Jump to content

2_2_1. Размишление


Recommended Posts

2. УПРАЖНЕНИЯ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯ, РАЗМИШЛЕНИЕ, СЪЗЕРЦАНИЕ И МЕДИТАЦИЯ

 

Размишление

В продължение на две седмици всеки ден отделяйте по 5 минути за размишление. Щом се събудите от сън, веднага станете и докато сте още бодри, с необременен ум и сърце, оставете се свободно на Божията мисъл, тя да ви обладава, да се изсипе върху вас и да се почувствате като новородено дете, което не мисли за нищо, което е свободно от всякакви грижи и безпокойства. Каквато мисъл влезе в ума ви през петте минути на размишления, това е вашата придобивка през деня. Колкото и да е малка мисълта, която сте възприели, тя ще внесе известно разширение в съзнанието и ще развие вашата самоувереност. Тежко е положението на онзи, който няма никаква самоувереност. Той всякога се колебае между две състояния, може ли да свърши една работа, или не може. Ученият трябва да спряга глагола мога. Щом се намери пред някаква мъчнотия, той трябва да каже: „Всичко мога да направя в Името на Христа и на Бога.“ Така е казал някога апостол Павел: „Всичко мога да направя чрез Господа Исуса Христа.“ Христос казва: „Всичко, каквото попросите в Мое Име, ще ми бъде, и Аз ще ви се изявя.“ Като размишлявате всяка сутрин по 5 минути, изговаряйте в себе си формулата: „Желая, Господи, със силата на Твоята Любов и Мъдрост, да възраснат в мен добродетелите, които отначало още си вложил в моята душа. И аз ще приложа всичките си сили на Твоето лозе, за изпълнение на Твоята воля.“

„Трите живота“2, „Мисъл и действие“, стр. 206- 207.

Четете Евангелието и вложете в себе си това учение, мислете по 5 мин. на ден за Вечния живот, за Бога, за добрите хора, за добрите майки и бащи, за добрите приятели, мислете за нещо благородно и то ще ви подигне. Тогава ще разберете по-дълбоките работи.

„Сила и живот“ II, серия 4, „Стари и нови мехове“, стр. 155.

Всяка сутрин, като ставате от сън, употребявайте по 5, 10, 15 минути за размишление върху някакъв философски или религиозен въпрос. Каквото неразположение и да имате, ще го смените в добро. Като размишлявате, изправете главата си нагоре, вложете в сърцето си мир и спокойствие, благодарете на Бога за всичко, което ви е дадено, и вие незабелязано ще придобиете абсолютна свобода на душата си.

Сега, като ученици, вие трябва да отделяте всеки ден поне по половин час за размишление и молитва.

„Ключът на живота“, „Накъде?“, стр. 304.

Следният път като дойдете, ще имате половин час размишление върху търпението; като свършите размишлението си, всеки ще стане тихо и без да смущава другите, ще си отиде. При влизане също така ще пазите нужната тишина. Който има подковани обуща, за да не дига шум, ще се събуе вън и така ще влезе в клас. Кой когато дойде, сам за себе си ще започне размишлението, и точно след половин час, без да чака другите, ще си излезе. По този начин ние искаме да създадем у вас свещени чувства, чрез които да се доближите до Невидимия свят.

„Условия за разумния човек“, „Среда и условия“, стр. 171-172.

Сега, за една седмица ще ви дам следното упражнение: всяка вечер, като си лягате, мислете по две минути върху Любовта към Единия, Когото не познавате. Като размишлявате за Бога, представете си Го като център, от който Животът излиза. После, мислено си представете една малка буболечица и отправете към нея любовта си като към същество, излязло от Единия. Това е контрастно положение, но вие ще разберете идеята за Бога, за Неговото величие, за всичко, каквото Той е създал в битието, само при любовта, която можете да отправите към Великото и към малкото. Колкото малки да са някои форми, в които животът тече, те са пълни със съдържание. Великият, Единият е вложил Своята мисъл в тях.

„Добри навици“, „Бяла и черна светлина“, стр. 155.

И тъй, в продължение на тия 10 дни, като станете сутрин, няма да бързате веднага да станете, да се измиете, но оставате 10 минути в леглото си в размишление, за да възприемете Божиите лъчи на Истината, и тогава се измийте. Вечерно време пак преди да си легнете, спрете се за 10 минути и размишлявайте. Имайте тихо и спокойно състояние и благодарете на Бога за всичко това, и отправете душата си нагоре към Невидимия свят, за да възприемете туй великото, Божественото. Сутрин 10 минути, вечер 10 минути – в това седи благото на човешката душа. Туй е красивото, хубавото. Една минута, преживяна при Бога, струва милиони минути при хората. Тъй зная аз. Милиони минути трябва да се живее при хората, за да ти дадат една минута при Бога. Не че хората са лоши, но туй, което аз търся, няма го при тях. Те трябва да работят много време, за да може да дадат това нещо. Туй само Вечното може да го даде. Затова трябва да се приближаваме при Бога, понеже съкратяваме времето си.

