Jump to content

ЧИСТИ ВЛИЯНИЯ


kali

Recommended Posts

ЧИСТИ ВЛИЯНИЯ

Хората си влияят едни други. Това влияние се забелязва особено, когато хората се събират по много на едно място. Някои от разположенията и неразположенията им се дължат на взаимното общение между тях. За пример, ако хвърляте нечистотии на някое чисто място, то непременно ще започне да мирише. Тъй щото, каквито са резултатите във физическия свят, такива ще бъдат и в духовния. (ЛЮБОВ КЪМ БОГА - 206).

Докато човек днес мисли едно, утре - друго, той има в ума си чужди вещества. (БЪДЕЩЕТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО - 39).

Движете се между здрави хора, да се ободрявате... Дружете с оптимисти! (СИЛИТЕ НА ПРИРОДАТА - 244).

ЧИСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Всички са под влияние, всеки иска да завладее някого, да го замотае. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 442).

Чистотата е първото условие за правилни отношения между човешката душа и Бога, между човека и разумните същества. (ЕСТЕСТВЕН РЕД НА НЕЩАТА - 28).

Разумният човек се стреми към правилна обхода с хората и със себе си. Той е внимателен в мислите, чувствата и постъпките си, стреми се да не причини с тях някаква вреда на ближните си, нито на себе си. Има желания в човек, които могат да убиват и да причиняват пакости. За пример, желанието на човека да има много мъже или много жени е опасно за самия него... Хората се обявяват против многоженството по външна форма, но имат много желания, много мисли и чувства, на които искат да дадат път, да се проявят и реализират. Това не е ли пак многоженство? Когато едно семейство има много деца, това не е ли многоженство? (двигатели в живота - 23).

В чистота ли живеят сегашните мъже и жени? Външно, пред хората се пази някакъв морал, някакво външно благоприличие, но вътрешно не се пази никакъв морал. (възможности за щастие - 41).

Някой може да седи със затворени очи, никого да не поглежда, а вътре да има нечисти желания. Може да седи затворен в стаята си, да не се среща с хора, а грехът да е в него. Друг може да е между грешници, но вътрешно да е чист, да няма нечисти желания. (Сеятелят - 302).

Има смисъл да бъдеш красива, но да не внасяш съблазън в никого. Красивата жена може да съблазни мъжа. (сеятелят - 303).

Някои от хората може да се съблазняват. Не забравяйте, те не са хора светии, те са грешници още. (абсолютна СПРАВЕДЛИВОСТ - 28 беседа - 63).

Има мъже, които устояват на всякаква съблазън. (сеятелят - 303).

Като се движите между хората, нека вашата свобода не причинява съблазън между тях. Казвам: Хората се раждат голи, а не облечени. Защо днес ходят облечени? Защото са грешници. Докато хората са грешни, нека да бъдат внимателни едни към други. (АБСОЛЮТНА СПРАВЕДЛИВОСТ - 28 беседа - 63).

За всеки мъж е определена само една жена. Имаш ли много жени, развратът хлопа на вратата ти. (новият човек – 136).

Жената и мъжът са призвани да бъдат образец на Божията Любов. (съборни БЕСЕДИ - 1926 г. - 144).

Жената, като погледне някой мъж, той трябва да затрепти, да почувствува, че в душата й гори свещен огън. И онзи целомъдрен мъж, като срещне някоя жена, дори и най-развалената, трябва да предизвика в нейната душа свещен трепет. Само по този начин ние ще можем да се повдигнем. Във всеки мъж трябва да има желание да повдигне една паднала жена И във всяка жена трябва да има велик импулс за повдигане, за спасение. (СЪБОРНИ БЕСЕДИ - 1826 г. - 144).

Когато мъжът срещне жена, сърцето му трябва да се изпълни със свещен трепет, да вижда Бога в нейното лице. И когато жената срещне мъж, умът й трябва да се изпълни със светлина, да вижда Бога в него. (СЛУЖЕНЕ, ПОЧИТ И ОБИЧ – 310).

Когато жената срещне красив мъж, окото й не трябва да трепне. Тя трябва да остане девствена, нищо да не я съблазнява. (НОВИЯТ ЧОВЕК - 139).

