Jump to content

ПРЕЧИСТВАНЕ


kali

Recommended Posts

ПРЕЧИСТВАНЕ

Има един път, по който всеки трябва да мине, за да се пречисти. Пречистването се отнася до тялото, до мислите, чувствата и желанията на човека. Те представят ровка почва, която трябва да се обработи. Мъчнотията за човека се заключава именно в това, да преработи той тази почва, да я облагороди. От свършването на тази работа зависи неговият бъдещ успех. (ценното из книгата на великия живот - 213).

Знаете ли на колко епохи е послужила материята, от която са направени нашите мозъци? Знаете ли, че в тази материя, именно, са вложени недостатъците на човечеството? Миналите поколения са оставили своите нечистотии в нея и са отишли на другия свят. Материята, от която са направени нашите тела, е тор за духовния свят, но ние трябва да я преработим и изчистим, както растенията пречистват и обработват почвата, в която живеят. Тази е причината, дето човек изпитва един постоянен гнет като че нещо го задушава. Ако материята беше девствена, никога не бихме чувствали този гнет. Съвременните лекари отдават много от неразположенията на човека на утайките, които се намират в неговото тяло, затова търсят начин за пречистването му. (трите живота - 185).

Чрез мъчнотиите се пречиства нервната система. Когато всеки нерв се пречисти, тогава човек приема правилно Божествената светлина и мисъл. (петимата братя - 206).

Първо човек трябва да се освободи от калта, от утайките, които са запушили тръбите на Божествената канализация в самия него. Има само един начин, по който той може да се освободи от тази кал, а именно: той трябва да познае Бога! В какво седи познаването на Бога? Да познаеш Бога, значи да почувстваш Неговата Любов. Щом почувстваш Божията Любов, едновременно с това и животът ще потече в тебе. Щом животът потече, и пътя ще намериш. Щом намериш пътя, ще се добереш до Истината. И най-после, придобиеш ли Истината, ще влезеш в истинския живот. (ценното из книгата на великия живот - 5).

Чистота, чистота, чистота дай, Господи, в тялото, в душата и в духа ми! (мисли за всеки ден - 31.08.1967).

Като живееш, имаш възможност всеки даден момент да се обновиш и очистиш. Достатъчно е да повдигнеш мисълта си към Бога, за да се обновиш. Отдалечиш ли мисълта си от великия център, ще влошиш живота си. - Да си поживея малко, докато съм млад. Като остарея, тогава ще мисля за Бога. - Не се лъжи. И старият, и младият трябва да обичат Бога еднакво и да мислят за Него. (новият СВЕТИЛНИК - 105).

Първата хигиена, която се налага на човека, е чистотата на ума, на сърцето и на душата, (новият човек – 194).

Първо трябва да се очисти мисълта; също така трябва да се очистят чувствата И постъпките. (заветът на любовта – ii том - 117).

Ако живее в абсолютна чистота на мисли, чувства и действия, човек ще бъде съвършено здрав, (методи за самоВЪЗПИТАНИЕ – 99).

Светът няма да се поправи, докато не мине през огън. Огънят, това са изпитанията, страданията, през които всички хора трябва да минат. Всички хора ще минат през този огън, да се пречистят. (лъчи на живота - 313).

Щом се запролети, започнете всяка сутрин да излизате на разходка. Колкото по-рано излизате, толкова по-добре. Излизайте на открито, на чист въздух, далеч от градския прах и дим, и посветете за дишане, за гимнастика поне един час. След това можете да започнете работата, която ви предстои за деня. Правите ли тия разходки, работите ви ще вървят по-добре, отколкото, ако стоите в стаите си и работите. Очистете първо машината си, нагласете я и тогава започнете да работите с нея. Не направите ли това предварително, тя ще ви изненада в момент, когато не очаквате. И тогава вместо един час, вие ще употребите десет часа, докато я поставите в пълна изправност. (светото място - 123).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...