Jump to content

1_1_2. Упражнения с формули


Recommended Posts

Упражнения с формули

Стремете се към Възвишения живот, който се изразява с простота и образност. Внесете тази простота в живота си и кажете: „Има само едно Вечно начало!“ Ставай и лягай с това Вечно начало. Станеш ли сутрин, кажи си: „Има само едно Вечно начало.“ Лягаш ли вечер, кажи си: „Има само едно Вечно начало.“ Пишеш ли, учиш ли, работиш ли, управляваш ли, страдаш ли или се радваш, всякога казвай: „Има само едно Вечно начало!“ Помнете, че каквото правите – вие сте под наблюдение на разумни същества. Те следят всяка ваша стъпка и ви плащат заслужено. Животът на всеки човек е възлизане към Бога.

„Да ви даде“2, „Да ви даде“, стр. 26.

Като станете сутрин от сън, кажете си: „Сега Бог царува на Земята и управлява света. Сега Христос царува. Сега и Архангел Михаил царува и чисти света със своя огнен меч.“

„Просветено съзнание“, „Новата епоха“, стр. 176.

Любов безгранична!

Мъдрост непрестанна!

Истина постоянна!

Напишете тези три мисли и работете върху тях през цялата година.

„Допирните точки в Природата“, „Допирните точки в Природата“, стр. 24.

Две седмици наред, по три пъти на ден – сутрин, на обяд и вечер, ще мислите за Бога по една, две минути и ще кажете в себе си: „Бог е Любов, Бог е Всемъдър, Бог е Всеблаг.“ Като правите упражнението, ще си отбелязвате в едно тефтерче часа и резултата, който имате. Ако някой път забравите да направите упражнението, ще си отбележите в тефтерчето, че сте пропуснали. Ще бъдете искрени към себе си, няма да се стеснявате, че сте пропуснали. Ако искате да минете, без да отбележите нещо, вие се държите за стария метод. Новото изисква от човека искреност и справедливост. Ще кажете, че можете и без това упражнение и ще направите една молитва, която ще замести упражнението. Според мене, по-добра молитва от тази няма. Няма по-велико нещо за човека от това, да мисли за Бога, че е вселюбещ, всемъдър и всеблаг. Като мислиш, че Бог е Любов, сърцето ти ще се стопли. Като мислиш, че е всемъдър, ще дойде светлина в ума ти. Така ще придобиете светлина в умовете си, чистота в сърцата си и истина в душите си. Светлината ще ви даде знание, чистотата – сила и стремеж, а истината ще ви направи свободни.

„Трите живота“2, „Влияние на музиката“, стр. 95-96.

И тъй, щом станеш сутрин, ще си кажеш: „Аз трябва да имам поведението на един ангел.“ Малко се разтревожиш, ще кажеш: „Аз трябва да имам поведението на един ангел.“ Ще си казвате тези думи всеки ден: като спите, и като ядете, и като работите. Ще си казвате: „Моята мисъл трябва да бъде като поведението на Слънцето. Моите чувства трябва да бъдат като поведението на един извор.“ Ако изпълнявате това правило, за всинца ви имам приготвено нещо много хубаво. Ще ви дам един специален подарък. Няма да се мине много време, и всеки ще получи този специален подарък.

„Разумният живот“, „Правила на разумния живот“, стр. 95-96.

Като станете сутрин, ще си кажете следното: „Аз няма да се боря със себе си, но ще бъда в хармония със себе си. Аз няма да бъда в противоречие с Природата, но ще бъда в хармония с Природата. Аз няма да бъда в противоречие с Бога, но ще бъда в хармония с Бога.“ Произнесете тези думи и ще видите, вашето състояние веднага ще се измени. Произнесете тихичко в себе си тия думи 2-3 пъти. Само така човек може да създаде в себе си велик характер. Само така ще разберете колко красива е Природата сама по себе си.

