Jump to content

ЧИСТИ МИСЛИ И ЧУВСТВА


kali

Recommended Posts

ЧИСТИ МИСЛИ И ЧУВСТВА

Като приложи чистотата към тялото си, човек започва да мисли за чистотата на чувствата и на мислите си. Чисти чувства са ония, които са лишени от всякакъв егоизъм. Чистите чувства изключват всякакво користолюбие. (закони на доброто - 33).

Човек никога не трябва да има користолюбиви мисли и желания. (акордиране на ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 442).

Мислите и чувствата трябва да бъдат чисти, да не съдържат никакви примеси. (ЦЕННАТА ДУМА - 227).

Мислите, добри или лоши, се въртят около човека, от когото са излезли, като около център. Често човек се чуди отде е дошла в ума му някоя лоша или добра мисъл, без да подозира, че тя е онази мисъл, която той някога е изпратил в пространството. Като знаете това, трябва да бъдете внимателни, да пазите всичко в най-голяма чистота. (любов към бога - 207).

Отрицателните мисли и чувства произвеждат наслоявания върху нервната система на човека и той заболява. (силите на ПРИРОДАТА - 244).

Докато човек се дразни, мисълта му не е чиста. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 443).

С примес на лоши мисли Черната ложа иска да разстрои мозъчните органи и тогава от Божествения свят не може да се приемат Божествени мисли. (акордиране НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 444).

Пазете се от вредните влияния на лошите мисли и чувства, които се носят във въздуха като отровни газове. (делата божии - 283).

Ако плътта е чиста, човек възприема чисти и светли мисли; ако не е чиста, той възприема само низши и нечисти мисли. (СЕЯТЕЛЯТ - 156).

Когато мислите, чувствата и постъпките на човека са чисти, никакви болести не го нападат. (вечно подмладяване - 18).

Човек, на когото мисълта е чиста, не прави погрешки. Човек, на когото чувството е чисто, не прави погрешки. (заветът НА ЛЮБОВТА - І том - 175).

Една от задачите на човека е да проявява естествено чувствата си. От това зависи неговата мисъл и здравето му. Здравите чувства подразбират здрава мисъл и здраво тяло. (Божествените условия - 161).

Правите чувства са в зависимост от правилното кръвообращение. (път към ЖИВОТА - 283).

В Господа не може да се задържи нищо нечисто. Отправиш ли една нечиста, крива мисъл към Него, тя веднага се връща към тебе. Само така ти ще се изправиш. (новият светилник - 322).

Ако мисълта ти е права, ще помогнеш на онзи, който се е заблудил, да излезе от трудното си положение. (ценната дума - 273).

Когато доброто функционира в човека, той мисли, чувства и постъпва право. (път към живота - 293).

ЧИСТИ ЖЕЛАНИЯ

Докато човек е пълен с неестествени желания в себе си, той не може да намери Истината. Неестествените желания, според германския учен Луи Куне, представляват натрупана полуорганическа материя в организма на човека. От натрупването на тия полуорганически вещества в организма на човека, тялото му започва да затлъстява, да надебелява: лицето, вратът, коремът му надебеляват. От натрупването на тази излишна материя по тялото, човек започва да се задушава, трудно се движи... Тези натрупвания са причина за много от нещастията на неговия живот. Човешкият ум може да се натрупа; човешкото сърце може да се натрупа; човешката воля може да се натрупа. С какво? С неестествени желания, които не могат да се реализират. Защо не могат да се реализират? Защото тази материя, която се натрупва в организма, е полуорганическа и не може да се използува от него. От такива натрупвания, именно, се създава болестта атеросклероза... На съвременните учени... предстои да разрешат основния въпрос на човешкия живот, въпросът за тази вътрешна неестествена материя в организма, която вцепенява, втвърдява идеите, желанията и волята на човека. (ЗА СЪДБА ДОЙДОХ – 5 беседа – 6, 7).

