Jump to content

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЧИСТОТА


kali

Recommended Posts

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЧИСТОТА

Съвременните хора се нуждаят от хигиена в тесен и широк смисъл на думата. В тесен смисъл на думата, хигиената изисква абсолютна чистота на тялото и на къщата, в която живее човек. В широк смисъл на думата, хигиената изисква абсолютна чистота на ума, на сърцето и на душата. (все що е писано - 116).

Някой мисли за себе си, че е чист и свят човек, а навсякъде оставя нечистотиите си. (абсолютна чистота – изд. 1939 г. - 10).

Дето ходи, човек трябва да пази абсолютна чистота. По улиците, в дома си или на планината, той трябва да пази абсолютна чистота. Трябва ли след него да вървят слуги и да чистят? (АБСОЛЮТНА ЧИСТОТА - изд. 1938 г. - 10).

Който съзнателно поддържа чистота във физическия си живот, той ще бъде чист и в сърдечния, и в умствения си живот. (АБСОЛЮТНА ЧИСТОТА – изд. 1939 г. - 11).

В тялото, в мислите, в чувствата и постъпките на светията не се позволява никаква нечистота. Придобие ли човек тази чистота, той става силен. (съБУЖДАНЕ - 187).

За да бъдете силни, непременно трябва да бъдете чисти! (беседи, обяснения и УПЪТВАНИЯ - 1922 г. - 86).

Без чистота - лична или обща - никакво развитие не може да има. Чистотата е първо необходимо условие за правилното развитие на човека. (любов към бога - 206).

Съвременните хора се нуждаят от чиста храна, чиста вода, чист въздух и чиста светлина. Те се нуждаят още от чисти мисли и чувства. Това представя Божественото начало в човека. (лъчи на живота - 155).

Чистотата е необходима, за да се избегнат нещастията на Земята. Чистота в устата, в ума, в сърцето, в душата и духа. Без чистота практически нищо не може да се постигне. (мисли за всеки ден - 26.01.1991).

Чрез чистотата ще придобиете нужната светлина, за да не се спъвате в живота си. (ликвидация на века - 124).

Колко велико нещо е да бъде човек чист в света! Върху тази чистота почиват всички идеи, всичкото щастие, здраве и цялото блаженство на човечеството. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия - 77).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...