, КЪМ ИЗЯЩНОТО. Една красива история е животът на Йосифа в Библията. Добре е всеки да прочете тази история.

Сега ще ви дам образец за една идея, изразена в три различни форми, а именно – идеята за живота. И затова казвам: Светлината носи живот. Любовта носи живот. Истината носи живот. В такъв случай, какъв е животът, който светлината носи? Какъв е животът, който любовта носи? Какъв е животът, който истината носи? При това, може ли истината направо да носи живота? Все има някакво различие между живота, който светлината, любовта и истината носят. Следователно обект на истината е свободата. Обект на светлината е знанието. Обект на любовта е животът. Като казваме, че светлината носи живота, ние взимаме светлината като необходимо условие на човека да учи. За да учи, той трябва да има любов. Значи светлината извиква живот за знанието, да даде свобода на хората. Също така и истината извиква живота.

И тъй, в бъдеще, КАТО ПИШЕТЕ ТЕМИТЕ СИ, ЩЕ ГИ ЧЕТЕТЕ НЯКОЛКО ПЪТИ И АКО НЕЩО НЕ ВИ ХАРЕСА, ЩЕ ГО КОРИГИРАТЕ. Щом прочетете темата си и тя прозвучи приятно на ухото ви, ще я четете в клас и ще видите, че ще се хареса на всички.

При това, ЩЕ ПИШЕТЕ БАВНО, СПОКОЙНО, БЕЗ БЪРЗАНЕ.

Окултната школа изисква от учениците си ГЕОМЕТРИЧЕСКА ТОЧНОСТ. ЛИСТАТА, НА КОИТО ЩЕ ПИШЕТЕ, могат да бъдат малки или големи, според желанието ви, но НЕПРЕМЕННО ПРАВИЛНИ. Формата може да бъде триъгълна, четириъгълна или каква да е, но непременно правилна.

Също така ТЕМИТЕ ВИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЧИСТО, КРАСИВО НАПИСАНИ. Не е достатъчно само да се говори за красотата, но трябва и да се постъпва красиво. Мнозина започват да пишат красиво, четливо, а към края се отегчават и почеркът им става нечетлив, нервен. Това показва, че са несъгласни със себе си. Това говори още и за известни недъзи в тях Затова борете се с тия недъзи, докато преодолеете.

Казвам: ЗАПОМНЕТЕ ВСИЧКИ ПРАВИЛА, КОИТО ВИ ДАДОХ ЗА ПИСАНЕТО И ГИ ПРИЛАГАЙТЕ.

Вие трябва да знаете, че всяка мисъл, всяко чувство, всяка постъпка на човека, били те добри или лоши, се отпечатват в съзнанието му и указват своето влияние върху него. И по този начин, от некрасивите, от отрицателните работи, вие ще разберете красивото, възвишеното и положителното в живота.

- Красотата в природата, Лекция от Учителя, държана на 3 май 1922 г., София.

УЧИТЕЛЯТ ЗА ПИСАНЕТО НА ТЕМИ КАТО МЕТОД ЗА РАБОТА - продължение - 2

Аз бих желал всеки един от вас да си извади на един списък всички теми, задавани досега в продължение на трите години, като си отбележи и датата на всяка тема, за да се види редът, по който вървят. ТИЯ ТЕМИ ВЛИЗАТ КАТО КАМЪНИ В ГРАДЕЖА НА ЕДНО ЗДАНИЕ. Така и всеки предмет, върху който се спира вашият ум, ще ви принесе в дадения случай или полза, или вреда. Вие трябва да мислите, но не можете да пренебрегвате законите на мисълта. Ако не вървите по нейните закони, ще мислите неправилно, т.е. в мисълта си ще вървите по крив път. Има само два начина на мислене: единият начин е мислене в тъмнина, другият начин е мислене в бялата светлина, т.е. в светлината изобщо. При сегашните условия на живота вие не можете да бъдете неутрални. И всеки, който казва, че може да бъде неутрален, той трябва да бъде божество. Даже и божествата не могат да бъдат неутрални. Тъй че, всеки, който мисли, ще има едното или другото положение, или и двете – не в един и същи момент, но ще се сменяват.

