Jump to content

ЧИСТИЯТ ЧОВЕК


kali

Recommended Posts

ЧИСТИЯТ ЧОВЕК

Чистият е запазен от всякакво гниене и вкисване. (ликвидация на века - 146).

По естество човек е чист. Такъв е бил той първоначално. Следователно, каквито сте били първоначално, такива трябва да бъдете и сега. (ликвидация на века - 234).

Господ направил човека от пръст... След това Господ турил пред него едно огледало, да се огледа. Като се видял човекът в това огледало, той останал доволен от себе си: никакво петно, никакво престъпление нямал на лицето си. Той гледал лицето си, носа си, с всички кривини по него; гледал устата, ръцете, краката си и останал доволен от всичко, което Бог направил. Умът му бил чист, светъл, свободен от всякакви отрицателни мисли. Сърцето му било свободно от всякакви смущения. Той се чувствал леко, приятно разположен и се чудил на всичката красота, дело на Господа. Сегашният човек не се чуди на всичко това, защото то е зацапано. (ценното из книгата на великия живот - 194).

Нечист е онзи човек, който не може ясно да вижда и разбира нещата. (ценното из книгата на великия живот - 195)

Дълго време трябва да се чисти човек, докато се върне в първото си положение. (ценното из книгата на великия живот - 195).

Новата култура подразбира приложение на Божествения план. Само така човек ще съзнае, че трябва да бъде абсолютно чист, както са чисти ангелите. (все що е писано - 119).

Колко велико нещо е човек да бъде чист в света! Върху тази чистота почиват всички идеи, всичкото щастие, здраве и цялото блаженство на човечеството. Ако човек бъде чист, няма да ходи в тъмнина, ще има ясна престава за живота и ще може да го нарежда тъй, както би трябвало. (СИЛА И ЖИВОТ - III серия – изд. 1923 г. - 7).

Който иска да успява в работите си, той трябва да бъде абсолютно чист! Великите работи растат само при абсолютна чистота. Ако искате да станете виден човек, ако искате да станете учен човек, ако искате да станете силен човек, да създадете нещо, вие трябва да бъдете абсолютно чисти! Когато човек добие тази чистота, той схваща своето предназначение, като душа, като носител на велика Божествена идея. (ни мъж, ни ЖЕНА - 144).

За да може да разреши въпросите правилно, човек трябва да бъде абсолютно чист. Това значи: да няма никакви кармични връзки, да бъде напълно свободен. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - II том - 33).

Само пред чистия човек се откриват възможностите на живота. (абсолютна чистота – изд. - 1939 г. - 30).

Прогресът, светлината, знанието, силата и свободата във физическия свят зависят от чистотата, а в духовния свят - от святостта. (абсолютна чистота - изд. 1929 г. - 29).

В какво седи чистотата на човека? - Като го калят, да не се каля. Колкото и кал да трупат върху него, чист да остане. На чистия човек никаква кал не може да се задържи. (свещени думи на учителя - ІІ том - 123).

Ако вие искате да бъдете красиви, външната ви форма да стане красива, непременно трябва да дойде чистотата във вашето сърце. Тази чистота ще се отрази във вашето лице и вие ще придобиете красота. Красотата е резултат на чистотата. (беседи, обяснения и упътвания - 1922 г. - 87).

Някой казва, че е нечист и се срамува от себе си. Няма защо да казва, че е нечист; то само по себе си се разбира. На физическия свят човек представя семе, което излиза от пръстта. Вследствие на това, семето, което излиза от земята, е нечисто, защото и земята е нечиста. Обаче, колкото повече расте, то само вече се чисти и създава своя аура. Като пуща коренчета и стебло, то излиза над земята и се освобождава от черната, нечиста пръст. (любов към бога - 208).

Като говорим за чистотата, това се отнася за ония хора, които са усърдни в работа върху себе си. Това се отнася за онези, които имат силен стремеж към чистота... За тези, които вървят в правия път, се иска да направят само една крачка напред и да влязат в областта на чистотата. (по бога направени - 145).

Можем ли да живеем в чистота? - Може, воля се иска за това. (вечно подмладяване - 18).

Има случаи, когато външно някой човек е беден, нечист, грешен, но вътрешно е богат, чист и праведен. И обратно: друг някой външно е богат и чист, а вътрешно е сиромах и нечист. (часът на любовта - 20).

Започне ли с чистотата, човек е направил вече крачка напред в живота. (абсолютна чистота - изд. 1939 г. - 26).

Когато придобие чистотата, човек става мощен, силен, нищо не го обезсърчава. (новият човек - 194).

Знаете ли какво нещо е чистотата? Когато в дома ви влезе чист човек, ако сте готови за Божествения живот, той ще ви донесе най-голямото благословение. (ВЕЛИКИТЕ УСЛОВИЯ НА ЖИВОТА - 105).

Чистотата повдига човека. (все що е ПИСАНО - 125).

Всеки от вас трябва да се отличава със силен стремеж към чистота (абсолютна ЧИСТОТА – изд. 1089 г. - 31).

Отсега нататък трябва да живеете само за новото, за чистото и да го внесете в душите си. (КОЗАТИВНИ сили - 72).

Какво трябва да правиш, като се върнеш вечер от работа? Първо ще измиеш ръцете и лицето си с чиста, топла вода, ще съблечеш дрехата си, ще я изчеткаш от праха и ще я закачиш на кука, да не се мачка. (отворени форми - 111).

Ако искате да познаете доколко даден човек е чист, ще го видите на планината. Ако пази чистота на планината, може да се каже, че е чист. Като дохождате на планината, всеки трябва да си носи лопатка, да заравя боклуците и нечистотиите си. Планината не обича нечисти хора. Ако нарушавате чистотата й, тя ще ви изпъди с дъжд, сняг, гръмотевици. (ОТВОРЕНИ ФОРМИ - 178).

Българинът трябва да работи върху себе си, да придобие по-голяма чистота. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА - І том - 54).

Пътят за придобиване на щастието е много прост и естествен - да бъдеш чист по ум, по сърце и по дела. (все що е писано - 112).

Чистият човек от болести не страда. (СВЕЩЕНИ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ - II том - 54).

От всички се изисква физическа, сърдечна и умствена чистота. Когато тялото на човека е чисто, той ще бъде физически здрав; когато сърцето на човека е чисто, той има лице свежо и очи ясни; когато умът на човека е чист, от лицето му излиза приятна, мека светлина. (любов към БОГА - 207).

Ако си чист и живееш за Бога, не се страхувай от нищо. (СЪБУЖДАНЕ - 250).

„Блажени чистосърдечните.” В този стих Христос обръща внимание на чистотата, като условие за връзката на човешката душа с Бога. (все що е писано - 125).

„Блажени чистосърдечните, защото те ще видят Бога.” Да видиш Бога, това значи да можеш да се качваш във висшите светове, между разумните същества, и да слизаш долу, между низшите същества, без да се поддаваш на техните влияния, без да се заразяваш от техните слабости и пороци. (все що е писано - 120).

Да бъдеш чист на Земята, това значи да живееш в рая. (светото място - 159).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...