Jump to content

КАК ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ ОТРИЦАТЕЛНАТА МИСЪЛ


kali

Recommended Posts

КАК ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ ОТРИЦАТЕЛНАТА МИСЪЛ

Дойде някоя нечиста, отрицателна мисъл, издухай я, да излезе навън. Отрицателната мисъл е мъртва материя, която трябва да се изхвърли навън. (реалности и сенки - 87).

ЧРЕЗ ГЛЕДАНЕТО

Как можеш да очистиш мисълта си? - Като очистиш окото си. Човек, на когото окото не е чисто, не може да бъде чист. (заветът на любовта - II том - 116).

Човек има много очи, важно е, през кои очи гледа. Ако гледаш през очите на тщестлавието и гордостта, ще виждаш едни неща, ако гледаш през очите на вярата, ще виждаш други неща... Любовта има свое око. Днес малко хора гледат през окото на Любовта. (ликвидация на века - 284).

ЧРЕЗ ЕДНОРОДНИ МИСЛИ

Как ще очистиш мисълта си? Като предизвикаш в ума си само еднородни мисли. В даден момент ти мислиш за кон, за магаре, за буболечица - смесваш различни мисли в ума си и не можеш да очистиш своята мисъл. (заветът на любовта – ІІ том - 117).

ЧРЕЗ ПОЛОЖИТЕЛНА МИСЪЛ

На всяка отрицателна мисъл или на всяко отрицателно чувство в себе си, поставете една положителна мисъл и едно положително чувство, които да го неутрализират и обезвредят. (светото място - 117).

Мислете по пет минути на ден за Вечния Живот, за Бога, за добрите хора, за добрите майки и бащи, за добрите приятели; мислете за неща благородни, които ще ви повдигнат. (духът и ПЛЪТТА - 79).

ЧРЕЗ ДОБРИ МИСЛИ И ЧУВСТВА

„Коя мисъл е добра?” Която чисти. Коя мисъл е лоша? - Която петни и каля. (силите на природата - 244).

ЧРЕЗ ДИШАНЕ

Дишането е двоен процес: физиологически и психически. Крайната цел на дишането, като психически процес, е пречистване на мисълта. (допирните точки в ПРИРОДАТА - 133).

Ако белият дроб се подпуши, човек се задушава и престава да мисли. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 25).

Пречисти ли мисълта си, човек има ясна представа за всички неща. (абсолютна ЧИСТОТА – изд. 1339 г. - 4).

ЧИСТЕНЕ НА ЧУВСТВАТА

Чисти чувства са ония, които са лишени от всякакъв егоизъм. Чистите чувства изключват всякакво користолюбие. (ЗАКОНИ НА ДОБРОТО - 33).

Не задържайте кисели чувства в сърцето си, за да не разстройвате черния си дроб. (БОЖЕСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ - 29).

Ако черният дроб се подпуши, в човека се зараждат много отрицателни чувства, които тровят Кръвта. (божествените условия - 25).

ЧРЕЗ ТРАНСФОРМИРАНЕ

Когато не дава ход на своите чувства, човек се вкисва... За да не се вкисват чувствата, вие трябва да работите върху себе си, съзнателно да си въздействате. Докато е млад, човек може да прави повече опити върху себе си, да трансформира чувствата си и да се облагородява. (светото място - 119).

Благодарение на въздуха, чувствата се пречистват и обновяват тялото... Дълбокото дишане е необходимо за пречистване. (трите родословия - 216).

ЧИСТЕНЕ НА ЖЕЛАНИЯТА

Някой път чувстваш, че желанията ти не са естествени - и за тях трябва пречистване. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА - II том - 30).

Не казвам, че не трябва човек да желае, но в желанията той трябва да научи великия закон, по който да постъпва. Той трябва да знае дали това, което желае, е добро за него, за неговите близки, за народа му, за цялото човечество и тогава да пожелава. (сила и живот – ІІІ серия – 202).

Човек трябва да бъде разумен, да знае кои желания са полезни и кои не са. Изпитвайте само ония неща, които допринасят някаква полза във вашия живот. (божественият и човешкият свят - 302).

Желанията не трябва да се убиват. Нещастията на човека не се дължат на това, че той има желания, но че подхранва в себе си чужди желания. (да им дам живот - 68).

Не е необходимо да придобие човек всичко, каквото желае. Защо? Защото не всичко е съществено. (бъдещето верую на човечеството - 26).

Както нечистата кръв трови организма, така и нечистите желания го тровят. (служене, почит и обич - 22).

Христос казва: „Ако те съблазнява дясната ръка, отсечи я.” Друго нещо е разбирал Христос. Той иска да каже да се отсече желанието, което съблазнява... Ти виждаш един плод, повдигаш ръката си нагоре, да го откъснеш. Не давай възможност на ръката си да къса плода. Отсечи желанието си преди да се е съблазнила ръката. Изпълниш ли го буквално, ще се лишиш от ръката, а желанието пак ще си остане. „Отсечи ръката си”, това значи не проектирай своето неестествено желание в ръката си, не проектирай своето неестествено желание в ума си. (новият светилник - 106).

