Jump to content

ОБНОВЯВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ


kali

Recommended Posts

ОБНОВЯВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Човек е здрав, когато всичките му органи се обновяват едновременно. Ако само един орган се развива за сметка на другите, човек заболява... Не е добре да става частично обновяване на органите на човешкото тяло. Естествено и правилно е да се обновява едновременно цялото тяло, цялото съзнание. (съразмерност в природата - 207).

Като знаете методите, с които Природата си служи, прилагайте и вие същите. За пример: ако някой е боледувал от тежка заразителна болест и оздравее, трябва да изгори всичко, с което си е служил: дрехи, книги, съдове. Всичко нечисто и заразено трябва да мине през огън, да се обнови. (делата божии - 282).

Умът, сърцето и волята са складове за възвишени, красиви неща, а не за отрицателни мисли, чувства и постъпки, които понижават уровена на човешкия живот. (реалности и сенки - 100).

Старата мисъл трябва да умре, за да се роди нова. Старото чувство трябва да умре, за да се роди ново. Същото се отнася и до постъпките. Старите постъпки умират и се заместват с нови. Тази смърт наричаме обновяване, възраждане, възстановяване. (реалности и сенки - 97).

Ако няма хармония между мозъчната и симпатичната нервна система, човек не може да се обновява и престава да живее. (новият светилник - 106).

За предпочитане е човек да пие вода от чисти, планински извори, макар и малко, отколкото да има много шишета със застояла вода. Първата вода освежава и ободрява човека, като възстановява силите на организма му. Втората вода задоволява жаждата му временно, без да го освежава. Като знаете това, стремете се да обновявате мислите и чувствата си, за да растете и да се развивате правилно. Това може да постигнете чрез новите идеи. Те внасят нов живот, нови подтици за човека. (реалности и сенки - 100).

Не е млад оня, който не живее чист живот. (новият светилник - 156).

Чистотата обновява, преражда и подмладява човешкия организъм. (поучаваше ги - 10).

Да пресъздаде човек ума, сърцето и тялото си, това значи да се обнови. Това не е еднократен процес, но многократен. Човек трябва вечно да се обновява. (божественият и човешкият свят - 43).

Учените казват, че човешкото тяло се преустройва през седем години. Значи на всеки седем години костната, мускулната, нервната и мозъчната тъкан в човека се обновяват. Някои учени пък казват, че всичко в човека може да се обнови, да се прероди, даже през три месеца. Това зависи от неговите мисли и чув­ства. Достатъчно е човек да извърши едно престъпление, за да се опетни материята на тялото му. Обаче, ако желае, човек лесно може да пречисти материята си, да я обнови. Това се постига с чисти и възвишени мисли и чувства. Те преобразяват човека, внасят в него нови сили и възможности. Ето защо, за да преустрои тялото си, на човека се препоръчва чист живот. (крадецът и пастирът - 10).

Когато мислим чрез Любовта или чрез обичта, тогава плазмата в човека се обновява. Щом този закон не действа, плазмата, от която човек е създаден, остарява, не се обновява, човек остарява, изгубва плазмата. Когато първоначално капиталът, който Бог е вложил в плазмата, се разтопи, трябва да напуснеш Земята, защото нямаш капитал. При процеса на Любовта и обичта се обновява плазмата, обновяват се червените кръвни телца. (мисли за ВСЕКИ ДЕН – 07.07.87).

Като ученици на Великия живот, поставете си задачата да възстановите силите на своя организъм, да върнете изгубената си любов и да възкресите в себе си всичко възвишено и благородно, което постепенно сте умъртвявали. Да възстановите силите си, това значи да влезете в съприкосновение с целокупния живот, да се свържете с радостта и страданията на всички хора, да желаете тяхното добро като свое. Да възстановите силите си, това значи да се обновите и подмладите, да се свържете с Първоизточника на живота, от Когото всичко извира, Който храни и пои цялата Вселена. (РЕАЛНОСТИ И СЕНКИ - 101).

Всяка сутрин, като ставате, трябва да възстановявате връзката между човешкото и Божественото съзнание и да благодарите, че живеете. Постъпвате ли така, всеки ден ще се подмладявате. (VII МЛАДЕЖКИ СЪБОР - 1929 г. - 36).

Първото условие за подмладяване е да имате връзка с Бога. (нашето място – 53).

Само духовният живот е сила, с която може да се обнови тялото, както и нервната система. По този начин всеки ден може с нещо да се обновявате. (мисли за ВСЕКИ Ден - 04.12.1988).

Като живееш, имаш възможност всеки даден момент да се обновиш и очистиш. Достатъчно е да повдигнеш мисълта си към Бога, за да се обновиш. (новият светилник - 105).

Човек се обновява, когато всеки ден внася в ума си по една нова мисъл, в сърцето си - по едно ново чувство, които го повдигат. (мисли за всеки ден -14.11.1987).

Задачата на всеки човек е да работи за своето вечно обновяване. Това се постига чрез Божествената Любов, Мъдрост и Истина. Да вършим волята Божия, това значи да се обновяваме. (божественият и човешкият свят-43)

Без Божията Любов, без Божията Мъдрост и без Божията Истина не съществува чистота. Без тях няма обнова, никакво подмладяване не може да става. (новият светилник - 104).

Говорете на Господа да ви избави от съмнението! Говорете на Господа да ви избави от неверието! Говорете на Господа да ви избави от гнева, от подозрението, от тази стипчивост, която имате. Всички не сте готови. Като се очистите от всички тези бубулечици на вашето вътрешно естество, като ви избави Бог от тях, тогава ще прогледате свободно напред... Като ви избави Господ, ще бъдете съвършено чисти, без никакви бубулечици в корените, в листата или в клонищата. (iv младежки събор - 1926 г. - 35).

Казано е в Писанието: „Старото отминава вече.” Значи, старото тяло ще се замести с ново. Сега се строи ново тяло. Дрехарниците са пълни вече с нови дрехи за новото тяло на човека. За всеки човек е определен по един нов костюм. Преди де се облече с този костюм, човек трябва да се измие, изчисти, да няма никаква кал и нечистотия вън и вътре в тялото си. Човек трябва да бъде абсолютно чист... Пречистването и приготвянето на човека за дрехата на новия живот става на Земята. Щом облече новата си дреха, той минава вече в нова фаза на живота. Щом влезе в новата фаза на живота, човек коренно се е видоизменил. (делата божии - 21).

Свързвайте се със силите на Природата, които могат да ви обновят. (светото място - 129).

Отправете ума си към Бога, да се свържете с Неговата мисъл, да придобиете повече светлина. Чиста е мисълта на Бога. Обърнете сърцето си към Бога, да приемете Неговата чиста топлина. Отправете волята си към Бога, да се свържете с Неговата силна, чиста воля. (новият светилник - 104)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...