„Новите схващания на ученика“, Закон за внушение и закон за равновесие“, стр. 35.

Постави си мисълта: „Аз съм човек. Аз съм станал човек, а сега ще живея като човек.“ Ако кажеш: „Аз ще стана добър човек“ – ти не мислиш право. Кажи така: „В естеството ми е да живея добре.“

„Великата разумност“, „Съзнание и свръхсъзнание“, стр. 43.

Умът нито се умножава, нито се дели. Сега ще ви дам една формула. Като станете от сън, кажете си: „Само умът носи моето щастие. Само умът носи моята сила. Само умът носи всички възможности, от които мога да се ползвам.“ Само така ще бъдеш свързан с ума си. Умният всякога говори истината.

„Великата разумност“, „Сила на ума“, стр. 167.

Като станеш сутрин, ще отпуснеш сърцето си, ще обърнеш ума си към Бога, ще кажеш: „За какво Ти ме създаде, Господи?“ Ще оставиш ума си спокоен, ще оставиш всичките противоречия, да се отпусне лицето ти, очите ти, всички да приемат Божието благословение. Цялото тяло да бъде свободно, че всичко в тебе да почувства, че има Един Господар, който разбира Божия закон.

„Прав път“, „Невидимите погрешки“, стр. 388-389.

Сутрин като станете, кажете си: „Ще работя, ще мисля право, за да наредя работите си добре.“ Който не внася положителни мисли в ума си, той мисли и чувства неправилно. Оттам и стомахът му не работи добре – в него се натрупват излишни киселини, които го правят песимист. Ако е студент и с такова настроение се яви на изпит, непременно ще пропадне. Когато храносмилателната система не работи добре, човек става раздразнителен, недоверчив и страхлив. Който е смел и решителен, той има доверие в себе си и в своите ближни. Това показва, че неговата храносмилателна система действа добре.

„Божествените условия“, „Обхода към себе си и към Природата“, стр. 141.

Сутрин, като станеш, как започвате? Казваш: „Аз искам да бъда добър ученик.“ Каквото и да ви се случи, ще кажеш: „За добро е.“ Станеш, времето е облачно. Кажи: „За добро е.“ Станеш сутрин, духа вятър: „За добро е.“ Станеш сутрин, кучетата лаят: „За добро е.“ Станеш сутрин, петлите пеят: „За добро е.“ Станеш сутрин, температурата се променила: „За добро е.“ Там, дето Бог присъства, всичко се изменя. Ако кажеш, че всичко е за добро, за добро ще се измени. Духа северен вятър, студено става. Духа южен вятър, ще кажеш: „За добро е.“ Щом кажеш за добро е, веднага Любовта започва да действа. В света, ако вие не се научите да имате доверие в Любовта, нищо не можете да постигнете.

„Прав път“, „Учение и служение“, стр. 29. (втори вариант)

Желая днешните отношения, които имате към Бога, да са прави. Повдигнете се над средата, забравете всички несгоди в живота и кажете: „Всичко в света е за добро!“ Иначе как ще се оправдае у нас онзи стих, дето казва ап. Павел: „В Бога живеем, движим се и съществуваме“? Как е възможно в Бога да живеем и да се движим, и пак да бъдем нещастни? Ние сме хора, които постоянно продаваме, успяваме – взели сме повече, отколкото трябва. Хората страдат от изобилието.

„Вземи детето“, „Освободени“, стр. 53.

Имате ли някой труден въпрос, повикайте вашия Баща и кажете: „Татко, понеже Ти изпрати Христа на Земята, то нека бъдат Твоите думи тъй, както си ги казал!“ Девизът, който трябва да си поставите, е: „Ние ще изпълним Твоята Воля тъй, както искаш!“ Ще кажете: „Не обещаваме, защото мъчно е да се изпълни Волята Божия.“ Веднъж допуснете ли такова съмнение, то е от лукаваго. Трябва да се изпълнява Волята Божия заради Господа, а не заради света. Какво иска Господ? Да изпълниш това, което си обещал. Това иска и Христос. Христос, който е светът, е и в плът, която не умира. Това, което умира, е човешко.

