Jump to content
mkitanov

ТОЧНОСТТА

Recommended Posts

ТОЧНОСТТА

ТУЙ Е ВЕЛИК БОЖЕСТВЕН ЗАКОН

(БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ - 1922 г. - 90).

Какво е значението на времето в живота? Времето хроникира, определя всички прояви, всички явления, които стават в живата Природа. Времето определя продължителността или траенето на известно явление или известна работа, която се извършва в съзнанието. Следователно, времето представя часовник, с който животът и Природата си служат. Пространството пък представя книга на живота, на Природата, в която се хроникират всички резултати, които стават в човешкото съзнание. Значи, времето се отнася до действието, а пространството - до резултатите. (ДОБРИ НАВИЦИ - 156).

В Природата всичко е строго определено. Тя точно определя времето за всяко свое действие. Тя точно определя и времето за нашите постъпки. За лошите постъпки на хората, няма определено време. Те не са предвидени в нейния план. Затова, именно, те се извършват между времето, определено за добрите човешки постъпки. Следователно, всяко действие, което не е извършено на своето време, е престъпление. Всяко престъпление пък е отклонение от точността в Природата. И тъй, всяко действие, което не е извършено на своето време, е престъпление. За да не изпадате в престъпления, ще турете в живота си правилото: Всяко действие трябва да се извършва на определено време. За тази цел, каквато мъчнотия да срещнете в живота си, вие трябва да я преодолеете. (ДОБРИ НАВИЦИ - 169).

Истинските неща в света стават точно на своето време. За пример, ако пробудя вашето съзнание преждевременно, аз ще ви осакатя ... Човек трябва да се събуди точно на време, когато са най-хубавите условия. (ООК - ІІ г. - 30 лекция - 6).

Земеделецът сее всяко семе в своята градина в точно определено за него време - ни по-рано, ни по-късно. (ДОБРИ НАВИЦИ - 168).

Когато научите великият закон, че всички неща в Природата стават в точно определено за тях време, вие ще престанете да се безпокоите. (ДОБРИ НАВИЦИ - 157).

Първото нещо: ние изискваме абсолютна точност от вас, каквато Природата ни представя. Природата е точна, определена, абсолютна. Тя е израз на Божествената абсолютност. В нея има една абсолютна мярка, която е потребна за нас. Когато нашите мисли и действия съвпаднат в тази абсолютна мярка, ние веднага ще усетим в себе си един мир, едно успокояване. (ОКУЛТНИ ЛЕКЦИИ – беседа Точността - изд. 1998 г. София).

Нещастията на хората се дължат на това, че нищо в техния живота не става на определеното време. Това твърдят всички учени, разумни хора, които са минали по този път. (МАЙКАТА НА ВРЕМЕТО·- извънредна лекция - 8).

Всички препятствия в живота ви се дължат на неточността. (ДОБРИ НАВИЦИ -·163).

Неточността е причина за всички грехове и престъпления, за всички недовършени работи. (ДОБРИ НАВИЦИ -·164).

Всички кражби, убийства, престъпления се вършат вечер, в тъмнина ... Вечер, в тъмнината не може да съществува точност ... Всички благородни и възвишени работи могат да се вършат само на светлина. Точността пък е една от проявите на светлината. Да бъдем точни, това значи, да използваме светлината в една от нейните прояви. (ДОБРИ НАВИЦИ·- 164).

Всеки лъч на светлината представя проекция на едно от желанията на някое Възвишено същество. Лъчът, който иде от съзнанието на Възвишеното същество, е подобен на слънчевия лъч, който минава през нас и произвежда чувство на приятност, на радост и веселие. Това същество, което изпраща лъча си във вашите очи, във вашия мозък, иска да има правилно отражение на своя лъч. (ДОБРИ НАВИЦИ·- 164).

Първото условие за разумен живот е точността. Ако не си точен, ти не можеш да реализираш желанията си. Когато е точен, човек знае какво иска, колко неща иска и за колко време ги иска. Той знае, че не може да изпие десет литра вода в продължение на един час. Това се отнася и за сърдечния и умствения свят. Както е невъзможно да изпие десет литра вода в един час, също така е невъзможно да реализира десет желания или десет идеи в един час. Точно определено е, за колко време човек може да реализира една своя мисъл или едно желание. (МЕТОДИ ЗА САМОВЪЗПИТАНИЕ -·175).

Човек има определен пункт, който трябва да стигне за дадено време. (МЕТОДИ ЗА САМОВЪЗПИТАНИЕ·- 174).

Ние трябва да бъдем точни, да пристигаме навреме до определената цел. (МЕТОДИ ЗА САМОВЪЗПИТАНИЕ - 175).