„Тихият глас“, „Огъване и пречупване“, стр. 78.

И тъй, за да възприемете окултните идеи, от вас се иска не продължителна, но интензивна работа. Всеки ден мислете по две интензивни минути върху известна идея. Като мислите редовно всеки ден, в десет години вие ще разберете и възприемете ония окултни истини, които не сте могли да разберете. Това значи възприемане на знания чрез разредяване. През това време съзнанието на човека се пробужда и той излиза от яйцето, както пиленцето от своята черупка. Докато не се пробуди съзнанието, човек е затворен в яйце, в ограничителни условия, лишен от светлината и простора на живота…

И тъй, искате ли да се свържете с Разумната Природа, да научите нейния език, посвещавайте всяка сутрин по две минути за съзнателна, интензивна работа в мисълта, в чувствата и в постъпките си.

„Светото място“, „Типове и образи“, стр. 208-209.

Ще мислите две минути върху думите любов и съгласие. Ще правите това упражнение десет пъти на ден по две минути и ще видите резултатите. Ще се стремите да имате хармонията всеки момент в ума си. Умът ви трябва да свикне да се съсредоточава. Той много се отклонява, но като го концентрирате една-две минути върху хармонията, умът ви ще навикне да се съсредоточава, да се приспособява. Като правите тези упражнения, вашите клетки, вашите нерви ще започнат да се тренират и ако имате главоболие или какво и да е неразположение, то ще мине и ще се почувствате по-здрави. Ако правите тези упражнения по-често, ще започнете да се лекувате. Те са един добър метод за лекуване. Всяко лекуване е изчистване, а изчистването е здраве. Като живеете цял живот по такъв начин – като правите упражненията за хармонията, всичко във вас ще се пречисти и душата ви ще стане бяла като сняг.

Като направите няколко такива опита и видите резултата, ще ми съобщите. И като се уверите в добрите резултати, тогава може да помагате на най-близките си.

„Кротките“, „Влиянието на хармонията в живота“, стр. 62.

И тъй нека всеки си отговори в какво се заключава неговият живот. Мислете върху този въпрос. Спрете се специално върху думата живот и наблюдавайте как ще я почувствате дълбоко в себе си, с какво е свързана тази дума у вас. Не търсете какво са казали философите или учените за живота. Важно е как е поставена тази дума за самите вас. Изговорете думата живот на срички, проточено, във вид на песен, като наблюдавате какво впечатление ще произведе. На пръв поглед тази дума изглежда обикновена, но в нея се съдържа една от великите истини на Природата. Вие не сте си задавали въпроса, живеете ли, за да почувствате колко е интересен животът.

„Допирните точки в Природата“, „Отличителни черти на живота“, стр. 51.

В продължение на една седмица правете следното наблюдение върху себе си. Като ставате сутрин, следете съществува ли това приятно чувство у вас. То е неизменно чувство и съществува във всеки човек, но вие трябва да се наблюдавате, да го схванете правилно и да го отделите от другите чувства. Щом се концентрирате в себе си, ще схванете това приятно чувство на живота, ще го отбележите, без да критикувате. Едни ще забележат, че това чувство се проявява в ума, други – в сърцето, а трети – в съзнанието. Ако е в съзнанието им, те ще го възприемат във вид на малка, нежна, приятна светлинка. Тя излиза от центъра на тяхното съзнание във вид на някаква разумна сила. Достатъчно е най-малкото докосване до тази светлинка, до тази разумност, за да преобрази човека, да го застави да гледа разумно на нещата. Това значи пробуждане на съзнанието, това значи Разумен живот. Когато изпаднете в мрачно състояние, този светъл център постепенно започва да потъмнява, около него се образуват малки черни точици, които са в постоянно движение. Като се движат, те заоблачават светлите лъчи на този център.

„Допирните точки в Природата“, „Отличителни черти на живота“, стр. 66.

През тази седмица, всяка вечер преди лягане, кой когато си ляга, ще размишлявате по пет минути върху Живото колело, чрез което се реализират човешките мисли и желания.

„Разумният живот“, „Живите точки в Природата“, стр. 16.