Човешкият живот е посмешище. Мъжът няма благородно, възвишено отношение към жената. Той не влиза в положението й, когато ражда, и гледа на нея като на животно. (НОВИЯТ ЧОВЕК - 246).

Аз не искам да изнасям греховете ви, нито да говоря за изпита, който ви предстои, но казвам, че всеки човек е подложен на изпит. За да се издържи изпита, не се допуща абсолютно никакво колебание. (новият ЧОВЕК - 139).

Някои религиозни хора, Христови последователи, са благочестиви физически, но в сърцето не са благочестиви. Други пък благочестиви в сърцето, но не са благочестиви в ума. (абсолютна СПРАВЕДЛИВОСТ - 28 беседа - 63).

Покажете ми един честен българин, който през целия си живот да е останал девствен! Покажете ми една такава българка! Не казвам, че абсолютно няма, но колко са те? (НОВИЯТ ЧОВЕК - 139).

Да бягаме от живота, да бягаме от жените, това е калугерство. Ако бягаш от жените, какво търсиш при майка си? Какво търсиш при сестра си?... Няма защо да бягаш от жената. Мъжът представя мисълта, а жената - живота. Няма защо да бягаш от живота, ще го приемеш такъв, какъвто е. (вечно подмладяване - 51).

Някои мислят, че предназначението на момата и момъка е да се женят, да раждат деца, да ги отглеждат и т. н. Истинското предназначение на момата и на момъка е да познаят Бога. (слжене почит и обич - 310).

Ще кажете: Може ли човек да живее сам, неженен? - Едно трябва да знаете: и като женен, и като неженен човек всякога е сам. Чрез женитбата човек губи и онази малка свобода, с която по-рано е разполагал. Ние не сме против женитбата, но имаме предвид истинската женитба, която подразбира разумно съчетание на души, а не сливане на полюси. Двата пола, мъжки и женски, представят два полюса, между които животът се проявява. Полюсите на живота не трябва да се сливат, нито да се сближават, но да стоят на разстояние, за да могат силите на живота правилно да се проявяват. Благодарение на сближаването на полюсите се явяват неестествени болезнени състояния и страдания между хората. Понеже мъжкият принцип е активен, той е внесъл в живота много енергия, много капитал, който няма условия да се използува. Мекият елемент, т. е. женският принцип, отсъства днес в света, вследствие на което се проявяват повече грубите сили или енергии. Ако хората продължават да живеят по стария начин, те ще се раждат и умират, без да внесат в света голямо подобрение... Нов живот трябва да се внесе между хората. (служене, почит и обич - 308).

Ако момъкът се ожени и може цял живот да издържа жена и деца, защо да не поддържа една мома, като своя сестра, без да се жени за нея? Той ще живее на единия край на света, тя на другия, но ще й помага. Светът се нуждае от идейни хора, които да живеят в чистота. (служене, почит и обич - 308).

Светът ще се оправи, когато мъжът и жената бъдат брат и сестра, когато станат истински приятели. (служене, почит и обич - 310).

Който не може да живее като брат и сестра, той не може да бъде гражданин на Новото Царство на Земята. (новият човек - 129).

Мъже и жени трябва да живеят абсолютно чист и свят живот, без никакъв примес на площадки морал. Мъжете казват: „Може и иначе”. - Може, но тогава ще си натрупат една карма, от която ще страдат ред поколения, и децата им, и внуците им, и те ще питат: „Защо са тия страдания?”. (сила и живот - iv серия - 132).

Старото, което е окапало в разврат, ние ще го погребем... ще го турим в пълно забвение, понеже е пълно с всички от­вратителни деяния. (СИЛА И ЖИВОТ - iv серия - 133).

Новият живот изисква чисти, здрави, силни хора. Там не се позволява никаква нечистота. (божественият и човешкият свят - 243).

Когато вие, двама братя или две сестри, се съберете и между вас има едно натегнато състояние, това показва, че сърцата ви са нечисти. Щом не можете да се търпите, показва, че сърцата ви са нечисти, нищо повече. (беседи, обяснения и УПЪТВАНИЯ - 1922 г. - 82).

В който дом влезете, трябва да носите чистота. И тия, които ви приемат, също трябва да бъдат чисти. (Божественият и човешкият свят - 243).

