Jump to content

ЧИСТЕНЕТО И СТРАДАНИЯТА


kali

Recommended Posts

ЧИСТЕНЕТО И СТРАДАНИЯТА

За да се освободи от страданията, човек трябва да признае, че причина за своите страдания е той сам и да търси начин да се освободи от тях. (божият глас - 79).

Всички противоречия, страдания, болки не са нищо друго, освен чистене. (великото в живота 21).

Страданията в света произтичат от факта, че тялото, сърцето или умът на човека са нечисти. И тогава Божествените сили, като влизат в човека, срещат известно съпротивление, но понеже те се движат бързо, завличат всички тия препятствия, вследствие на което се явяват страданията. (закон за единство и общност - 35).

Как ще се освободим от страданията? - Чрез чистотата. (ликвидация на ВЕКА - 124).

Ако човек е чист, ако неговото тяло, сърце и ум са чисти, свободни от всякакви нечистотии, върху него могат да падат хиляди електрически искри, без да го умъртвят. Електричеството ще мине и замине през него, без да направи някаква пакост. Ако вашето тяло, сърце и ум са чисти, страданието, както и електричеството ще мине покрай вас, без да ви докосне. (закон за единство и общност - 35)

Ако се проследят причините за човешките страдания, ще се види, че една от причините се дължи на натрупването на излишна енергия във физическото, умственото и духовното тяло на човека. Натрупването на тези ненужни вещества в различните тела на човека произвежда аномалия в неговия живот. За пример, всички отрицателни чувства в човека, като омраза, завист, гняв и др., се дължат на излишни вещества в неговото астрално или звездно тяло. Гордостта, самосъзнанието, амбицията и ред още отрицателни прояви в човека се дължат на излишни вещества в неговото умствено тяло. Вследствие на тия излишъци, човек може да изпадне в някакво неестествено състояние, било във физическо, в умствено или в сърдечно отношение. (ни мъж, ни жена - 88).

Казвате: ние искаме да бъдем чисти, да не страдаме. Представете си, че имате една хубава книга, със скъпа, красива подвързия. Вие искате да я четете, но тя казва: не искам да ме пипа никой. Искам да остана чиста, света, каквато съм, затова не позволявам да ме пипат. - И това може. Тази книга ще запази чистотата си, но никой няма да я търси. Щом една книга е за четене, тя все ще се нацапа, но поне разумно да се цапа. Тя ще изгуби чистотата си, но в нея ще се вложи нещо разумно. Ако книгата се стреми да запази чистотата си и на никого не е полезна, това говори за механическо разбиране на чистотата. Кой как отваря листата на нацапаната книга, ще чете греховете й, но в тях ще вижда и мъдри работи. Ако книгата остане чиста, тя ще бъде лишена от мъдрост. Ако се нацапа от употребление, тя ще съдържа мъдрост в себе си, ще има ценни придобивки. (ценното от книгата на великия живот - 252).

Каква е целта на страданието? - Освобождаване на човека от нечистотиите, от неорганизираните енергии. (божествените условия - 20).

Страданието трябва да посети човека, за да изхвърли непотребната, чужда материя, която се е натрупала върху сърцето и ума му и предизвиква недоволство и неразположение. (реалности и сенки - 93).

Защо идат страданията? - За да премахнат нечистотиите от човешкия ум. Ако бяхте ясновидци, щяхте да видите как от главата на страдащия излизат особен род вълни, които миришат неприятно. Те са резултат, обаче, на човек, който има низши страдания. (петимата братя - 206).

За да помогне на човека в пречистване на неговата почва и освобождаване от греха, разумният свят, т. е. Провидението му изпраща страдания. В този смисъл, страданието е плугът, чрез който се разорава нашата почва. Тя трябва да се разоре няколко пъти и да се изложи на Слънце, докато се пречисти. Така, именно, тя става годна за посяване на чисти мисли и чувства. (все що е писано - 11)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...