Всички вярвания, всички мисли и чувства, които служат за облагородяване на човешката душа, са естествени вярвания, естествени мисли и чувства. Всички ония мисли, чувства и желания, които спъват човешкия прогрес отъпяват човешкия ум и отслабват човешката воля, те са останки, които кристализират мислите, чувствата и желанията на човека. (ЗА СЪДБА ДОЙДОХ - 5 беседа - 8).

ЧИСТО СЪЗНАНИЕ

Чистотата е вътрешен процес. Тя има отношение към съзнанието на човека. Следователно бъдете чисти в съзнанието си, да не допуснете нито една лоша мисъл, нито едно лошо чувство или желание. (ЦЕННАТА ДУМА - 118).

На повърхността на вашето съзнание може да дойдат най-отвратителни мисли, аз не говоря за тях, но в дълбочината на вашата душа вие трябва да бъдете чисти. (ООК - II г. - 32 лекция - 13).

ЧИСТА ДУША

Чистотата е качество на душата. (козативни сили - 119).

Нечистотата е присъща на ума и на сърцето, но не и на душата. (реалности и сенки - 107).

Не нарушавайте чистотата, която Бог е вложил във вашата душа. Пазете Божествената чистота, вложена в душата ви. Докато пазиш свещено чистотата на душата си, ти си човек... Всяка нечиста мисъл, всяко нечисто чувство и всяка нечиста постъпка понижават човека. (новият светилник - 235).

Ако окаляш новата си дреха, не съжалявай, опери я и радвай се, че си научил какво нещо е чистотата. Че си окалял дрехата си, съжаляваш; че си окалял душата си, не съжаляваш... Бъди внимателен към душата си, както си внимателен към дрехата си. Ако съвременните християнски народи имаха такъв морал, работите щяха да вървят другояче. (новият светилник - 225).

Пазете вътрешната чистота на душите си. Не се страхувайте, ако външният ви живот е малко изцапан. Тая нечистота лесно се премахва. Не може майсторът да работи и да бъде чист. Дрехата му все ще се нацапа малко, но лесно ще се очисти. (ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА - 3).

Човек се цапа външно, но не и вътрешно. Душата на човека винаги остава чиста... Едно трябва да знаете: при всички условия на живота човешката душа остава неопетнена. Може ли водата да се окаля? Външно водата може да стане нечиста, кална, но достатъчно е да се прекара през песъчливи пластове, за да се пречисти. По същия начин и грехът не може да проникне в същината на душата... Когато душата се оцапа, т. е., когато се докосне до греха, тя се освобождава от него и влиза в друго, чисто тяло... Следователно, душата никога не се цапа. Понеже душата е чиста, тя може да очисти тялото, но никога нечистото тяло не може да чисти душата. Сега, като знаете това, впрегнете душата си на работа, да изчисти мислите и чувствата ви. (отношение на простите истини към човека - 122).

ЧИСТОТА И ЗНАНИЕ

Тези, които живеят чист живот, се обличат с магнетична сила и тогава получават знание отвътре. На тези, които се дава знание, само отвън, те не живеят напълно чист живот. А тези, които нищо не разбират, те са грешни души. (акордиране НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 445).

ЧИСТОТА НА ГОВОРЕНЕ

Под „говор” разбирам правилна обмяна между двама души. (абсолютна истина - 85).

Важно е, с какви думи ще си служи. Колкото е по-чист езикът на човека, толкова по-лесно разрешава задачите си... Изкуство е да може човек да поставя всяка дума на място и навреме, (учение и РАБОТА - 134).

Задачата на човека седи в това, след като има уста, да не каже с нея нито една обидна дума през целия си живот. (ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ - 294).

Онорций... забелязал, че в туй момиченце всичките й думи били отмерени, никога не е чувал да излезе от нея някоя несериозна дума. Всичкият й говор, всичките й думи били избрани, като най-хубавите бисери, и никога от нейните уста не излизала дума нецензурна. Тя се отличавала с голяма чистота. (сила и живот - iv серия - 147).

Който говори добре за хората, повдига себе си; който говори лошо, сам се понижава. Прилагайте тоя закон, без да се смущавате. Ако го прилагате, всичките ви мъчнотии и страдания ще изчезнат. (законът и любовта - 8).

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...