Jump to content

1_2_1. Упражнения с Библията


Recommended Posts

2. РАБОТА С БИБЛИЯТА И БЕСЕДИТЕ

 

Упражнения с Библията

За да възстановите връзката си с Първата Причина, още със ставането си помислете за Онзи, който ви е дал живот. Ще Го търсите, ще мислите за Него, докато приемете поне една от мислите Му. Как ще стане това? Ще прочетете нещо било от Библията, било от живота на светиите, на добрите и велики хора. След това може да започнете работата си.

„Божият глас“, „Божият глас“, стр. 20.

Като ученици, вие трябва да правите опити. Някой се отказват да правят опити, защото са завършили своето развитие. Сега ще ви дам следния опит: сутрин, като станете, завържете очите си с една дебела кърпа и отворете Библията. Важно е за вас да познаете със затворени очи на кое място сте отворили Библията. Като отворите Библията, не бързайте веднага да се произнесете на кое място сте отворили, но спрете се за малко, попипайте книгата на това място, вдълбочете се в себе си и тогава кажете на коя от книгите сте отворили: дали на Битие, Изход, Книга на царете, Пророците, Евангелията и т.н. След това опитайте се да познаете на коя глава сте отворили. Най-после, направете опит да познаете и стиха, който сте посочили. Узнаете ли и трите неща вярно, опитът ви 100% е сполучлив. Направете този опит в продължение на седем дена. За следния път ще искам 10 души от вас да кажат своята опитност. Някои от опитите могат да излязат сполучливи, а други – несполучливи, но това да не ви смущава. Този опит ще събуди у вас импулс да развиете своята чувствителност. Ще направите опита при разположение на духа си, при вътрешен мир. След като определите книгата, главата и стиха, тогава ще развържете кърпата и ще видите дали сте познали, т.е. дали опитът ви е сполучлив, и ще си напишете резултата. За следния път ще имате още една свободна тема, както и зададеното сега упражнение. Опитът ще започне от утре. Като си завържете очите, ще се помолите, ще забравите всичко наоколо си и тогава ще отворите Библията. След това ще си запишете деня, датата и резултата от опита. Това е един хубав опит. Добре е понякога човек да е сляп за някои неща. Връзването на очите подразбира, че човек не иска да се смущава и увлича от външния свят. Това упражнение се отнася до онези, които имат силно желание да го направят, но не и за онези, които нямат разположение към опитите. Който се колебае, той не трябва да прави опита. Почне ли да мисли дали подобава на такъв сериозен човек като него да си завръзва очите, аз напълно го освобождавам от този опит. Аз разчитам на 10 души от вас да направите опита, а останалите нека бъдат абсолютно свободни. Ще кажете: „Не може ли да затворим очите си, без да ги връзваме с кърпа?“ Ако затворите очите си, без да ги завръзвате, има опасност от изкушение; без да искате, ще отваряте малко очите си. Отворите ли ги, опитът ви няма да излезе сполучлив. Ако вържете очите си, и да ги отворите под кърпата, това няма да повреди на опита.

„Условия за разумния човек“, „Целомъдрие и великодушие“, стр. 32, 33.

Ще прочета 150 Псалом, който представя хваление на Господа.

Четете този Псалом всеки ден, в продължение на една седмица. Извадете по-важните мисли от него, а след това нека всеки се опита да съчини един Псалом. Как ще хвалите Господа, ако нямате китара и не знаете да свирите?

Казано е в Псалома: „Хвалете Го с псалтир и китара; хвалете Го с тъпан и ликуване; хвалете Го със струни и със свирки; хвалете Го с доброгласни кимвали; хвалете Го с възклицателни кимвали!“

„Всяко дихание да хвали Господа! Алилуя!“

Как ще хвалите Господа, ако нямате тези инструменти? В Псалома се говори за псалтир, за китара, за тъпан, за кимвали, за доброгласни свирки. Къде ще намерите тези инструменти? В човека. Отворете сърцата и умовете си за Господа, и те ще запеят и засвирят със своите инструменти, и ще Го възхвалят. Този Псалом е писан преди повече от две хиляди години, но и до днес не е изгубил цената си. Защо? Защото съдържа необикновени идеи, т.е. идейни мисли. Необикновените идеи са безсмъртни, остават за вечни времена и епохи.

