Jump to content

ДА СЕ ЧИСТИМ


kali

Recommended Posts

ДА СЕ ЧИСТИМ

Човек трябва да работи върху себе си, да се освободи от нечистото и да остане в него само Божественото. (божият глас - 58).

Човешкият свят е нечист и трябва да се пречисти. (новият светилник - 16).

Човек със своето неразбиране прави Божествения свят лош и нечист. (новият светилник - 16).

Бог поглежда към тях, не ги съди, но тихо им нашепва: „Очистете света, в който живеете.” (новият светилник - 16).

Човешкият живот трябва да се измени, в смисъл да се пречисти. Всяко нещо, което се употребява, изисква чистене. Водата, въздухът, светлината трябва да се пречистват. (красотата на душата - 326).

Чистенето е процес на живот. Дето има живот, там има и чистене. (великото в живота - 21).

Като живееш, имаш възможност всеки даден момент да се обновиш и очистиш. (новият светилник - 105).

Да се чисти човек, това е една от главните задачи на неговия живот. (все що е писано - 114).

Да се чисти човек, това значи да придобива онова здравословно състояние на организма си, при което всички мрачни мисли, отрицателни чувства се утаяват на дъното и се изхвърлят навън. Само при това състояние, човек може да работи добре и плодотворно. (просветено съзнание - 172).

На всеки човек, като на химик, е дадена известно количество материя, която той трябва да пречисти и обработи. Когато пречисти и обработи материята, която му е дадена, само тогава човек може да мисли, чувства и действа правилно. Тъй, щото, запитате ли се какво трябва да правите на Земята, ще си отговорите: Аз съм дошъл на Земята да пречистя и обработя известно количество материя, т. е. да я организирам. Щом свърша задачата си, свободен съм да напусна Земята, когато пожелая. (делата божии - 46).

Всеки човек, който е дошъл на Земята, се е облякъл с материя, взета от неговия народ. Като българи, вие носите дреха, т. е. плът, изтъкана от българска материя. Следователно, като българи, вие трябва да работите върху себе си, да се освободите от ония недъзи, свойствени на българската материя или почва. Като човеци пък всички хора имат общи задачи, да преодоляват в себе си някои общочовешки качества. За пример, като човек, никой не трябва да лъже. (делата божии - 45).

Чистенето подразбира организиране на материята. Какво нещо е неорганизирана и какво - организирана материя? Неорганизираната материя е неустойчива и гниеща; организираната материя е устойчива, чиста... Ние сме пратени на Земята да пречистим материята, да я организираме и приготвим като материал за духовния свят. (събуждане - 187).

Невъзможно е човек външно да не се окаля. Докато се движи между хората и им помага, невъзможно е да остане чист. Това е външната страна на живота. Тя не трябва да ви смущава. Щом се окаляте, ще отидете при най-чистия извор на живота да изперете дрехата си, да се измиете, преди още Слънцето да е залязло. (часът на любовта - 21).

Човек се цапа, докато живее в отрицателното. Откаже ли се от него, дрехата му става чиста и светла. (реалности и сенки – 107).

Задачата на всеки човек е да изчисти своята кал, с която се е напръскал отгоре, за да види, че наистина е чист и светъл. (козативни сили - 51).

Да се чистим, това е задача на всички хора. - Бог да ни чисти. - Не, Той ни дава условия за чистене, а ние сами трябва да се чистим. Майка, баща, деца, всички трябва да се чистят, (събуждане - 187).

Вие трябва да се изчистите от външната нечистота. После ще се изчистите и от вътрешната си нечистота. (новият светилник - 295).

За да живеем добре, ние трябва да пречистим своята плът, да я изтъчем от чиста, фина материя, за да възприема светли и възвишени мисли. (СЕЯТЕЛЯТ - 156).

Да се чисти човек, това не значи да разглежда своите отрицателни прояви и да се самоосъжда. Това е патология, болезнена страна на човешкия живот... Вие трябва да се занимавате с положителната страна на живота, която се отразява благотворно върху човешкия организъм. (просветено съзнание - 172).

Както чистиш къщата си отвън и отвътре, така трябва да чистиш и тялото си. (вечно подмладяване - 45).

Докато е жив, човек трябва да се чисти. Ще изчистиш първо устата и стомаха си, отдето иде миризмата. Същевременно ще развиваш обонянието си, сам да разбереш доколко си се изчистил. Ако дъхът ти мирише, а ти говориш на хората за Бога, мислиш ли, че ще те слушат? Щом си отвориш устата, те ще избягат, да бъдат далеч от тебе. Ще се молите, ще работите върху себе си, да се пречистите. (петимата братя - 206).

Човек трябва да употреби най-малко един час време за своето чистене. Той трябва да се изчисти физически: ноктите си, носа си, устата си, зъбите си, ръцете си и т. н. (оок – ІV г. - 24 беседа - 6).

Казвам: Очистете първо очите си от влагата, да виждат ясно. Очистете ушите си, да чувате музикално. Очистете носа си, очистете устата си, очистете ръцете си. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА –II том - 44).

Трябва да избягвате еднообразието... Ако постоянно говорите, че трябва да бъдете добри, да се обичате, без да прилагате казаното, вие оставяте тази чужда материя на повърхността на сърцето и на ума си; след време тя ще ви задуши. (РЕАЛНОСТИ И СЕНКИ - 95).

Неврастенията, недоволството, болестите в човека се дължат все на нечиста материя, на нечиста кръв в организма му. Тази материя, тази кръв трябва да се пречисти. (козативни СИЛИ - 70).

За да се изчисти кръвта на човека по естествен път, изискват се най-малко десет поколения чист живот. Има методи за бързо пречистване на кръвта, но те се дават на малцина, само на ония, които са готови да посветят живота си за служене на Бога. С прилагането на тези методи в десет години човек може да пречисти кръвта си и да се подмлади. Наука е това. (малкии големи придобивки - 136).

В целокупния живот на човека изразен в семейството, в обществото, в религията и в науката, има остатъци от миналото, които днес, за новия живот са непотребни. Той трябва да се освободи от тях и от всякакъв атавизъм. За пример, в религиозния живот на хората има много атавистически прояви, било в молитвите, в обредите, във формите на служенето, от които той трябва да се освободи. Някои от тях са полезни, някои са остарели вече и трябва да се подновят или съвършено да се изхвърлят. Много от убежденията и вярванията на хората са също така стари дрехи, които трябва да се заместят с нови. (любов към бога - 217).

Като изучавате характера си, чрез сравняване с проявите на низшите същества, не се мъчете да го измените, но се стремете да го очистите от низшите елементи на животинското царство. (светото място - 69).

Всяка енергия, която организмът не може да асимилира правилно, ражда един излишък. Този излишък е гневът. (мок - III г - 6 беседа - 64).

Като разбере великия закон на живота, човек ще се освободи от всички неща, които до това време са му служили за пособия. (да им дам живот - 110).

Съвременните хора се нуждаят от чистене, но не както се чистят в банята. Някой влиза в банята и вика човек да го търка, докато се махне кирта от тялото му. Това не е чистене. Така не се постига чистота и святост, с които можеш да влезеш в Царството Божие. Който се стреми към чистота и святост, сам трябва да се разтопи и да влезе в банята на Божествения живот. (великите условия на живота - 104).

Ако не работи върху себе си, сам да се чисти, Природата ще го застави насила да направи това. (служене, почит и обич - 87).

Радвайте се на чистенето! (великото в живота - 21).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...