Jump to content
Северина

НЯКОИ ПРАВИЛА - СЪС СЪГЛАСИЕ

Recommended Posts

СЪС СЪГЛАСИЕ

Ако трябва да свършите някаква добра работа, никога не отлагайте. Ако целият ви дом - баща, майка, жена, деца не са в съгласие с вас, пак не отлагайте работата си. Щом е Божествена, вървете напред. За вас е важно да имате хармония с Бога. Ако жена ви не е съгласна с вас, оставете я свободна, а вие вършете това, което отвътре ви се диктува. (УЧЕНИЕ И РААБОТ - 157).

Някой път, за да дойдете в съгласие, трябва да приложите един закон. (ЗАПАЛЕНА СВЕЩ - изд. - 1995 г. - 2 час - 77).

Дойде някой и ти не можеш да го търпиш. Защо не можеш да го търпиш? По простата причина, че единият е натоварен, и другият е натоварен. Уморен си. Търсиш някое място да починеш. И като се съберат двамата, и двамата не сте разположени. И ще се отблъсквате. Всеки иска да тури товара на другия. Не! Не може така! Ще намериш някой човек, който няма никакъв товар на гърба си и ще му кажеш: „Можеш ли да ми помогнеш? Половината от това, което нося на гърба си, ще ти дам.” Това е Божественото. Половината дай от товара. И хора, които не се обичат, много имат. А пък хора, които се обичат, единият има много, а другият няма нищо. Такъв е законът. Само хора, които не са еднакво добри, могат да се обичат. (ЗАПАЛЕНА СВЕЩ – изд. - 1995 - 2 час - 76).

Седи някой до тебе и ти си недоволен от него. Той има повече и иска да ти тури. Трябва да се тури при тебе някой бедняк и да ти е приятно, че е дошъл. А дойде някой, който знае повече. Той много знае, и ти не можеш да му говориш. Ти речеш да му говориш, той ти казва: „Чакай, чакай, да ти кажа!” Като дойде някой, който не знае и е способен да възприема, ти му кажеш и той слуша, и теб ти е приятно да му говориш, а пък седнеш при някой учен човек и му разправяш, и той казва: „Чакай да ти кажа, ти не знаеш нищо!” Ти му казваш: „Чакай, да ти кажа!” Но той ти казва: „Чакай, да ти кажа!” Ти му разправяш своята опитност. Разправяй своята опитност на ония, които са готови да те слушат и да я приложат. (ЗАПАЛЕНА СВЕЩ - изд. - 1995 - 2 час - 77).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×