„Методи за самовъзпитание“, „Обикновени и необикновени идеи“, стр. 176-177.

При изучаване на Свещените книги – те трябва да се изучават така, че да се свързвате с всеки пророк или апостол, за когото четете. Например, ако четете псалмите на Давида, трябва да се свържете с него. Когато се свържете с Давида, вие ще разберете какво е вложил той във всеки псалм и ще можете да се ползвате от него. Всеки псалм представлява известна формула, известен ключ, с който се отварят тайните на Природата. Казвате: „Бог е Любов.“ За да може това изречение да произведе нужния ефект в душата на човека, той трябва да знае ключа, с който може да го отвори. Също така и думите Мъдрост, Истина, Правда, Добродетел, имат ключове, с които се отварят. Който разполага с тия ключове, само той ще може да се ползва от енергиите, които думите съдържат в себе си.

„Добри навици“2, „Първата родена мисъл“, стр. 61-62.

В продължение на една седмица работете върху Евангелието на Иоана по следния начин: всяка сутрин отваряйте Евангелието произволно и турете пръста си върху един от стиховете на страницата, на която сте попаднали. Прочетете този стих внимателно и пожелайте да го реализирате. През целия ден, при свободно време мислете върху този стих.

„Посока на растене“, „Справяне с мъчнотиите“, стр. 199.

Всяка заран да четем по една глава от Евангелието, да търсим някоя заповед в тая глава и да я приложим през дена в живота си, и тогава Христос ще дойде в нас – ще си направи жилище у нас, и по тоя начин ще разберем дълбоките Божествени работи.

„Разсмотрете криновете в полето как растат“,

Ако ме любите, ще опазите Моите заповеди“, стр. 4.

Днес ще ви дам една задача, да работите върху Библията. Целият клас ще се раздели на две групи, и всеки един от групата ще вземе по една от книгите на Стария Завет. Например един ще вземе Битие, друг – Изход, трети – Левит и т.н. Като четете книгите, ще изучавате характера на всеки един, за когото се говори. Коя е характерната черта на Аврама? Аврам се отличавал с послушание. Той напусна бащиния си дом и отиде в непознати земи. Той отиде в Египет да се учи. Сегашните хора се оплакват от условията. Какво е било положението на старозаветниците? Те са живели при по-тежки условия на живот, отколкото сегашните хора. Отде черпеха те сили, за да издържат?… Ще ви дам едно упътване при изпълнение на задачата върху четенето на Стария Завет. Която книга ви се падне, ще я четете съзнателно. Ако се паднат Псалмите, ще ги четете внимателно, да извадите характерното от тях. Във всеки псалом се виждат условията, при които е писан, както и преживяванията, които Давид имал, характера му и т.н. Това можете да видите в по-важните и силни псалми. Като четете Исая, също така направете характеристика и сравнете характера му с този на Иеремия, Иезекиила и др. Като свършите книгите на Стария Завет, започнете да четете Новия Завет. Като дойдете до Посланията на Павла, на Иоана, на Петра, сравнете ги и вижте, при какви условия са живели и работили. Първоначално апостол Павел е гледал оптимистически на живота, но след като го били няколко пъти, той казал: „Братя, с големи мъки и страдания ще влезем в Царството Божие.“ На друго място той казва: „Пътя опазих, вярата опазих, сега ми остава венецът на Живота.“ Като четете, не се спирайте на подробностите, но на по-важните мисли, които характеризират личността, условията, при които тя е работила, както и идеите, които са я вълнували.