„Великата майка“2, „Това учение“, стр. 104.

Когато ставате сутрин от сън, правете следното упражнение. Седнете спокойно на стол, повдигнете ума си към Бога и кажете: „Господи, помогни ми да направя връзка между обикновеното и Божественото си съзнание.“ Размишлявайте върху тази връзка пет минути и започнете работата си. Вечер, преди лягане, благодарете за помощта, която ви е дадена през деня, и пак помислете за силата, която се крие в тази връзка. Не очаквайте големи резултати изведнъж. Радвайте се, ако сте придобили даже микроскопичен резултат. Силата на нещата се крие в тяхното съединяване, а не в разединяването им. Само с обикновеното съзнание нищо не можеш да направиш. И само с Божественото съзнание нищо не можеш да направиш. Обаче двете съзнания, свързани заедно, представят велика сила.

„Отворени форми“, „Обикновено и Божествено съзнание“, стр. 141-142.

Някои очакват на папата да каже думата си и мирът да дойде. Не очаквайте на никого, но се обърнете към Бога и кажете: „Господи, Ти си наш Баща, Ти ще спреш войната.“ Признайте Бога за ваш Баща, Той ще чуе гласа ви и ще ви помогне. Вие не вярвате в своята сила и мислите, че човек нищо не може да направи пред големите събития, които стават около него. Който върши Божията воля, всичко може да направи.

„Все, що е писано“, „Божията воля“, стр. 129.

Напишете следните изречения:

Истината носи живот за разумните.

Любовта носи живот за благите.

Мислете върху тези изречения десет деня, по десет пъти на ден: сутрин три пъти, на обед три пъти, и вечер четири пъти. Като размишлявате съзнателно върху тия изречения, наблюдавайте какви преживявания ви се създават. Отбелязвайте си по-важните опитности. Щом престанете да мислите върху дадените изречения, вложете ги в подсъзнанието и свръхсъзнанието си, там да работят. Като казвате, че свободата е само за разумните, не мислете, че вие сте дошли до разумността, но пожелайте в себе си да я придобиете.

„Посока на растене“, „Благоприятният час“, стр. 143-144.

Всяка вечер, преди да легнете, застанете прав и се свържете с великата светлина на Божия Дух и кажете: „В името на Абсолютната справедливост признавам погрешките си и съм готов да ги изправя.“ Никакво извинение, никакво отлагане. Погрешките се изправят, а не се прощават. Когато обещаете да направите някакво добро, изпълнете го без страх. Ама последствията щели да бъдат лоши. По-добре да сгрешите, отколкото да се върнете назад… Щом си дал обещание да направиш някакво добро, не трябва да се отмяташ. Погрешно да е обещанието, ще го изпълниш. Бъдете смели и решителни. По никой начин не можете да избегнете кармическите последствия. За да придобиете смелост и решителност, започнете от малките опити, за които са нужни малки знания. Не се стремете към големите опити, защото не сте готови за тях, нямате още нужните знания.

„Допирните точки в Природата“, „Единство на съзнанието“, стр. 164.

Учете, без да се обезсърчавате. Кажете си: „Аз съм клон от Дървото на Живота, има кой да се грижи за мене.“ Дръж се за Дървото и не губи връзката си с Него. Каже ли си човек, че е клон от Дървото, т.е. частица от общия целокупен Живот, разбираме, че животът на частите образува Цялото и Цялото обединява всички части. За да разберете идеята за частите и за Цялото, първо трябва да я посадите в ума и в сърцето си, да изникне, да израсте, да даде плод. Имайте търпение, докато тя даде плод и го опитате.

„Божествените условия“, „Методи за наблюдения“, стр. 285.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...