Jump to content
Hristo Vatev

Спомени за Паневритмията на последователите на Учителя в поредицата “Изгревът на Бялото Братство...”

Recommended Posts

1.2. Спомени за Паневритмията на последователите на Учителя в поредицата “Изгревът на Бялото Братство...”

I том:

Галилей
Величков
, “Отношение и съзвучие на човешките души към Бога”, стр.22 – 25; “Английската кралица играе Паневритмия”, стр.25 – 26;

Мария
Тодорова
, “Паневритмия в Невидимия свят. Паневритмия в небето над връх Мусала”, стр.204 – 206; “Паневритмията на “Изгрева”, стр.206 – 209; “Думите на Паневритмията – на Олга Славчева от “Изгрева” и на Асавита от Божествения свят”, стр.210 – 213; “Задачата на Ярмила от Учителя и разрешението й от трите сестри”, стр.213 – 220;

Мария
Златева
, “Паневритмията чрез Духа Божий се оживотворява в Сила и Живот”, стр.352 – 354;

Борис
Николов
, “Паневритмията на слънцето за “Изгрева”, стр.398 – 401; “Песни и танци на слънцето”, стр.401 – 404;

Николай
Дойнов
, “Паневритмията на Учителя и българският народ”, стр.494 – 507;

Елена
Андреева
, “Кога и как бе създадена Паневритмията”, стр. 550 – 556;

II том:

Борис
Николов
, “Паневритмията”, стр.263 – 266;

III том:

Борис
Николов
, “Къде играехме Паневритмия?”, стр.178 – 180;

IV том:

Галилей
Величков
, “Паневритмията. Студия”, стр.225 – 226; “Паневритмията”, стр.226 – 228; “Проблемите”, стр.228 – 232; “Учителят за Паневритмията”, стр.232 – 233;

Илия
Узунов
, “Защо не се приложи Паневритмията в българските училища”, стр.301 – 302;

Драга
Михайлова
, “Как да се играе Паневритмията”, стр.332 – 333;

VI том:

Крум
Въжаров
, “Ярмила Менцлова и Паневритмията”, стр.351 – 354;

VII том:

Драган
Петков
, “Вратите при Паневритмията”, стр.153 – 155;

Атанас
Минчев
, “Паневритмията и нейните порти”, стр.323 – 324;

Йорданка
Жекова,
„Небесната Паневритмия”, стр. 622-623;

Анина
Бертоли
, “Паневритмия в Париж”, стр.660 – 661;

VIII том:

Катя
Грива
, “Асен Арнаудов и Ангел Янушев”, стр.319 – 320;

Мария
Арсова
, “Спомени на Катя Грива с Учителя: 1. Паневритмия, ”, стр.350 ;

Веска
Величкова
, “Преводи на английски – Слово и Паневритмия”, стр.494 – 496;

Виола
Бауман
, “Повелята на Учителя”, стр.523 – 524, “Отворено писмо, Виола Йорданова”, стр.527 – 528, “Писмо на Виола Йорданова до м-р Браун”, стр.528 – 529; “Писмо на м-р Браун до Виола Йорданова”, стр.529 – 532;

Величка
Нягулова
, “Ярмила Менцлова”, стр.558 – 559; “Анина / Анна / Бертоли, стр.559 – 560;

IX том:

Елена
Андреева
, “Как се създаде Паневритмията?', стр.156 – 159;

Паневритмия на Рила, „Образът на Учителя през моите очи”, стр. 383-384

XI том:

Величка
Няголова
, “Продължение за архива на Братството, пазен от фамилията Гобо във Франция – Алпите”, стр.818 – 820;

Вергилий
Кръстев
, “Защо вървим по следите на архива на Анина Бертоли”, стр.820 – 823;

XIII том:

Милка
Говедарова
, “Как се разучаваха “Лъчите” от Паневритмията”, стр.467 – 469; “Лъчите на Паневритмията”, стр.474 - ...; Последният разпит на Учителя, стр. 812 - 815

Вергилий
Кръстев
, “Принципите на Паневритмията и силите на разрушението чрез духът на заблуждението”, стр.810 – 812; “Какво направи духът на заблуждението чрез силите на разрушението с филма за Паневритмията”, стр.812 – 815; Приложение второ, стр. 836

XV том:

Николай
Дойнов
, “Легендата за песента “Аум”, стр.334 – 335; “Паневритмията на Учителя и българския народ”, стр.336 – 344;

Вергилий
Кръстев
, “Паневритмията – хармония на Духът чрез мелодия, текст и движения”, стр.911 – 918;

Величка
Няголова
, “Как да се запази чистотата на Паневритмията”, стр.919 – 922;

XVI том:

Пеню
Ганев
, “Учителят за Паневритмията”, стр.752 – 753; “Вътрешен смисъл на Паневритмията”, стр.755; “За Паневритмията”, стр.756; “Каква е ползата, целта и задачата на Паневритмията (Въпроси и отговори )”, стр.757

XVII том:

д-р Стефан Кадиев
, “Паневритмията”, стр.789 – 791;

XXI том:

Светозар
Няголов
, “Децата на Изгрева изучават Паневритмия”, стр.596;

Величка
Няголова
, “Светозар и Паневритмията на Учителя”, стр.720; “Светозар и книгите”, стр.726 – 729;

Костадин
Няголов
, “Паневритмията”, стр.796;

Величка
Няголова
, “За Ярмила Менцлова – писмо от Величка Няголова до Вергилий Кръстев от 13.02.2003г.”, стр.977 – 979; “Защо се променя Паневритмията – из писмо от Величка Няголова до Вергилий Кръстев от 29.04.2003 г.”, стр.982 – 983; “За Паневритмията”, стр.983 – 987;

XXIII том:

Милка Периклиева
,
“За Бога така се работи”, стр. 756; „Практически опит” стр. 772, „Доклад от Милка Периклиева за приложението на Паневритмията в българското училище” стр. 773-775; „Паневритмията”, стр. 775-788; „Новият човек и упражненията”, стр. 800

Вергилий Кръстев,
Приложения за възстановяване на истинската Паневритмия, стр. 858-872

1.3. Други литературни източници:

  1. “Акордиране на човешката душа”, том II: “Паневритмия”, стр.50 – 57; “Движения на доброто”, стр.57 – 60; “Дванадесетте врати на живота са отворени”, стр.60 – 64;
  2. “Акордиране на човешката душа”, том III: “Паневритмия”, стр.24 – 41;
  3. “Разговори при седемте рилски езера”: “Паневритмията”, стр.219 – 222;
  4. Цветана – Лилияна Табакова, “Съзвучия от бъдещето”: “Два нови куплета на солото на “Слънчеви лъчи”, стр.161 – 163;
  5. “Новите гимнастически музикални упражнения”, 07.07.1933г., “Изгрев”, неиздаден материал, написан на печатна машина
  6. Боян Боев “Учителят за образованието”: Предназначението на музиката и паневритмията в образованието”, стр.341 – 371;
  7. Александър Периклиев, “Паневритмията”, статия от непубликуван сборник-спомени

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×