„Светото място“, „Седмият кръг на живота“, стр. 163, 168-169.

За следния път всеки да си извади едно от най-хубавите изречения от Библията. То може да бъде поетично, може да бъде и прозаично. Важно е да видим, дали ще има разнообразие или еднообразие в стиховете.

„Живот и отношения“, „Стимул и Любов“, стр. 143.

Сега, в продължение на пет месеца, четете следните книги от Стария и Новия Завет; Евангелие от Матея, Евангелие от Лука, пророк Исая, Евангелие от Марка, Притчи, Евангелие от Иоан – всичко 158 глави.

„Събуждане“, „Предназначението на носа“, стр. 80.

Разглежда се посланието на Апостол Павел към Ефесяните. Работата ви през този месец ще се състои в това да намерите най-главните, основни мисли, които Павел е вложил в това послание. Ще намерите мислите, които се отнасят до тялото, душата и духа. Опитайте да намерите метод, чрез който да приложите това учение в живота си. Предметът е обширен, затова ако поне отчасти имате приложение, достатъчно е. Не мислете, че искам изведнъж да станете учени. Важно е упражнението да се разбере в определен момент. Намерете връзката между Посланието към Ефесяните и притчите.

Второто нещо, което ще спазвате, е да въздържате езика си, да не говорите много. Обсъждайте предварително всичко, което ще говорите. Възбудени сте – не говорете! Говорете само същественото, контролирайте езика и речта си.

Третото упражнение, което ще изпълнявате поне един път на ден, е следното: ще седнете хубаво на един стол, или ще застанете прави, ще отворите прозореца, ще оставите временно раницата си, за да имате добро разположение, ще затворите дясната си ноздра, а с лявата ще поемете въздух, като броите мислено до десет. След това ще затворите и лявата си ноздра и при затворени две ноздри ще задържите въздуха в дробовете си, като броите пак до десет. След това ще отворите дясната си ноздра и от нея ще изпуснете въздуха, като броите пак до десет. После ще затворите лявата си ноздра, а с дясната ще поемете въздуха по същия начин, както и в първия случай. Това упражнение ще го направите десет пъти едно след друго или два пъти по пет, като поемането на въздуха се редува ту с лявата,ту с дясната ноздра. Преди упражнението ще отваряте Светото Писание на Посланието към Ефесяните, ще прочитате всеки ден по десет стиха, като започнете от първата глава. Ще пожелаете да разберете основните мисли на тези стихове и най-главната да се влее у вас.

„Великата майка“2, „Встъпление в Любовта“, стр. 94-95.

Любовта е фундаментът. Тя е основата на всичко, защото тя е една добродетел, сляпа към грешките и погрешките на хората, и от нищо не се обижда. Даже в най-големите грешки на хората тя вижда само доброто. Четете Павла в 13 глава от I Послание към Коринтяните и ще видите какви са качествата на Любовта. Тази Любов ни трябва тъкмо най-вече сега, защото загубата, която претърпяхте в материално отношение, нека я наваксаме с Господа, и ако Той е с нас – ние нищо не сме изгубили. Затова научете се да не бъдете под влиянието на лошите духове. Когато дойде в ума ви мисъл да критикувате някого, попитайте се: „Защо да храня лошо настроение в себе си?“ Искате ли да се лекувате и избавите от своите ежедневни измами, не се съединявайте с духове проклети и изгонени от Небето.

„Ходете във виделината“, „Назидавайте себе си“, стр. 79.

Сега ще ви дам следното алхимическо правило: за десет дни наред повтаряйте в себе си стиха: „Ако говоря с человечески и ангелски езици, а Любов нямам, ще съм мед, що звънти, или кимвал, що дрънка.“ Не прекъсвайте ежедневната си работа, но живейте и работете със съзнание.

„Затова се родих“3, „Ако говоря“, стр. 65.

