Jump to content

ВИДОВЕ ЧИСТОТА


kali

Recommended Posts

ВИДОВЕ ЧИСТОТА

ВЪНШНА ЧИСТОТА

За всинца ви е потребна външна хигиена. (ООК . IV г. - 24 беседа - 12).

Като е дошъл на Земята, човек трябва да започне от физическата чистота. Дрехите, обущата, тялото трябва да бъдат идеално чисти... Чист трябва да бъде човек във всяко отношение. (ДОБРОТО ОРЪЖИЕ - 81).

Външната чистота е символ на вътрешната чистота на въздуха, на водата и на хляба. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 209).

Външната чистота е символ на вътрешната - на чистотата на мислите и на чувствата. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 209).

Външните работи зависят от вътрешните. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 209).

Човек трябва да бъде чист не само духовно в своите мисли, чувства, желания, стремежи, но трябва да бъде чист и физически. Не може едната чистота без другата, двете вървят заедно, (акордиране НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 443).

ВЪТРЕШНА ЧИСТОТА

Трябва да има една вътрешна чистота. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - 442).

Като разберете тази външна чистота, ще дойдем до вътрешната чистота. Ако човек не може да се справи с външната чистота, той не може да се справи и с вътрешната чистота. (оок - iv г. 24 беседа – 7).

От външната чистота човек постепенно отива към вътрешната, към чистотата на ума и на сърцето. (отворени форми - 111).

Има неща, които се разбират само при една вътрешна чистота на съзнанието. (MОK - IV г. - 11 лекции - 30).

Спре ли човек само върху външната чистота, той сам се ограничава. Ако младият, но мързелив момък, възприеме идеята за чистотата само външно, той ще мисли само за докарване, без да работи. За да бъде всякога чист и да се харесва на момите, той ще се откаже от всякаква работа, която би нарушила външната му чистота. Такъв човек не може да постигне целта си. И момите не харесват такъв момък. Той външно ще бъде чист, но вътрешно ще му липсва нещо. Дрехите не правят човека. Човек прави дрехите. Ако той е умен, добър, чист, и дрехите му ще бъдат чисти. Няма ли човек тия качества, и най-хубавите дрехи остават незабелязани. (абсолютна ЧИСТОТА – изд. - 1939 г. - 30).

Вътрешната чистота прави човека привлекателен... Чистият човек създава около себе си приятна, здравословна атмосфера, която привлича хората... Благоприятната атмосфера се дължи понякога на чистотата на мислите, понякога на чистотата на чувствата. Затова, ако погледнете човека с окото на ясновидеца, ще забележите около главата му светло сияние или ще усетите приятна, мека топлина около него. (възможности за ЩАСТИЕ - 329).

Когато мислите, чувствата и постъпките на човека са чисти, той не се страхува, не се тревожи и безпокои. Каквито болести да дойдат, той остава неуязвим... Това е тъй наречената вътрешна чистота. Който има тази чистота в себе си, кръвта му е чиста. Здравето, силата и разположението на човека се дължат на чистата кръв. (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ - 328).

Дръж ума си, сърцето си чисти! (беседи, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ 1922 г. - 285).

Работете върху себе си, да станете вътрешно чисти - по ум, по сърце и по дела. (ВСЕ ЩО Е ПИСАНО - 114).

Страшен е вътрешният разврат, вътрешната нечистота в човека! (новият ЧОВЕК - 139).

Как се добива вътрешна чистота?... Изкуство е като минеш покрай някоя градина с хубави, сочни плодове, да погледнеш на тях, да им се позарадваш и да не ги пожелаеш за твои. Видиш някой хубав кон, не пожелавай да го възседнеш. Бъди благодарен на това, което имаш. (ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС - IV г. - 24 беседа - 7).

Трябва да бъдем вътрешно чисти, да се явим свободно пред очите на целия свят, на всички напреднали същества. Те четат нашите мисли и желания. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА - II том - 16).

ДУХОВНА ЧИСТОТА

Моите почитания към лекарите, които обръщат внимание на хигиената на тялото, но те трябва да направят стъпка напред, да обърнат внимание на хигиената на сърцето. (все що е писано - 116).

АБСОЛЮТНА ЧИСТОТА

Казвате, че на физическия свят не може да се говори за абсолютна чистота. Значи има физическа и Божествена чистота. (ликвидация на века - 234).

Казвам: ако е въпрос за чистота, бъдете абсолютно чисти, и физически, и духовно. (ООК - IV г. - 24 беседа - 5).

Абсолютна вътрешна чистота трябва. Аз говоря за вътрешна чистота – чистота на сърцето. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ - 1922 г.- 61).

Нужна е абсолютна чистота за тялото, за сърцето и за ума. (методи за самовъзпитание - 98).

Ако живее в абсолютна чистота на мисли, чувства и действия, човек ще бъде съвършено здрав. (методи за самовъзпитание - 99).

За да дойде Божествената Любов у нас, трябва ние да бъдем абсолютно чисти, за да не среща тя никакво съпротивление. (закон на единство и общност - 69).

Абсолютната чистота ви е една необходимост за закона на Любовта, тя ви е потребна и при закона на свободата. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ - 1922 г. - 62).

Ако искате вие да предадете Божествената Истина комуто и да е, в дадения момент вие трябва да бъдете абсолютно чисти и този, който ви слуша, непременно ще възприеме тази истина и сърцето му ще се обърне към Бога, ще познае Господа. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ - 1922 г. - 82).

За да може Учителят да предаде право своето учение на своите ученици, той трябва да бъде абсолютно чист. Не е ли чист, той ще ги заведе в левия път. Чист ли е абсолютно, той ще ги води в правия път, надясно. (беседи, обяснения и УПЪТВАНИЯ - 1922 г. - 81).

От вас зависи да пазите абсолютна чистота в целия ви живот. (абсолютна чистота – изд. 1929 г. - 10).

Ще пазиш абсолютно чисто и ще се пазиш от абсолютно нечистото. (ликвидация на ВЕКА - 42).

Аз искам у вас да се зароди идеята за съвършената чистота и да ви служи като един вечен подтик, вечен стремеж. (ООК - IV г. - 24 беседа - 8).

Всички възвишени същества живеят в абсолютна чистота. (ликвидация на века - 124).

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...