Колцина от вас ще приложите следното: по 10 минути да мислите за мисълта си, по 10 минути за челото си, по 10 минути за носа си, по 10 минути за устата си. Така да размишлявате. Можете практически да започнете: понеже очите са граница на Божественото, то да изберете 10 минути да гледаш само красиви неща, които не произвеждат никаква дисхармония във вас. И 10 минути да слушаш само хубави неща. Значи да чувстваш. 10 минути да чувстваш неща и да няма никаква дисхармония в тебе от това. Понеже устата се отнасят към човешката воля, то 10 минути да слушаш сладък говор. Говорът да излиза поетически. Поетически са тия работи, които ние схващаме спонтанно. Хубаво да гледаш, да слушаш и да говориш. И после ще дойде носът. След като си гледал, слушал и говорил тия неща, чрез носа ще ги приемеш навътре. Всичко това хубавото, което си гледал, слушал и което са ти казвали, чрез носа ще го приемеш и ще станеш една жива душа. Всичко, каквото видиш, каквото слушаш и каквото кажеш, чрез носа ти и чрез твоята мисъл трябва да влезе в тебе и да стане елемент, част на вашия живот. Та в бъдеще ще се храним чрез носа. Има едно хранене чрез носа. Словото, което излиза от устата, което излиза чрез ушите, чрез очите, всичко това трябва да се приеме чрез носа, чрез нашата мисъл. Това е правилното възпитание.

Излез някоя вечер за 10 минути, гледай звездите, мисли за хубавото, което е – звездите. Или пък иди слушай двама светии, които си приказват. Да видиш как светиите си приказват. Има доста светии и светици на Земята. И после идете при най-добрите хора, които приказват. Когато светиите говорят, вие чрез ушите си ще приемете тяхната мисъл. Десет минути мислете за онова, което ангелите мислят. Възприемете чрез ушите си за 10 минути това, което светиите чувстват! И най-после елате на Земята и вижте това, което най-добрите хора говорят. Да възприемете. И тогава чрез вашия ум ще приемете това в себе си, както един човек, който чете една книга. И ще мислиш по това. 10 минути да мислиш, без да влезе някоя противоречива мисъл в ума ти. 10 минути да чувстваш, без да дойде едно външно чуждо чувство. И за 10 минути да направиш нещо, без да се поколебаеш. Можеш да отидеш да направиш добро на един беден, ако имаш време. Но за 10 минути къде можеш да отидеш? Мислено къде можеш да отидеш? За 10 минути ти ще посетиш някое бедно семейство, бедни, кръгли сирачета, които се молят. Тях ще ги посетиш. Ще посетиш тия сирачета, които не кряскат, които са се обърнали към Бога и чакат да възприемат Божието благословение. Не ония, които кряскат, че са останали без баща и без майка, но ония деца, които се молят. Ония деца, които се молят, те са Божествените деца. Днес ви турям в друга една област.

„Славата Божия, Царството Божие и Волята Божия“, „Закони на Любовта“, стр. 19, 20.

Мене все ме питат: „Учителю, туй как да го разберем, по 10 минути на ден за какво да мислим? Казахте 10 минути за ума, 10 минути за сърцето и 10 минути за волята да мислим. Е, как да го разберем това?“ Хора, които проповядват на другите какво нещо е Господ и как се влиза в Царството Божие, а най-малкия въпрос – 10 минути не знаят как да мислят за Господа. 10 минути ще мислиш за Любовта, 10 минути ще мислиш за вярата и 10 минути ще мислиш за надеждата. После ще превърнеш – 10 минути ще мислиш за хубавото ядене. Ще седна аз, като си туря хляба, че искам да ям, ще мисля, че като ям, ще кажа: „Дано дойдат и други, че да участват в моите блага.“ И кой как дойде, ще разчупя самуна и ще му дам. И няма да мисля, че самунът ще се свърши. Аз ще ям и на другите ще дам. И след като си ял, самунът ще бъде пак цял. Туй значи да мислиш хубаво за яденето. Като мислиш всеки ден върху Любовта, Вярата и Надеждата, твоето лице ще се оформи и ще стане красиво.

„Добрият език“, „Трансформатори на Божествената енергия“, стр. 381.

Цял месец мислете върху Доброто като основа и единица мярка на нещата, като начало на живота. Щом помислите за Доброто, кажете си: „Аз съм добър, защото Бог ме е направил добър.“ Не питайте вярно ли е това или не. По естество човек е добър. На Земята Доброто господарува. И злото се подчинява на Доброто, защото живее в него. Работете съзнателно за проявяване на Доброто в себе си и след един месец ще видите какъв е резултатът на вашата работа.

„Път към Живота“, „Единица мярка“, стр. 89.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...