Прочетете тези няколко стиха от 6 глава от II Послание към Коринтяните, от 6 до 10 стих, и правете опити с тях. Съвременните хора прекарват големи изпитания, вследствие на което дохождат до отчаяние, до умопомрачаване и никой не може да им помогне… Вие трябва да знаете, че извън вашия свят има и други светове, с по-напреднали от вас същества, които знаят работите по-добре от вас. И затова, като се намерите в трудно положение, обърнете се към тия същества за помощ… Съществува един свят – толкова възвишен и чист, толкова отзивчив и чувствителен към страданията на хората, че при най-слабото апелиране към съществата от тоя свят за помощ, веднага се получава отговор.

„Мнозина казваха“2, „Оскърбени“, стр. 93.

През този месец искам да прочетете всички Соломонови притчи и тези от тях, които ви направят силно впечатление, да научите наизуст. Аз ще ви разкажа после защо трябва да ги изучавате наизуст.

„Великата майка“2, „Който намигнува“, стр. 59.

Като четете Притчите, вие трябва да ги превеждате, да разбирате вътрешния им смисъл. Само по този начин ще се ползвате от тях. Прочетете 10-ти и 11-ти стихове от 24 глава на Притчите… За да издържите на изпитания и мъчнотии в живота си, вие трябва да се ползвате от Притчите като правила. Всяка Притча е правило, което може да се приложи. Помнете, че колкото повече учите, колкото повече ви се говори, толкова повече се изисква от вас.

„Учение и работа“2, „В Ниневия“, стр. 145.

Ще бъда кратък: това, което ще трябва да изпълните, е да помислите в себе си около 4-5 минути и да видите готови ли сте да изпълните доброволно това, без после да се разкайвате. Ще изпълнявате следното: в продължение на 10 дни, начиная от 27 юни, ще ставате сутрин към 4 часа и в промеждутъка от 4 до 5 часа ще четете 9-та глава на Данаила, ще размисляте внимателно върху нея, ще се помолите и ще се изповядате пред Бога като пред духовник, за прегрешенията си, за прегрешенията на своите близки, за прегрешенията на народа ви. И ако иска, Господ ще ви прости. С това вие ще изпратите вашето прошение до Бога, а каква ще бъде резолюцията, това е Негова работа. В това време и заминалите ваши ще се помолят за себе си и за вас, така че ще има молитва както горе, така и долу – тъй както дървото се храни и отгоре, и отдолу. Ще се оставите в Божието влияние. Ще ядете два пъти на ден; никакво масло и яйца, а само растителна храна. Ще се яде сутрин след молитвата и вечер преди молитвата. Вечер ще ядете преди залязването на Слънцето, а молитвата и прочитането на 9-та глава ще правите след залязването на Слънцето към 8 часа вечерта. Господ е наложил пост на цял свят. Като закусите сутрин и като се навечеряте, ще благодарите много на Бога. През тези десет дни ще спазвате абсолютен пост на сърцето и на ума си; да няма никаква лоша мисъл, лошо желание, никакво одумване. През тези дни искайте от Бога само важни и необходими неща, а не празни работи. Ще се молите Бог да подкрепи всички ваши сестри и братя, където и да са те; да помогне Господ на всички страдущи, на всички, които се борят със злото. Като молитви може да четете Добрата молитва, Отче наш и др. Гледайте да не бъде всичко пресилено и в сърцето ви да е всякога топло. Приближавайте се към Господа с вяра! Имайте вяра в Неговата благост и доброта. Така ще видите какъв е резултатът.

„Великата майка“2, „Пълнене и празнене“, стр. 51-52.

