Jump to content

ЧИСТОТАТА И УЧЕНИКЪТ


kali

Recommended Posts

ЧИСТОТАТА И УЧЕНИКЪТ

Чистотата е необходимо качество за окултния ученик. (пътят на ученика - 463).

Една от отличителните черти на ученика е чистотата. Ученикът трябва да бъде чист. Щом има нужната чистота, външна и вътрешна, той може да мисли право. (просветено съзнание - 96).

За да бъде ученикът способен, непременно трябва да бъде чист... Ученикът трябва да бъде чист, за да може да се учи. (беседи, обяснения и упътвания - 1922 г. - 66, 67).

Само чистият прекрачва портите на Висшето Знание! Ученикът трябва да бъде чист. - Чист всякога! (свещени думи на УЧИТЕЛЯ - I том - 38).

Ако той не е абсолютно чист, не може да върви в правия път, няма да бъде способен да върви в този път и да възприеме Божествената Истина. (беседи, обяснения и упътвания - 1822 г. - 61).

Като ученици на окултната школа, необходима ви е чистотата. Без чистота нищо не можете да извършите. (беседи, обяснения и упътвания - 1922 г. - 61).

Ученикът трябва да има здрава и чиста мисъл. Чистата мисъл подразбира чистота в желанията и в чувствата. Като работи, той все ще се оцапа, но трябва постоянно да се чисти. Никаква нечистота не се допуща в сърцето и в ума му. (просветено съзнание - 83).

Като ученици, вие трябва да работите върху себе си, да се чистите. (просветено съзнание -172).

В душата си ученикът трябва да бъде всякога чист. (свещени думи на учителя – i том - 86).

И затуй от всички ученици на Бялото Братство се изисква абсолютна чистота, за да могат силите в Природата да работят за тяхното издигане... Христос, Който е глава на Всемирното Бяло Братство, днес изисква тази чистота от учениците на Бялото Братство в България. (беседи, обяснения и упътвания - 1922 г. - 62).

Всяка вечер ученикът трябва да се чисти - психично чистене - като обърне ума си към Великата Любов и прекара през нея всичко, което е вършил през деня. (свещени думи на УЧИТЕЛЯ - І том - 66).

Религиозните и духовните хора искат да постигнат чистота и святост, изведнъж да станат светии, но правят една съществена погрешка - пренебрегват физическия живот. (вечно подмладяване - 45).

Задачата на ученика е да се освободи от всички странични влияния в своя живот, насадени в него било по наследство, било от въздействието на окръжаващата среда. Той трябва да се освободи от чуждото в себе си и да остане само с онова, което Първата Причина е вложила в него още при създаването му. (възможни постижения - 16).

Няма по-велико нещо за ученика от чистотата В света! (свещени думи на учителя – І том - 39).

В новото учение ученикът преди всичко трябва да пази чистотата си и тая на другите. (свещени думи на учителя - І том - 86).

Ученикът трябва да държи тялото си в извънредна чистота... Тялото трябва да бъде чисто, за да може да възприеме висшите енергии в себе си и от друга страна, за да се дадат условия на Напредналите същества да идват, да посещават човека и да помагат. (акордиране на ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 443).

ЧИСТОТАТА И ДРУГИТЕ СВЕТОВЕ

В духовния свят ние изискваме чистота в чувствата, а в Божествения свят изискваме чистота в мислите. (ценната дума - 6).

За да премине от един свят в друг, енергията на чистотата трябва да се трансформира. За това се изискват специални условия, които наричаме духовни методи и закони. Който знае тези методи и може да си служи с тях, той се ползва от енергията на чистотата и става чист във всяко отношение. (все що е писано - 113).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...