Jump to content

1_3_1. Звездите


Recommended Posts

УПРАЖНЕНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ СЪС ЗВЕЗДИТЕ, ПЛАНЕТИТЕ И ТЕХНИТЕ ДУХОВНИ ЕНЕРГИИ

Звездите

За следния път ви давам задачата, всеки да си избере по една звезда и да напише името и съзвездието, в което тя влиза. После, проследете каква фигура образува тя със съседните ней звезди. За да изберете една звезда, трябва да излезете вечер, при звездно небе, и да се оставите свободни, без никакво влияние на ума и на сърцето, и така, по вдъхновение, да спрете вниманието си върху някоя звезда. Фигурите, в които са наредени звездите, представят центрове на сили, които оказват известно влияние върху човека.

„Светото място“, „Двете страни“, стр. 60.

Да изследвате Небето, това значи да четете Свещената книга на Живота, да вървите по свещените стъпки на Твореца. Небето – това е съвкупност от живи светове, в които Божественото се проявява. Небето – това е надеждата на света. Който се е обезнадеждил, той трябва да излиза всяка вечер вън да гледа небето. Като наблюдава звездите, да се радва на техния живот. Звездите пък са писмото, което Свещената книга съдържа. Всяка душа има възможност да чете и да разбира това писмо, да възприема радостта, която съществува в тия светове. Всяка звезда говори на хората на специален език. Говорът ѝ се разбира от влиянието, което тя оказва върху човека. За пример всички благородни хора със светли умове и чисти сърца се намират под влиянието на Сириуса. По култура Сириус е близо до Слънцето. Съществата, които живеят на Слънцето и тези на Сириуса, се съобщават помежду си.

„Който има невестата“2, „Ела след мене“, стр. 196.

Най-хармоничният диск, който съществува в Природата, това е дискът на Слънцето… Когато искате да внесете хармония в себе си, можете да предизвикате формата на Слънцето в съзнанието си, за да се образува и в съзнанието хармония. Някой път след Слънцето иде втора Луната, след Луната иде Венера, после иде Юпитер по форма. От звездите най-хармоничен диск има Сириус, после всичките тия от първа величина 19 звезди. И те са хармонични. Ако вие ги изучавате, ще придобиете хубави неща. Някои хора са меланхолични – ако сте свързани с тези звезди от първа величина, меланхолията ще изчезне. Всеки от вас трябва да знае по нещо за 19-те звезди. Вие не сте ги изучавали. Та казвам: Небето, това е една книга, разтворена от хиляди години, и тия жители на Вселената чакат жителите на Земята да се занимаят с главните черти на Небето. Вие не знаете какво има на Сириус! Да се занимавате със Сириус, значи да внесете нещо ново във вашата душа.

„Вземи детето“, „Що да сторя“, стр. 256.

Заслужава човек да излиза вечер със своя телескоп и да наблюдава небето. Достатъчно е всяка вечер да наблюдава по половин час небето, за да се освободи от всякакво обезсърчение. Добре е да бъде човек астроном, да се освободи временно поне от полиците, които му предстоят да плаща.

„Божествен и човешки свят“, „Да имате Любов“, стр. 99.

Аз бих ви препоръчал да наблюдавате небето вечерно време, когато е ясно. Излизайте вечерно време вън и наблюдавайте звездите на небето около половин час, да намерите между тях един равностранен триъгълник. И нека всеки от вас забележи добре де е намерил този триъгълник, между кои звезди, в коя посока и т.н. Това ще бъде една малка задача за вас. След това някоя вечер ще излезем всички заедно на една малка екскурзия на открито, ще разглеждаме небето и ще видим всеки от вас в коя посока е намерил своя равностранен триъгълник. После ще ви поговоря нещо върху тия естествени равностранни триъгълници. Така ще размишлявате върху отношенията на звездите едни към други, тяхното значение и т.н. Това ще бъде едно хубаво упражнение за вас.

Лекции на МОК IV/3, „Новите схващания на ученика“,

Равностранният триъгълник“, 20 лекция, стр. 75-76.

Няма по-хубаво нещо от това да изучава човек небето. То е запазило своя първичен образ. Да се изучава небето, това не означава, че всичко ще знаем. Ако човек излиза всяка вечер на открито и съзнателно, със свещен трепет в себе си, повдигне очите си към небето и наблюдава звездите около 5-10-15 минути, вдълбочен в себе си, всичките мъчнотии, които го очакват на другия ден, ще се разрешат по Божествен начин. Щом изгрее Слънцето, всички мъчнотии ще се разрешат.

„Влизане“2, „Новата Земя“, стр. 154.

„И ще създам нова земя и ново небе.“ Основата на Новата земя и Новото небе е Любовта. Искате ли да придобиете тази Любов, наблюдавайте небето и отправяйте към Бога по една малка молитва. Каквото и да е времето вън, излизайте вечер да наблюдавате небето. Не вършете това по буква, но от Любов. Кажете си: „Господи, ние Ти благодарим за хубавия живот, който си ни дал. Ние Ти благодарим за този свят, който си създал. Ние искаме да живеем по новия начин – по закона на Любовта, която си внесъл в душите ни. Нека Твоята светлина озари умовете ни, да разрешим въпросите, които седят пред вратата на нашата душа!“

„Влизане“2, „Новата Земя“, стр. 168.

Много от съвременните хора постъпват като неразумните деца. Те отиват при Бога и постоянно викат: „Господи, хляб нямаме, пари нямаме. Грешни сме, прости ни!“ И като не получат, което искат, в тях се заражда недоволство. Не, ние трябва да бъдем хора с будно съзнание, с възвишен и благороден характер и всякога да благодарим на Бога за всичко, което ни е дал в живота. Дойде ли ви някое изпитание, излезте вън, погледнете към небето и се зарадвайте, че на другия ден, след изгряване на Слънцето, всички ваши мъчнотии ще бъдат разрешени. Когато Христос се роди, на небето се яви една светла звезда, която разреши един от важните въпроси. Тогава ангели слизаха от Небето и пак възлизаха нагоре, като пееха: „Слава на Бога и мир на человеците.“ Обаче хората заместиха тази светла звезда с кръст, като на умрял човек.

„Влизане“2, „Новата Земя“, стр. 158.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...