Тези методи именно за превръщане на лошото в добро, на горчивото в сладко са необходими за вас като ученици. Не знаете ли тези методи, ще попаднете в същите погрешки, каквито сте правили и по-рано, защото погрешките у вас се повтарят непрекъснато по силата на атавизма. Тогава как ще се избавите от старите си погрешки? Изучавайте Библията и се спирайте главно върху характерите на отделните лица, да ги изучавате. Разгледайте характера на Авраама, на Йосифа, на пророците, защото те са живи характери, които заслужават подражание. Характери трябва да ви интересуват, а не това, което Мойсей е писал например за жертвоприношението. Жертвоприношението е нещо второстепенно, третостепенно – в него не се изразява характера на Мойсея.

„Козативни сили“2, „Служене на Бога и на себе си“, стр. 83.

Който иска да се освободи от лошите мисли, които минават през ума му, нека се заеме с четенето и изучаването на Библията от Любов, а не по задължение, докато тази книга започне да прониква в съзнанието му и един ден всички светли и възвишени мисли изникнат от него, като хубави, доброкачествени семена. Например спрете се върху живота на Авраама, на Давида, на Апостолите, на Христа, да видите какъв е бил техният живот, какво са оставили за човечеството.

„Четирите кръга“2, „Четирите кръга“, стр. 24.

Същото нещо се отнася и до четенето на Писанието. Ако приемете нещата буквално, те носят смърт; ако ги приемете по дух, те носят живот. Има неща обаче, които могат да се вземат в буквален смисъл, но повечето трябва да се разбират по дух. Прочетете например Първа глава от Битието и размишлявайте върху нея, да видите какво ще разберете.

„Четирите кръга“2, „Общи упътвания“, стр. 46.

През тази година ще имате за наряд работа по изучаване на Библията по следния ред: в една торбичка ще турите написани бюлетинки с всички заглавия на книгите от Библията: Битие, Изход, Левит и пр. от Стария и Новия Завет. Ще почнете наряда от 21/8 септември 1919 г., неделя. На тази дата ще бръкнете в торбичката, и която книга от Библията извадите, от нея ще четете. Изтегленото жребие тургате в друга торбичка или плик. Щом изчетете определените стихове от всяка глава на книгата, ще теглите ново жребие за нова книга и т.н. Почвате да четете по ваше нареждане от толкова глави на ден, колкото искате. Най-добре цялата Библия, която има 1189 глави по 66 книги, да разпределите по ден; тогава ще имате 94 дни по 4 глави = 376 и 271 дни по 3 глави = 813, или всичко 1189 глави и от всяка глава по един стих (10 стих). Всеки за себе си да си съставя план за четене и го приведе в изпълнение. Всеки прочетен стих ще се вписва текстуално в специална тетрадка най-късно до вечерта същия ден. При пътуване, ако Библията не е под ръка, за удобство при изпълнение на наряда предварително се изтегля по жребие книгата, определят се от нея стиховете, които ще се четат през дните на отсъствие – пътуване – написват се в тетрадката и от нея се четат всеки ден по реда им…

Прочетете най-малко 10-тите стихове от четвъртите (третите) глави от оная книга на Библията, която ще ви се падне по жребие; ако имате разположение, прочетете главите изцяло и размишлявайте. Прочетените 10-ти стихове препишете текстуално в специална тетрадка.

Забележка: ако главата, от която ще четете 10-ия ї стих, няма 10 стиха, то 10 стих ще считаме онзи от следната глава, който след номерацията от предидущата глава се падне 10-ти поред…

Ставане от сън: всеки ден, най-късно половин час преди изгрев Слънце, трябва да бъдете на крак, готови за работа: умити, облечени, тихи, спокойни, с мир на духа.

Постни дни ще бъдат онези дни, в които нямаме разположение да ядем. Тези дни могат да бъдат един, два и повече в месеца. Може през месеца да няма постни дни. Постът трябва да дойде по разположение, сир. да бъде естествен, да дойде сам, а не да бъде наложен – да се не чувства нито глад, нито апетит. Продължителността на поста ще бъде също по разположение. През траенето на всеки постен ден или дни ще размишлявате върху една от следните добродетели: през време на първия пост – за милосърдието, през втория – за радостта, третия – за търпението, четвъртия – за вярата, петия – за надеждата, шестия – за сърцето, седмия – за волята, осмия – за душата, деветия – за духа, десетия – за чувствата, единадесетия – за Царството Божие, и дванадесетия – за Божията Любов и Божията Мъдрост. Ако постните дни надминават 12, тогава ще се повторят в същия ред от първия, втория, третия и т.н. постни дни.

