Jump to content

1_2_2. Упражнения с беседите


Recommended Posts

Упражнения с беседите

Сега на всеки ще дам по една задача. През тая година ще прочетете първите четири серии от Сила и живот. Всеки три месеца ще прочитате по една серия. В първите три месеца – I серия беседи, и ще извадите най-важното от тях, от съдържанието им, което ви е обърнало внимание. Във вторите три месеца – II серия. В третите три месеца – III серия. В четвъртите три месеца – IV серия. Което намерите, което ви обърне внимание от всяка беседа, най-важното ще написвате в една тетрадка, тъй чистичко, хубаво, красиво. Всеки ден ще се чете. Начало – новолунието, от сряда, 10-ого. В специална тетрадка (отделна от тая за извадките от беседите), ще отбелязвате времето: сутрин, обед и вечер – всеки ден, когато сте чели. Време: добро, облачно, дъжд, хубаво, вятър, буря и т.н. – с една-две думи. Когато четете беседата и ви дойде нещо в ума – някой проект или мисъл, ще отбележите в тетрадката за извадките от беседите.

„Тихият глас“, „Не само абсолютна чистота“, стр. 34.

Прочетете от книгата Ценната дума беседата Правото на Любовта. Днес, който няма работа, да я прочете.

„Последното добро“, „Зелен и узрял“, стр. 34.

Като слушате беседата, ще видите, че има пропуснати зърна от нея, като оризени зрънца. Защо са разсипани зрънцата? Защото опаковката е била слаба. Днес ви давам задача да съберете разсипаните зрънца, да ги изчистите от праха и да ги турите отново в книгата. Само така ще възстановите целостта на това, което чухте.

„Божествен и човешки свят“, „Сянка и реалност“, стр.187.

За следния път всеки от вас да преведе тази лекция в геометрическа форма. Това значи да скицирате геометрически основните мисли на лекцията.

„Живот и отношения“, „Бавни и бързи движения“, стр. 197-198.

Като се приготви тази лекция, нека всеки от вас си я препише в една тетрадка. След това да извадите по-важните мисли, върху които трябва да работите. Работата ви ще се състои в размишление и приложение. Ще мислите и ще прилагате, да видите до какви резултати ще дойдете. Работете върху лекцията цялото лято и след това ще ми дадете тетрадките си да ги прегледам. Искам да видя как сте схванали лекцията и кои мисли намирате за съществени и приложими. При това всеки сам ще напише лекцията, и то – ръкописно, за да извлечете по-голяма полза.

„Трите живота“2, „Мисъл и действие“, стр. 206.

Онези от вас, които са свободни, да извадят от лекциите на общия и специалния клас всички практически правила, упражнения и формули. Разпределете се на групи и определете коя група коя годишнина от лекциите ще вземе.

„Божествената мисъл“2, „Човешки и природни енергии“, стр. 116.

Искате ли да станете учени, приложете знанието, което ви е дадено. Колкото лекции сте слушали досега, прегледайте ги, извадете основните мисли от тях и вижте кои са за приложение.

„Закони на доброто“2, „Направления в живота“, стр. 143.

На всяка лекция има зададени теми. Ако не пишете, ако не се упражнявате, тези лекции са безполезни. Това е една работилница, в която има специални задачи – трябва да се работи.

„Беседи, обяснения и упътвания“2 (1922 г.), „Работа за новия живот“, стр. 123.

Хубаво е всички, които ме слушате, да си взимате бележки. Вие казвате: „Ще го запомним, после ще ги имаме.“ За да се напечатат тия протоколи, трябват два-три месеца, а то трябва още докато сте тук, да си ги имате. Запишете и тия изречения: „Всичко, което Любовта може да направи в света чрез нашата воля, ние можем да го сторим. Бог е Любов и тази Любов може всичко да стори. Няма Истина като Божията Истина – само Божията Истина е Истина!“

„Беседи, обяснения и упътвания“2 (1922 г.), „Много плод принася“, стр. 123.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...