Красивата жена може да съблазни мъжа... Мъжете и жените са като металите, топят се при различна температура... Ако красотата може да те разтопи, тя не е за тебе. Потърси друга красота, която не може да те стопи. Някога човек трябва да се стопи, за да се пречисти... Ако има чуждо вещество в тебе, ти трябва да се стопиш. Само така ще се освободиш от него. (сеятелят - 303).

ЧИСТЕНЕ НА ХЛЯБА, ПЛОДОВЕТЕ

Като купите хляба от фурната, ще вземете една чиста кърпа, ще я натопите в гореща вода и ще я прекарате отгоре върху двете страни на хляба, да изчистите кората му. Купите си някакъв плод, направете и с него същото. По този начин вие ще продължите живота си най-малко с десет години, (оок - ІV г. - 24 беседа - 11).

ЧИСТЕНЕ НА ОЧИТЕ

Хубаво изчисти тия гурели. Аз не съм с кърпа да се чистят. Някой път е хубаво с един пръст да си изчистиш гурелите, някой път е хубаво с двата пръста, с трите, с четирите пръста. Ако чистиш гурелите си с първия пръст, ти на очите си ще предадеш благородство. Ако ги чистиш с втория пръст, ти ще дадеш справедливост. Ако ги чистиш с третия пръст, ти ще дадеш красота. Ако си чистиш гурелите с малкия пръст, с кутрето, ще бъдеш изправен във вземане и даване. Чистете си очите не като има хора, но насаме. (Фактори, закони, принципи - І том – 124).

ЧИСТЕНЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

Черният дроб е трансформатор на чувствените енергии, като ги отправя към симпатичната нервна система. Чувствата не могат да се проявяват без черен дроб. (божествените условия - 26).

Ще ви дам един метод, чрез който да си въздействате при разстройство на черния дроб. Турете дясната си ръка отпред, на корема, с длан към корема, а лявата - на кръста, пак с длан към тялото, и мислено прекарвайте енергиите на Слънцето към центъра на Земята. След 10 ÷ 15 минути състоянието ви ще се подобри. (божествените условия - 32).

ЧИСТЕНЕ ОТ ВЛИЯНИЯ

Засега човек още не е господар на себе си, вследствие на което не може да бъде независим. Като знаете това, вие трябва да бъдете будни и разумни, да не се поддавате на влияние. (учение и работа - 228).

Пазете се от вредните влияния на лошите мисли и чувства, които се носят във въздуха като отровни газове. (делата божии - 263).

Не е ли чисто тялото, не е ли чиста кръвта, човек всякога може да се поддаде на чужди влияния, на желания, останали от преди хиляди години. (СВЕТОТО място - 192).

За да не се поддава на лошото влияние на съществата в себе си, човек трябва да има светлина, да вижда нещата ясно... Уповавайте на Бога, Който работи във вас. (учение и работа - 228).

ЧИСТЕНЕ ОТ ВНУШЕНИЯ

Светът е пълен с отрицателни мисли и внушения. (новият светилник - 155).

Мнозина се намират под отрицателно внушение... Започнете обратния процес, да мислите положително. (вечно подмладяване - 15).

Откажете се от всичко, което руши и приемете положителното. (новият светилник - 155).

Трябва да се освободите от човешките внушения и да дойдете до внушения, които идат от свят, по-висок от вашия. Вие трябва да различавате от кой свят идат внушенията. (условия за разумния човек - 37).

Ще ви изнеса едно положение, от което трябва да се пазите. Представете си два организма, А и В, които седят един до друг Организмът А съдържа много киселини в тялото си: в чувствата си във водно състояние, а в мислите си във въздухообразно състояние. Този организъм е привикнал към киселините, които са в него, затова не чувства тяхното вредно влияние, но неговите киселини се отразяват вредно върху организма В. Няма да се мине много време, и този човек В ще умре. Защо? Той е по-слаб и не може да издържи на разрушителното действие на киселините. Окултната наука нарича това лошо влияние „вампиризъм” - изтегляне на магнетичните сокове от организма. За да се предпази човек от тия лоши влияния, окултната наука препоръчва на слабите хора да носят скъпоценни камъни. Те могат да трансформират лошото влияние на киселините... Обаче, всички скъпоценни камъни не притежават тази сила... Един скъпоценен камък може да ви действа благотворно само тогава, когато между вас и него има известна симпатия... Тия два организма, А и В, представляват два принципа: първият принцип А е наречен мъжки или принцип на разрушение, а вторият В - женски принцип или мек принцип. Понякога и мекият принцип може да се приспособи към влиянието на киселините, като се научи да трансформира тяхното вредно действие. (МОК - IV година - 18 беседа - 10).

ПСИХИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ

Ако допуща лоши мисли в ума си и лоши чувства в сърцето си човек внася лоши отпечатъци в психическия си живот, от които трябва да се чисти. Какво правите когато дрехите ви се оцапат? Изпирате ги. По същия начин трябва да чистите ума и сърцето си, да не остане никакво петно в тях. Който не може да се изчисти, задигат го на онзи свят. (трите РОДОСЛОВИЯ - 34).