Даде ви се някоя тема и вие казвате: Тази тема е маловажна. Щом кажете така, веднага още сте направили в ума си една основна погрешка. - Елементи в геометрията, 16 лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя на 3.II.1924 г. в гр. София

Като наблюдавам как пишете темите си, забелязвам, че вие пишете, без да мислите. Един от важните резултати на мисълта е светлината. Всяка мисъл трябва да произвежда светлина в ума на човека. И затова ВСЯКО РАЗМИШЛЕНИЕ ВЪРХУ ДАДЕНА ТЕМА ТРЯБВА ДА ПРОИЗВЕДЕ СВЕТЛИНА.

Мисъл, която не произвежда светлина, не е мисъл. ЦЕЛТА ЗА РАЗВИВАНЕ НА ТЕМИТЕ НЕ СЕ СЪСТОИ В РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЪПРОСИТЕ, НО В РАЗМИШЛЕНИЕ ВЪРХУ ТЯХ. И АКО ТОВА РАЗМИШЛЕНИЕ Е ПРАВИЛНО, ТО ЩЕ ЩЕ ПРОИЗВЕДЕ СВЕТЛИНА В ЧОВЕШКИЯ УМ. За пример, колкото и да мислите върху най-голямото и върху най-малкото число, вие няма да разрешите този въпрос, но поне ще придобиете известна светлина по въпроса. ТЕМИТЕ СА УПРАЖНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВАШЕТО ДУШЕВНО РАЗВИТИЕ. УЧЕНИКЪТ НЕ МОЖЕ ДА РАСТЕ, ДОКАТО НЯМА НЯКАКВА ТЕМА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ. Темите представляват прозорци, през които човек може да вижда нещата вън от себе си и вътре в себе си. Без тема вие ще приличате на кула, затворена от всички страни със стени без прозорци. Казвате: „Защо ни се дава тази тема?“ За да отворите прозореца на вашата кула. Отворите ли прозореца, и светлината веднага ще проникне вътре. Влезе ли светлината вътре, вие ще намерите вратата, през която ще излезете вън от кулата на чист въздух, на свобода и простор.

Мнозина казват: „Тук ние сме доста обременени, но един ден, когато отидем на небето, там ще бъдем свободни, няма да имаме работа, и тогава ще се занимаваме с разни теми, ще размишляваме върху тях“. Ще ви представя с един пример положението, което ви очаква на небето. Да допуснем, че някой човек живее в гората и е принуден сам да си върши всичката работа. При това той е беден, няма на разположение нито кон, нито магаре, което да му помага. Той ходи из гората, реже дърва, товари ги на гърба си и ги носи в близкия град за продан. По някаква случайност, обаче, той намира в гората един кон. Взима го дома си, нахранва го и го остава в обора да поседи 2–3 дни, докато се обади господарят му, който го е загубил. Не го ли потърси никой, бедният човек ще впрегне коня на работа, ще му определи някаква длъжност.

Такова ще бъде и вашето положение, като влезете в небето. И на вас, като на коня, ще ви дадат някаква работа. Вие мислите, че като отидете на небето, ще бъдете като царски дъщери: слугини ще ви прислужват, а вие ще пеете и ще свирите с китари. И това е възможно, но за кои? За тези, които знаят да свирят и да пеят. Ами онези от вас, които не знаят нито да свирят, нито да пеят, трябва ли да си въобразяват, че ги чакат там песни и свирни? Ти не знаеш да пееш и да свириш на земята, а си въобразяваш, че на небето ще пееш и ще свириш. Това е суеверие! Как ще свирите? По магически начин ли ще стане това? И това е възможно, но ние считаме тези неща за суеверия. Те могат да станат при изключителни условия, но ние не живеем в закона на изключенията. Ние оставаме настрана извънредните изключителни положения на живота и се придържаме само към постепенните и последователни условия и закони, които управляват нашето естествено развитие.

