Jump to content

СПРАВЕДЛИВОСТТА КАТО МЕТОД ЗА РАБОТА


Recommended Posts

• 700 • Справедливостта като метод за работа.

Както гладният се нуждае от хляб, така сегашните хора се нуждаят от Справедливост. Човек трябва да бъде справедлив. Щом

се натъкне на известно страдание или на някаква мъчнотия, той не трябва да търси вината в Провидението, в окръжаващата среда или в условията, но трябва да се вгледа в себе си, да признае, че вината за всички неуспехи се крие в самия него. Това изисква законът на Справедливостта.

Като ученици вие трябва да дадете възможност на Справедливостта да се прояви във вас. За да бъдете справедливи, спазвайте

следното правило: никога не обвинявайте хората за това, което вие сами сте си причинили; никога не изисквайте от хората това, което сами не можете да направите. Преди всичко човек е несправедлив към себе си, към своите удове. Бъдете справедливи към ръцете и краката си, не ги уморявайте. Не пресилвайте удовете си. Бъдете справедливи към себе си, към своите удове, за да бъдете справедливи и към окръжаващите. Че не можете да обичате всички хора, това е друг въпрос, защото Любовта изисква съвършени хора. Важно е човек да бъде справедлив. Дали някой човек е добър или лош, това е негова работа, обаче ти трябва да бъдеш справедлив към него. Следователно, който иска да приложи Любовта, трябва да бъде справедлив; Любовта не търпи несправедливи работи. Не можеш да обичаш, преди да си справедлив. Не казвай, че за нищо не те бива, че от теб нищо не може да излезе, че не си умен. Казваш ли така за себе си, ти не си справедлив. Не казвай, че не си умен. Казваш ли така за себе си, ти не си справедлив. Природата е вложила в теб дарби и способности да се развиваш, човек да станеш, а ти не работиш, мързелив си.

За да имате успех в живота си, трябва да работите със закона на Справедливостта. Намериш ли се пред някаква мъчнотия, бъди

справедлив, не казвай, че животът ти е дотегнал, че си сиромах, че си неспособен и т. н. Справедливостта подобрява живота на

човека, тя усилва дарбите и способностите му. Справедливият има вътрешен мир и спокойствие. При това положение именно

той може да работи съзнателно върху себе си и да има успех. Например, който иска да усили паметта си, нека приложи Справедливостта в отношенията си към всички същества – от най-малките до най-големите. Справедливостта има отношение към всички светове – видими и невидими, тя има отношение към Вечността. Проявите на Природата сами по себе си са справедливи и разумни. Следователно от нейно гледище мислите, чувствата и постъпките на човека трябва да бъдат прави. Щом са прави, те непременно ще бъдат справедливи. Ще кажете, че може да мислите както искате. Не, право ще мислите. Не мислите ли право, ще опитате закона на Справедливостта на гърба си. Мислете върху закона на Справедливостта и го прилагайте.

Срещнете ли беден човек, не го пренебрегвайте. Човек трябва да бъде справедлив към своите мисли и чувства. По този начин той

ще регулира и желанията си.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...