За психическото пречистване на човека служат психическите филтри: семействата, обществата и народите. Те са условия за пречистване на човешките мисли, чувства и постъпки. Щом мине през тях, той излиза на повърхността на земята, като чист извор, без никакви мътилки и нечистотии. (все що е писано - 114).

Който иска да се пречисти психически, трябва да мине през огън или да се изложи на действието на слънчевите лъчи. Страданията, нещастията представят огъня, през който човек минава. Пречистването на човека е свързано с процесите утаяване, прецеждане и дестилиране. (все що е писано - 114).

Човек трябва да се пази от двойниците на някои умрели, които са като паразити. Те са като медузите в морето - хванат ли нещо, изсмукват го и тогава го оставят. Когато усетите около вас една гъста материя, която ви обвива и смучи, това са именно тия двойници. Вие трябва да им противодействате, да се освобождавате от тях. За да избягвате тия влияния, първото необходимо условие е чистота. Аз не говоря за обикновената чистота, която в хигиенично отношение е мярка против болестите, но говоря за духовната чистота, която е необходима за здравето. (МОК - IV година – 18 беседа - 12).

ЧИСТЕНЕ НА КАРМАТА

Да кажем, че имате една карма от 8,000 години; ако за всеки 1,000 години изплащане на кармата са потребни 10 годни добър живот, тогава ще ви са необходими 80 години добър живот, за да ликвидирате с тази карма. Ако кармата ви е от 2,000 години, трябват ви 20 години усилена работа, за да ликвидирате с нея; ако кармата ви е от 1,000 години, в 10 годишен чист и свят живот, ще ликвидирате с нея. Но онези, които регулират този закон, не оставят да се изплаща наведнъж кармата. (БЕСЕДИ И НАПЪТВАНИЯ – 1920 г. - 36).

Ако искате да ликвидирате със закона на кармата, дръжте се за Божествения закон, за закона на Божествената Любов. С кармата си не се борете, нито мислете за нея, за да не я предизвикате. Мислете за Любовта и работете с нея, като единствено средство, като единствено условие, чрез което можете да ликвидирате с кармата си... Всеки сам може да ликвидира с кармата си, при условие да приложи Любовта в живота си. За тази цел, той трябва да се запита, обича ли всички същества еднакво. Това може да се постигне, когато гледате на хората, като на същества, в които Божественото се проявява. Обичайте всички хора за Божественото в тях! Когато Божественото присъства в човека, и най-лошият, и престъпникът могат да извършат някакво добро, велико дело. (ДВАТА ПЪТЯ - 130).

Да любиш и да те любят, на окултен език подразбира правилно разпределение на товара между двама души. (двата ПЪТЯ - 132).

Кармата е резултат на нехармоничната проява на любовта между хората. (двата пътя - 136).

ЧИСТЕНЕ НА НЕДЪЗИТЕ

На окултния ученик не е позволено да има недъзи. Има ли някакъв недъг, той трябва да има търпението и доблестта да се лекува по всички правила, които окултната наука препоръчва. (пътят на ученика - 440).

ЧИСТЕНЕТО И БОЛЕСТИТЕ

Който е чист, един низш живот не може да го яде, защото трептенията на чистия са силни. Човек докато пази своята чистота, той е в безопастност. (акордиране на човешката душа - i том - 444).

Природата изпраща на човека различни болести, чрез които организмът му се пречиства и обновява. (все що е писано - 122).

Болестта е ненужно безпокойствие. Болен си, страдаш от възпаление на очите или от коремоболие, или от ревматизъм, или от разстройство в нервната система - премахни тия болести... Болестите са дадени на хората за придобиване на смирение. Всяка болест е особена задача, с която ученикът трябва да се справи. Всички болести се дължат на извести микроби, малки същества, които се развиват в организма на човека Значи, те намират във вашия организъм достатъчно количество храна, съответна на тяхното развитие. Какво трябва да правите? - Не им давайте такава храна, и те ще си заминат. (пътят на ученика - 439, 441).

Болестите са необходими за сегашния човек. Те изгарят физическата и духовна нечистота в него. (все що е писано - 91).

ЧИСТЕНЕТО И НЕВИДИМИЯТ СВЯТ

Ако отидете в невидимия свят, между ангелите, такива, каквито сте, мислите ли, че ще ви приемат? Ще приемете ли във вашия чист, добре нареден апартамент човек с нечисти дрехи и кален? Той трябва първо да се окъпе и преоблече с чисти дрехи и тогава да влезе във вашия дом. Вие трябва да се изчистите от външната нечистота. После ще се изчистите и от вътрешната си нечистота, (новият светилник - 295).

Човек се каля на Земята, а се чисти на небето... На Земята ще се каляш, щеш - не щеш, но щом помислиш за небето, ще се очистиш. (сеятелят - 301).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...