Jump to content

Красивото човешко лице


Recommended Posts

Какво представлява красотата ? - Тя дава живот , осмисля нещата и никога не се губи. Красота, която се явява и губи, не е истинска. Тя е сянка на нещо. Когато душата се проявява, човек става красив. Красивият има особени черти на лицето, особен израз на очите. Като погледне някого той прониква до дълбочината на душата му, без да го смущава. В неговия поглед се крие любов. [57]

Красотата принадлежи на по-висок свят от физическия. Вие сте само зрители в изложбата на красивия свят . [86]

Според мене, казва Учителя, хубави очи, уста , нос, лице са тези , които изразяват вътрешния живот на човека. Те са символи. Всяко нещо, в което прониква Божественото , е красиво.

В красивото лице е изразено всичко, което Бог е вложил в човешката душа. [66] Челото показва състоянието на човека в Божествения свят , носът показва състоянието му в духовния свят , а брадата - състоянието му на физическия свят . [71] Красивият човек е огледало, в което можете да се видите и да се изправите. [90]

Красотата не е нещо статично - да я хванеш в един момент и да я задържиш завинаги. Тя е състояние на човешката душа. Под красота разбираме хармония, която се отразява върху човешкото лице. Когато силите и способностите в човека действат хармонично, лицето му е красиво. [74] Красивото лице е израз на богат вътрешен живот . [77]

Щом влезеш в свещената област на живота , с това заедно се изменят и чертите на твоето лице. [86] Човешката душа е красива. Когато се проявява, тя придава на лицето светлина, подвижност и чистота .

Видите ли истински красив човек, ще знаете , че той жи­вее с Мъдростта . Само мъдрите хора могат да бъдат красиви. Тяхната красота е пластична, подвижна. Всички Велики Учители, които са идвали на Земята , са били красиви. [82] формите и линиите на физическия живот водят към красотата , която е необходим елемент в духовния свят . Човек не може да бъде вътрешно красив, ако външно не е красив. Съвършеният човек е и Външно, и Вътрешно красив. [71]

Какви са основните качества и линии на красивия човек? - На челото , на лицето на красивия човек се забелязват тънки, фини линии. Когато той се усмихва, само наблюдателното око може да схване едно слабо, едва доловимо мръдване в края на устните . Тази усмивка увеличава физическата красота на човека и придава весело изражение на лицето му. Краят на устните се повдига нагоре. Изобщо, когато човек е весел, радостен, линиите на устата му взимат възходяща посока. Когато е тъжен , линиите взимат низходяща посока.

Очите на красивия човек са нито много отворени, нито мно­го затворени. В красивия човек сянката, която пада от горния клепач, минава през средата на зеницата. При това посоката на лъча, който излиза от очите му, е възходящ. Хубавото в чо­вешките очи е онзи лъч, който излиза от сърцето и минава през очите. Този лъч се среща у малко хора.

Ако челото е високо и широко, вие имате пред себе си умен човек със силно въображение, но не е красив. Челото на красивия човек е особено. В красивия човек преобладават повече чувствата , отколкото мисълта.

Красивият нос не е много широк, нито много сплескан. Носът на красивия човек се отличава с лека, едВа Видима подВижност която говори за ^удно Ш Ife Ш Ш Ш ) . ^ ^ ^ интелигентния човек има известна красота. Кой свят е красиВ?

Красивите очи имат отношение към разумността . [86] Какви трябва да бъдат веждите на красивия човек? - Нито много тънки, нито много дебели,но в никой случай сключени. [15]

В какво се заключава красотата ? - В красивите и хармонични линии. Като станете от сън, огледайте се да намерите онези красиви линии на лицето си, които никога не се менят . Ако те изчезнат, и красотата изчезва. Лицето трябва да бъде израз на слънчевата светлина. [86]

Идеал на човешката душа може да бъде онзи първичен човеш­ки образ, за който се казва в Битието , че бил създаден по образ и подобие Божие. [17]

Видите ли нещо дисхармонично на човешкото лице, ще знаете , че това се дължи на някаква грозна черта. Грозотата е резултат на кривите човешки мисли и чувства, както и на погрешките и престъпленията на хората. [57] Всички грозни хора се съмняват, понеже в характера им има нещо неустойчиво. Естеството на тия хора не се е доразвило, те не разбират причините и последствията на нещата. [40]

Пазете се от гнева, от всички отрицателни чувства, за да не погрознеете. Достатъчно е човек в продължение на една годи­на да се гневи или да храни някакви отрицателни чувства в себе си, за да изкриви линиите на лицето си. Изобщо, когато низшите чувства вземат надмощие, човек погрознява. Когато висшите чувства в него вземат надмощие, той става красив. [86]

По линиите на носа аз познавам какъв е вашият ум. Като погледна човека в устата , виждам възможностите и желанията, които се крият в него. По широчината на носа съдя за чувствата . За ушите пък гледам дали са кръгли, или малко елипсовидни. Гледам на какво разстояние са поставени очите едно от друго. Важно е накъде е отправен погледът - нагоре или надолу, дали е разсеян, или установен.

Видите ли човек с крива уста , крив нос, в него непременно е станала някаква вътрешна промяна. В мислите и в чувствата на този човек има нещо криво. [24]

Бъдещият човек ще се отличава по това , че няма да бъде космат . Мъжът няма да има брада, а жената няма да има дълга коса. Веждите им ще бъдат тънки. [61] Лицата на бъдещите хора ще са продълговати. [69]

Учителя казва: Някои хора искат лицето им да е гладко като топка. Те мислят, че човек е красив, когато е гладък. Не, тогава лицето е маска. Трябва да има известни черти върху лицето на човека, които да показват: първо, че той е добър, второ , че е справедлив, трето , че има любов, че е мъдър, че е истинолюбив. Тези неща трябва да се изявяват навън.

Като срещнеш красив човек, ще мислиш за условията, при които той е придобил красотата . В погледа, в движенията му, в думите му има нещо красиво, което ти допада. От това именно ще се учиш.

Изобщо човек е красив, докато носи някаква идея в себе си. Мислите, чувствата и постъпките му го правят красив. Ако по някакъв начин ги изгуби, с тях заедно той губи и красотата си.[86]

И тъй , истински красив е онзи, който е красив едновремен­но на физическия, духовния и Божествения свят . С други думи казано, красив човек е онзи, който е красив по ум, по сърце и по тяло. [16]

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...