Jump to content

ТВОЯТА СЪДБА по Флорънс Камбъл


Recommended Posts

ТВОЯТА СЪДБА

по Флорънс Камбъл

ПЪТЯТ НА ЖИВОТА

какво трябва да научиш през този живот

пътят на живота

число _______________________________________

1, или 2, или 3 или 4, или ...

Събери

рождения ден, месец и година

полученото число редуцирай до едноцифрено,

с изключение на 11 и 22

1. Индивидуализация.

Трябва да се научиш на независимост и да можеш да вършиш всичко сам.

Увеличи силата си. Употребявай умът си за творчество и измисляй нови и оригинални методи. Отхвърляй ограниченията, сътрудничи, без да губиш индивидуалността си. Води, контролирай, напътствай. Трябва да развиеш тялото и духа си до най-висша степен.

Ще имаш добри възможности, когато станеш независим там, където се намираш и ще спечелиш бързо издигане до водачество.

Апелът на единицата е повече към индивида, отколкото към тълпите.

Елементът му е огън - Той вдъхновява.

Най-добре се чувства на север.

2. Сдружаване.

Трябва да се научиш да забравяш себе си и да следваш водачеството на други.

Трябва да си миротворец и дипломат. Трябва да работиш внимателно и търпеливо до най-дребните подробности, воден от идеята за служене и сътрудничество. Не трябва да търсиш лични похвали или признателност. Считай за важни благостта, красотата и чувствата на другите. Трябва да имаш приятели и да си им верен. Трябва да бъдеш постоянен и търпелив, да служиш и почиташ. Научи добре закона за даване и взимане.

Ще намериш шанса си в дипломацията и между многото приятели, които ще изнесат борбата вместо тебе.

Апелът на двойката е към група или общество.

Елементът е вода - приспособяване.

3. Себеизразяване.

Трябва да се научиш да даваш свободно и радостно от себе си. Трябва да култивираш обществени връзки и да бъдеш винаги полезен и приятен, във всяко събрание, където влезеш. Трябва да станеш безценен чрез способностите си, да пръскаш светлина в тъмнината. Научи се да изразяваш себе си чрез изкуство и красота, приятност и радост.

Ще намериш шанса си в по-леката страна на живота. Свързвай се с обществото и върши приятни неща. Търси работа, която ти дава възможност да се изразиш артистично. Използвай всеки случай да говориш, пееш, играеш или пишеш.

Апела на тройката е към индивида и към другите.

Елемента му е огън - вдъхновение.

4. Организация.

Трябва да се научиш да обръщаш сериозно внимание на дълга си. Този живот рядко включва пътешествия или разширение. Научи се да служиш и произвеждаш. Трябва да се издигнеш над всяко привидно ограничение, да усъвършенстваш това, което вършиш.

Ще намериш шанса си задълбочаването, а не в разнообразието.

Ще имаш възможност да стоиш за дълго и да поучаваш онези, които са по-малко напреднали от теб. Този път дава условия за големи постижения.

Търпение, стабилност ще дадат награда за усилията.

Апелът на четворката е към обществата.

Елементът му е земя.

Работи, където те пратят и стой на едно и също място дълго време.

5. Свобода.

Трябва да очакваш чести промени, разнообразие, пътуване, изненади. Трябва да се научиш правилно да употребяваш свободата си. Учи езици и разбирай всички прослойки и всички положения на хората. Трябва да си буден и да схващаш новото и прогресивното. Трябва да се приспособяваш към необикновени условия, да упражняваш изобретателност и да следваш от разни ъгли развитието си. Постоянно търси нОВОТО и неопитаното, като се ползваш от всеки опит.

Ще намериш шанса си далеч от отъпкания път, ако се научиш да се освобождаваш от излишните неща и да не оставаш на едно място. Ще растеш, като се приспособяваш към промяната и несигурността.

Апелът на пет е към тълпите и към аудиторията.

Елементът му е въздух.

6. Нагласа.

