Jump to content

ЕТАПИ НА РАЗИТИЕТО


 Share

Recommended Posts

• 580 • Етапи на развитието.

Мнозина се оплакват, че работата им не върви добре, не успя-

ват, не виждат резултата на усилията, които правят. Това се обуславя

от интелигентността, с която работи човек. За пример, ако светията

започне някаква работа, ще я свърши за 24 часа, за един ден, гени-

ят ще свърши същата работа за 24 години, талантливият – за 240

години, а обикновеният човек – за 2 400 години. Следователно, ако

работиш като обикновен човек, ще видиш резултатите на своята

работа едва след 2 400 години. – “Не мога да дочакам това време”.

Работи тогава по-бързо като талантливия човек! – “И 240 години

не мога”. – Работи като гениален! Ако и 24 години ти се виждат

много, стани светия, да свършиш работата си за 24 часа и да се

ползваш още същия ден от плода на своята работа. Светията, геният,

талантливият и обикновеният човек представят четири етапа на

развитието, през които човек минава. Ако сте бързи в Доброто, ще

имате резултатите на светията. На което стъпало и да се намирате,

гледайте да не паднете. Падането и повдигането зависи от посоката

на движението. Ако обикновеният човек иска да се повдигне, трябва

да се съветва с талантливия; ако талантливият иска да се повдигне,

трябва да се съветва с гения, геният – със светията, а светията – с

Учителя. Стане ли обратно, всеки е осъден на падане. Човек трябва

да върви във възходяща степен на своето развитие, а не в низхо-

дяща. Някой иска да стане светия; ти можеш да станеш светия, но

невъзможно е да се изравниш с него, защото докато го стигнеш,

светията е отишъл някъде високо. Тъй щото, каквито усилия и да

правят хората, няма да дойде ден, когато всички ще се изравнят. В

развитието на човечеството всякога ще съществуват четири етапа,

през които хората трябва да минават.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...