Jump to content
Iskri4ka

МИСЛИ ЗА БОГА ЗА УЧЕНИКА III

Recommended Posts

ПИСМО НА УЧЕНИКА ДО УЧИТЕЛЯ

Мой Обичен Учителю,

Ч.Р.Д. Ч.И.Д. 12.VII.1924 г., Мусала

Думите Ви за Бога събудиха моята душа,

приближиха сърцето ми към Теб, отдръпнаха

живота ми от света.

Под Светлите Ви думи за Бога, аз се родих

изново и за пръв път почувствувах Любов в

сърцето си.

Поднасям Ви тази малка книжчица

„Избрани мисли за Бога" - от Теб, Учителю

мой, това са думи за душата. Това са нови

хоризонти за всеки, който се отвръща от

света и се стреми към нещо велико - към

Бога!

Твоята Илрах.

(Савка Керемидчиева)

Бог. Учителят.

1

Да обичам Бога - това е мои дълг.

Да обичам Учителя си - това е мои живот.

Учителят е най-близо до душата на ученика.

Обичан от Бога.

2

А да бъде човек обичан от Бога, това от

него зависи.

Човече, заслужи да бъдеш обичан от Бога!

Бог обича душите.

Бог обича всички.

Остава ние да съзнаем това, да го признаем

и да го почувстваме, за да живеем.

Б.Т.И. 21.VII.1924 г.

Бог.

3

Бог е Любов, Благост, която е над всяко

същество!

Бог е тайна, която е над всяка наука.

Бог е приношение, което надминава всяка

справедливост.

Бог е промисъл, които превъзхожда всеки

разум.

Бог е съвършенство, което надминава всяко

понятие!

Близкият.

4

Единственото Същество, до което най-

лесно може да се приближим, това е Бог.

Единната Любов.

5

Да се обича може само Бог.

Милост.

6

Най-великото качество на Бога, то е

Неговата Милост.

Волята на Бога.

7

Най-великата Любов подразбира изпълнени-

ето Волята на Бога.

3.ІХ.1921 г. В.Т.

Мото:

8

„Да се прослави господ на Любовта в

душите ни!"

6.IX.1921 г. В. Т.

Любовта

на Бога.

9

Бог само чрез Любовта повдига човешката

душа, за да израстне.

4.IX.1921 г.

Бог. Истина.

10

Бог, това е най-голямата Истина.

13.ІХ.1921 г. В.Т.

Бог. Чистота.

Да любиш Бога, то е Чистота!

Моментът и

вечността.

11

Да изживееш един момент само при Бога,

то значи да слееш цялата вечност в този

момент или пък този момент да разтеглиш в

цялата вечност.

И.

Любов и Радост.

12

Истинско и пълно обединение на Любов и

Радост има само в Бога.

Да служим Нему.

13.IX.1921 г. В.Т.

Единство

с Бога.

13

Когато човек е в единство с Бога, тогава

чувствува пълнота в живота и си образува ново

мировъзрение от гледището на душа. Тогава

може и сам да живее.

Величието

на Бога.

14

Колко е голяма разликата между чувствата

за света и чувствата за Бога.

И.

Мото.

15

„Велико е и славно е да служи човек на Бога

и да пребъдва в Любовта Му!"

Великата жертва.

16

Бог да се прояви, трябва да се ограничи.

Правият път.

17

Любовта към Бога упътва душите към

правия път.

28.Х.1921 г.

Стремежът.

18

Най-великото за човека в този свят е

стремежа му към Бога.

20.XII.1921 г.

Търсене на Бога.

19

Както търсим Светлината и слънцето, тъй

трябва да търсим и Бога.

Хармония.

20

Да се примириш с Бога, то значи да

влезнеш в Неговата любов.

11.I.1922 г.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×