Трябва да научиш значението на отговорността. Трябва да научиш да изглаждаш нехармоничните условия и положения в своя живот и в живота на другите, с които си в контакт. Трябва да служиш радостно, добре и тихо, учейки се как да балансираш противоречията. Трябва да се справиш със семейните проблеми и да понесеш много от товара на плещите си, облекчавайки по-слабите си събратя. Трябва да служиш радостно и да даваш духовна и материална подкрепа, където се изисква. Трябва да поддържаш идеалите си през целия си живот, но без да ги натрапваш на другите. Трябва да си в служба на хората духовно и материално.

Апелът на шестицата е към семейството, държавата или света.

Управлява се от два елемента - земя и въздух - материално благосъстояние или преобразено в безлична любов.

7. Мъдрост. Самота.

Трябва да проучиш силата на дълбокия умствен анализ, да търсиш мъдростта и скритите неща. Трябва да се развиеш вътрешно, за да станеш добър съветник или свещеник. Научи се да бъдеш сам, без да си самотен. Работи върху теории и принципи и постепенно увеличавай багажа на полезните си знания. Не трябва да се занимаваш с трупане на материални блага. Приложи духовните закони към материалните проблеми.

Почивай, учи, размишлявай, бъди тих и опазвай себе си. Не трябва да търсиш сътрудничество и водачество. Научи се да разбираш невидимия свят. Ще намериш шанса си в това, което ти се поднася, а не в онова, което ти търсиш в тихи места, далеч от шума и смущението.

Апелът на седмицата е към индивиди, които се нуждаят от теория за живота.

Елементът е вода - тиха и дълбока.

8. Сила - материална свобода.

Трябва да бъдеш в света на търговските деятелности. Трябва да култивираш широк мироглед и отричане на всякакви ограничения. Трябва да се занимаваш с практични и материални неща и да се откажеш от мечти, блянове и непрактичност. Разбирай законите, които управляват парите - събирането им, силата им, ползата им.

Шансът ти е между богати условия и хора и от тези, които се нуждаят от спокойствие и изпълнителност.

Апелът на 8 е към големите дружества и организации.

Елементът е земя.

9. Универсалност, братство между хората.

Научи се да бъдеш истински човеколюбец и благотворителен работник. Научи се да обичаш хората и да им служиш. Напусни всички предразсъдъци на места, раси, съзнавайки основната право на всички хора. Очаквай да бъдеш полезен и да се откажеш от всеки лични амбиции и притежания, ако общото благо го изисква. Привличай всичко, не дръж; нищо. Никъде не се установявай, считай света за свое огнище. Научи закона на изпълнението, защото това е краят на една серия от посвещения. Давай любовта, съчувствието и помощта си щедро.

Шансът ти е между емоционални, артистични, вдъхновени хора, защото трябва да научиш най-висшите вибрации на артиста.

Апелът на 9 е към многото или всички.

11. Откровение.

Издигни всичко до полета на вдъхновението. Трябва да си опора развивайки таланта да покровителстваш и да търсиш разкриването на нови принципи. Трябва да изследваш мистицизма и да го доведеш до най-висша употреба. Довери се на интуицията си и вярвай в най-висшето ръководство. Бъди буден да разбираш посвещението и откровението, което трябва да дойде на света. Избягвай наклонност към пестене. Съзнавай, че 11 пръска своята светлина. Вдъхновявай чрез примера си, живей с истината, която ти се открива. Живей скромно под светлината.

Ще намериш шанса си в проповядване на словото, било то духовно, откривателско или артистично. Ще постигнеш голяма слава, ако не я търсиш от себични желания.

Апелът на 11 е път на вдъхновителите.

Елементът е въздух.

22. Материализиращият господар.

Научи се да служиш в голям строителен мащаб. Употребявай силите си от духовен и идеалистичен ъгъл. Съчетай полезното и практичното с красивото и въздигащото. Постави строителството и организацията на социална основа. Ще имаш възможност да реализираш мечтата за мир, любов, щастие, работа и напредък.

Апелът на 22 е към масите, управлението, държавата, расите, които имат нужда от повдигане и разширение.

Елементът е вода.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...