Когато срещна един брат, аз го погледна добре и мислено му казвам: Ти можеш да мислиш добре и твоята мисъл да радва всички хора. Като срещна една сестра, и нея погледна добре и казвам: Ти можеш да чувстваш добре и твоите чувства да радват всички хора. Това подразбира чистият и добър поглед. Следователно, като се срещате, отправяйте един към друг по един мил, чист поглед. (новият светилник - 333).

Колкото повече чисти хора срещаш, толкова по-дълго време ще живееш. (сеятелят - 157).

ЗДРАВЕ И ЧИСТОТА

Законът на чистотата е един от основните закони на Битието. От него зависи здравословното състояние на майки, бащи и деца, на общества и народи; от него зависи хигиената на душата. (все що е писано - 112).

Чистотата е свързана със здравето. (светото място - 156).

Здраве без чистота е непостижимо. (НАРЯД И УПЪТВАНИЯ - 1925 г. - 31).

Само чистият човек може да бъде здрав. (делата божии - 21).

Здравето на човека зависи от неговата вътрешна и външна чистота. (абсолютна чистота - 20).

Чистият човек, външно и вътрешно, е абсолютно здрав. (светото място – 159).

Чистотата е необходимост за човека. Без чистота той не може да се развива. (новият светилник - 313).

Тя носи здраве за човешкия ум, за човешкото сърце и за човешката душа. (новият човек - 104).

За да бъдете здрави и да запазите чистотата си, не увеличавайте тежестта на желанията си. Колкото по-низко е желанието, толкова по-голяма е неговата тежест. (светото място - 150).

Щом става въпрос за запазване на чистотата си, казвам: Не правете никакъв компромис със своята чистота! Докато сте чисти, всички извори на вашия живот ще текат правилно. Деня, в който изгубите чистотата си, изворите, каналите на вашия живот ще се задръстят, и вие ще се лишите от силата и здравето си, ще започнете да боледувате, да се дразните, ще изгубите свободата си, ще очаквате на чужда помощ и т. н. (затова се родих - 88).

Всички заразителни болести се дължат на нечистотата. Както съществуват микроби във физическия свят, така съществуват микроби в духовния и в умствения свят; те са причина за големите сърдечни и умствени катастрофи, които човек преживява. (все що е писано - 112).

Щом почнете да боледувате, ще си кажете: чистота ми трябва!... Дойде ли чистотата, човек ще има всякога здраве. (наряд и упътвания - 1925 г. - 31).

Най-силната крепост против всички болести е чистотата. (беседи, обяснения и упътВАНИЯ - 1922 г. - 61).

Искате ли да бъдете здрави и весели, нека всяко ваше чувство, всяка ваша мисъл и всяко ваше действие да бъдат проникнати от идеята за чистотата. (АБСОЛЮТНА ЧИСТОТА - изд. 1929 г. - 10).

За да бъдете физически, сърдечно и умствено здрави, пазете следното правило: Дишайте всякога чист въздух. Ако влезете в стая, дето въздухът не е чист, веднага отворете прозорците, да влезе чист въздух. Ако влезете в едно религиозно общество и намерите, че въздухът не е чист, веднага отворете прозореца на своето сърце и проветрете своята стая. Ако влезете в някое научно общество и намерите, че въздухът не е чист, веднага отворете прозореца на своя ум... Проветрявайте стаите, в които живеете. Проветрявайте мислите и чувствата, с които се храните... Отваряйте широко прозорците на вашия ум, на вашето сърце и на вашето тяло, да влезе чиста, нова струя въздух, да ви преобрази. Само чистият въздух е в състояние да произведе коренен преврат в човека. (доброто оръжие – 167).

Вземете като правило следното: Всичко, което внесете в устата си, да бъде абсолютно чисто! (пътят на ученика - 463).

Докато човек живее, докато е здрав, той се отличава с чистота. Започне ли елементът на нечистота да влиза в живота, смъртта веднага прави крачка напред: колкото повече се увеличава нечистотата, толкова повече смъртта навлиза в живота. (абсолютна чистота - изд. 1929 г. - 3).

Работете върху себе си, да станете вътрешно чисти - по ум, по сърце и по дела. (все що е писано - 114).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...