В съгласие с горното през време на постните дни ще се прочетат следните беседи от Сила и живот: през първия пост – Ето човекът, през втория – Житното зърно, през третия – Явлението на Духа, през четвъртия – Талантите, през петия – Любовта, през шестия – Служенето, през седмия – Сънищата на Йосифа, през осмия – Мир вам, през деветия – Необходимостта да познаем Бога, през десетия – Митар и фарисей, през единадесетия – Страхът, през дванадесетия – Условия за Вечния живот. Ако се случат повече постни дни, тогава ще четете още и: Приливи и отливи, Новото основание, Многоценният бисер, Учителите, Марта и Мария и Истината. Ако се случат още повече постни дни, направете запитване.

„Беседи, обяснения и упътвания“ (1919 г.), „Наряд I“, стр. 134-137.

През тази година ще имате наряд – работа по изучаване Новия Завет от Библията, по следния ред: целия Нов Завет трябва да прочетете в три месеца един път, или четири пъти през цялата година. Начало ще е 21/8 септември 1919 г., неделя. Книгите ще се четат по ред, начиная от Ев. Матея; обаче за облекчение вместо цялата глава, прочита се от нея само 10 стих при първото четене. Този стих се вписва текстуално в специална тетрадка още същия ден. Целият Нов Завет има 27 книги с 260 глави; средно на ден за първите три седмици, се падат по три (две) глави: значи, всеки ден от тези три месеца, ще четете три (две) глави, десетите стихове, и ще ги вписвате в тетрадката. През второто тримесечие ще четете от всяка глава шестите стихове, и ще се вписват в тетрадката по същия начин. През третото тримесечие ще четете от всяка глава седмите стихове, и ще се вписват по същия ред. През четвъртото тримесечие ще се четат от всяко глава дванадесетите стихове поред, и ще ги вписвате в същата тетрадка. Ако имате време, ще прочетете цялата глава. Определените номера стихове непременно трябва да се прочетат и впишат в тетрадката. По този начин от всяка глава ще изваждате по четири стиха, ще четете и размишлявате по тях и ще ги вписвате в тетрадката.

Ставане от сън: всеки ден, най-късно половин час преди Слънцето трябва да бъдете на крак, готови за работа – умити, облечени, тихи, спокойни, с мир на духа си.

Постни дни ще са четвъртият петък от всеки месец с продължителност, считана от четвъртък след залез Слънце до петък вечерта след залез Слънце, ако е 24 часа, или до събота заранта след изгрев Слънце, ако е 36 часа. Като правило дължината на поста ще определяте според разположението. Минат ли 24 часа, яде ли ви се, яжте; не ви ли се яде – недейте се храни, постете до напълване 36 часа.

При четене на Новия Завет трябва да изучите Евангелието основно, тъй че да дойдете в свръзка с Христа, именно: да проникнете какво е искал Той да каже. Само човек, който дъвче, когато яде, се ползва от храната; същото е и с изпълнението на нарядите с четенето. Защо трябва Евангелието да се прочете четири пъти? Жената например, ако го прочете четири пъти, мъжът ї първата година ще се подобри с 50%, втората с 25%, третата – с още 25%; ще рече в три години вътре ще се подобри 100%. Но трябва да казва: „Чета го заради Господа, Който живее в моя мъж.“ Четенето на Евангелието какво означава? Даваш храна на мъжа си, който страда от нямане храна.

„Беседи, обяснения и упътвания“ (1919 г.), „Наряд II“, стр. 145-149.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...