Някой казва: „Ние сме писали много теми, не е мъчна работа да се развиват теми“. Щом е така, ще ви дам да развиете темата: „Колко клетки има човешкият организъм?“ Справете се с някои автори, които са писали по този въпрос, да видите от колко клетки е съставен човешкият организъм. Ако никъде не можете да намерите писано по този въпрос, вие сами направете предположение, да видим колко клетки ще изкарате в човешкия организъм. Предположението е суеверие, но нищо от това, все трябва да се предположи нещо. Аз не разглеждам суеверието в лош смисъл. По-добре е човек да предположи нещо, отколкото нищо да не предположи. Всяко предположение подразбира известна мисъл. Не е лесно да се развие една тема. Когато някой млад учен ще развива тема за докторат, той трябва да има на разположение поне 2–3 години, да прегледа всичко, каквото други учени са писали по дадената тема, да проучи добре въпроса и тогава да даде и своето мнение. Когато много учени са работили върху някой въпрос, те са приготвили пътя за други, които идват след тях. Обаче трудно е, когато никой още не е работил върху някой въпрос и ти пръв трябва да го развиваш и проучваш. Не можеш ли сам да го разработиш, ще чакаш да дойдат други след тебе, да ти помогнат в работата. Човек трябва да бъде искрен в своите изследвания. Ако знае нещо положително, да го съобщи като факт. Ако не е сигурен в нещо, нека си каже само предположението. Ако не може да предположи нищо, тогава прямо, искрено, без никаква лъжа в себе си, да каже: „Нищо не зная по този въпрос“. Човек трябва абсолютно да се освободи от черната лъжа. Освободи ли се от черната лъжа, много години още ще минат, докато се освободи и от бялата лъжа.

И тъй, ГЛАВНОТО НЕЩО, КОГАТО ПИШЕТЕ НЯКОЯ ТЕМА, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ПЪРВАТА МИСЪЛ, КОЯТО Е ДОШЛА В УМА ВИ ПРЕДИ ДА НАПИШЕТЕ ТЕМАТА, И НА ПОСЛЕДНАТА МИСЪЛ, КОЯТО Е ДОШЛА В УМА ВИ СЛЕД НАПИСВАНЕТО НА ТЕМАТА. ТЕЗИ ДВЕ МИСЛИ, ПЪРВАТА И ПОСЛЕДНАТА, СА НАЙ-ВАЖНИ. Един ден, когато отидете на небето, всички теми, които сте писали на земята, ще ви посрещнат. Всичко, каквото човек направи в живота си, добро или зло, се отнася до самия него. И най-малкото добро или зло, което сте направили на земята, ще ви посрещне в другия свят. Казвате: „Какво ще ме ползва това, че съм написал няколко хубави мисли?“ Вие не знаете законите, може би тези няколко мисли ще ви посрещнат на небето. Мислите ли, че ако напишете някоя книга, за която ви платят добре, ще ви ползва много? Тя ще ви ползва, докато сте на земята само, защото ще получавате за нея пари. Обаче отидете ли в другия свят, от тази книга няма да има помен дори. Там тя няма да ви ползва нищо. - Светлина на мисълта 10 февруари 1926 г. лекция пред общия окултен клас

УЧИТЕЛЯТ ЗА ПИСАНЕТО НА ТЕМИ КАТО МЕТОД ЗА РАБОТА - продължение - 3

А сега мнозина от вас нямате постоянство. Например забелязвам, че не всички си пишете темите. А ония, които ги пишат, пишат ги като останат 5 минути, тогава почват да мислят какво да пишат. Но това е криво разсъждение. ПРЕЗ ЦЯЛАТА НЕДЕЛЯ [*неделя – (рус.) СЕДМИЦА] ТИ МОЖЕШ ДА МИСЛИШ ВЪРХУ ТЕМАТА СИ, ДА СТАНЕ ТЯ ДОБРЕ ПОЗНАТА В СЪЗНАНИЕТО ТИ. ТИ МОЖЕШ ДА ВЪРШИШ КАКВАТО И ДА Е РАБОТА И ПАК ДА ПОМИСЛИШ ЗА ТЕМАТА СИ. После, няма ли да намерите 5 минути всеки ден празно време да помислите за темата си? 5 х 6 = 30. 30 МИНУТИ АКО МИСЛИТЕ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА, ДОСТАТЪЧНО Е. А вие колко мислите върху една тема? Трябва да знаете, че ВСИЧКИТЕ ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗВИВАТ ТУК, СА ЗА УСИЛВАНЕ НА ВАШИЯ ХАРАКТЕР. И когато човек развива известни мисли в себе си, той едновременно със своята мисъл спомага на всички хора. Не мислете, че с вашата мисъл не спомагате на човечеството. Едно от двете, вие или спомагате или спъвате цялото човечество. Защото вие не сте сами, вие имате връзка с цялото човечество. И ако искате да бъдете учени хора, вие трябва да мислите и не трябва никога да казвате: „Аз нямам време.”