И българинът уж по часовник се води, но всякога закъснява, а после се извинява. Разумните същества, живата Природа изобщо е много точна в своите действия ... Разумните същества абсолютно не се извиняват. Те казват: всеки трябва да бъде точно на време, нищо повече - нито по-късно, нито по-рано. Природата казва: ние не приемаме, които не чакат при вратата, ние не приемаме хора, които закъсняват. (ЗАВЕДОХА ИСУСА - второ изд. 2008 г. София -·334).

Вие всички сте чиновници от високо произхождение. Всичката ви погрешка седи в това, че всякога не се намирате на гишето, дето трябва да изпращате и посрещате чековете на хората. Духовният свят иска всякога да бъдем точни на мястото си, да не закъсняваш нито една секунда. Като дойде някой, ще погледне на мястото ли си, или не. Ако закъснееш една секунда, ще направиш големи пакости. Ако светлината би закъсняла само една секунда, знаете ли какво нещастие би станало на Земята? Ако Земята закъснее с една секунда от обикновеното си движение, знаете ли какви катастрофи биха станали на Земята? Всичко това пространство се движи със строго определена бързина на движение и не закъснява нито секунда от определеното му движение. Провидението е взело предпазителни мерки да не става закъсняване или избързване на движението на планетите и звездите ... Ако Земята би се спряла само за една секунда в движението си, всички хора биха се намерили най-малко петдесет метра във въздуха. (ПЪТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ·- 104).

Когато съзнанието на човека е будно, той ще бъде точен във всички свои действия. Той никога не отлага нещата, той никога не се лени. (ДОБРИ НАВИЦИ - 166).

Човешкото съзнание не се явява кога и да е, но в точно определена година, в точно определен месец, ден, час, в точно определена минута и секунда ... Това съзнание се явява на определено място, в пространството. Често нещастията в живота се дължат на факта, че човешкото съзнание е направило известно отклонение от времето и мястото на своята проява. Следователно, колкото по-съзнателен е човека, толкова повече съзнанието му спазва времето и мястото на своята проява, определена от законите на Природата. Оттам и животът на човека е толкова по-съзнателен, по-хармоничен. Щом животът на човека е хармоничен, и работите му ще вървят добре. (ДОБРИ НАВИЦИ - 159).

Точно навреме ще ядете, точно навреме ще лягате, точно навреме ще ставате - ще се научите на точност. А сега казвате: „Както духът каже”. Какъв е този дух? - Той е мързелът. (ОКУЛТНИ ЛЕКЦИИ – беседа Точността - изд. 1998 г. София).

Когато човек става и ляга точно на време, щастието върви след него. Закъснява ли само с една хилядна част от секундата в ставането и лягането, нещастието го следва. Точно на време трябва да се става и да се ляга! (МАЙКАТА НА ВРЕМЕТО - извънредна беседа - 9).

Ще се учим да бъдем точни. За пример ние ще имаме един опит, ще направим една екскурзия. в която ще измерим нашата точност. Да кажем, ще определим точно в 4, в 5:30 или в 6 часа всички да се намерим на сборното място. Трябва да изпълним тази задача съзнателно. Ако не можете да изпълните тази задача, тогава как ще изпълните другите задачи, които са по-важни? Как ще ги изпълните, ако нямате тази точност? (ОКУЛТНИ ЛЕКЦИИ – беседа Точността - изд. 1998 г. София).

Всеки може да провери, доколко съзнанието му се проявява точно за определеното за него време. За да проверите будността и точността на своето съзнание, направете следния опит. Сверете всички часовниците си и определете на другия ден да бъдете на Витоша точно в 4 ч. 32 м. и 5 сек. Който закъснее или изпревари определеното време, той ще знае, че в съзнанието му някъде е станало някакво отклонение. От отклонението на съзнанието му, всеки може предварително да знае, какви и колко погрешки ще направи през деня. Колкото отклонението в съзнанието ви е по-голямо, толкова по-малко хора могат да разчитат на вас, а също така и вие на себе си. Ако закъснеете цял час, вие мязате на човек, който троши камъни, без да постигне нещо особено. Ако закъснеете само 32 минути, вие ще мязате на човек, който ял и пил само без да е работил нещо. Ако закъснеете само пет секунди, вие ще мязате на човек, който е разорал почвата си, но не я посял. Само онзи ще посее и пожъне, който спазва точно времето до секунди и терци. (ДОБРИ НАВИЦИ - 159).

Съзнанието се преражда на всеки седем години. Следователно, ако първата проява на съзнанието, вие сте пропуснали момента, т. е. направили сте някакво опущение по отношение на времето, при следващото пробуждане или прераждане на съзнанието, след седем години, вие имате възможност да изправите погрешката си. Значи на 7-та, на 14-та, на 21-та, на 28-та, на 35-та, на 42-та, на 49-та и т. н. годишна възраст човек има възможност да изправи всички свои погрешки. (ДОБРИ НАВИЦИ -161).

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×