После, в посещението ви в класа трябва да бъдете много редовни. ВЕДНЪЖ ЧОВЕК ПОСТЪПИ ЛИ В ЕДИН ОКУЛТЕН КЛАС, ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ МНОГО РЕДОВЕН. Защото ПО ТОВА СЕ ПОЗНАВА ДАЛИ ИМАТЕ ХАРАКТЕР. Ще помните едно: като дадеш едно обещание, ти си задължен вече и нищо не може да те извини. Небето не обича залъгалки. Никой не те свързва, но за себе си, дадеш ли едно обещание, нищо не те извинява. Ще изпълнявате обещанията си. И ако вие пропуснете каквато и да е тема и не я напишете или си кажете: „Може и да не ида в клас,“ вие скоро ще платите с живота си за това. Та ЗАТОВА СЕ ИЗИСКВА ВЪВ ВСИЧКО ДА БЪДЕТЕ АБСОЛЮТНО РЕДОВНИ. И живата природа обича голяма редовност. И АКО СПАЗВАТЕ ТАЗИ РЕДОВНОСТ, ВИЕ ЩЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕ, ЧЕ ЩЕ НАСТАНЕ ЕДНА ПРОМЯА В ЖИВОТА ВИ.ако спазвате тази редовност, вие ще забележите, че ще настане една промяна в живота ви. Аз бих желал всички да решите в себе си да бъдете редовни и изправни. - Условия, лежащи в триъгълника, 9 ноември 1924 г. специалния клас

УЧИТЕЛЯТ ЗА ПИСАНЕТО НА ТЕМИ КАТО МЕТОД ЗА РАБОТА - продължение - 4

- Забелязвам в темите, че всички тичате към охолност. Даде ви се една тема, гледате да я свършите, да се отървете от нея. - Буден ум и будно сърце, 1.Х.1941 г.

- Някой път, когато се дава една тема, вие казвате: „Е, каква тема!“ Една тема се дава като една ябълчна семка, да я посадите. Вие я посаждате и тя израства. Вие носите семката, чакате я, да имате 2000–3000 семена и казвате: „Какво става с едно семе?“ Търговски разсъждавате. - Отворената врата, 29-а лекция на Общия окултен клас, държана от Учителя на 17 април 1940 г.

- Сега когато употребявате аналогия, уподобление, гледайте тия уподобления да са верни по своите съотношения. Тогава вие ще почувствувате интуитивно една хармония или удоволствие. Щом една мисъл в своите уподобления е вярна, чувствуваш се разположен. Например, напишеш едно стихотворение, прочетеш го 1, 2 пъти, чувствуваш, че нещо не ти харесва. Четеш го, но нещо на ухото ти казва, че не е вярно. Поправиш го, прочетеш го отново 1, 2 пъти, мине време, виждаш, че си доволен. В самия човек има известно чувство, което му показва кое съждение е вярно и кое не.

И аз бих желал вие да развивате тази вътрешна интуиция, с която можете да си служите за верността на някои положения. Запример след като напишете нещо за сърцето си, не бързайте, ами спрете се, прочетете го един, два пъти и вижте доволен ли сте от туй, което сте написали. Ако ти си доволен, то туй, което си написал, ум дава и на тебе, идея, и ти като го четеш и другите ще бъдат доволни. Щом сам не си доволен, никога не очаквай и другите да бъдат доволни от туй, което си написал. Запример като пишехте за сърцето, трябваше да гледате вашето сърце, здраво ли е, чувствително ли е? Трябваше да помислите вашето духовно сърце колко прегради има, вашето астрално сърце колко прегради има.

Сега когато ви задам да пишете нещо за окото, добре размишлявайте, не само да пишете, но извадете своя аналогия, какви блага придобивате чрез окото. То е хубавата страна, чрез която може да си помогнете. После какви блага придобивате чрез сърцето. - Деятелност на сърцето, държана на 2 август 1922 г, мок › Двата пътя"

  • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...