Jump to content

ПРЕДУПРЕДИТЕЛИ "ОПАСНОСТ"


Recommended Posts

ПРЕДУПРЕДИТЕЛИ

„ОПАСНОСТ”

clip_image005.jpg

 

І числото на месеца и деня се изваждат едно от друго - по-малкото от по-голямото. Получава се числото на първия предупредител.

ІІ числото на годината и деня се изваждат едно от друго - по-малкото от по-голямото. Получава се числото на втория предупредител.

ІІІ числото на първия и втория се изваждат едно от друго - по-малкото от по-голямото. Получава се числото на третия предупредител.

11 и 22 се редуцират преди изваждането.

1.

Склонност към отрицателно съпротивление. Много съпротива ще срещнеш. Нещата ще пречат на желанията ти, хора (обикновено родители), с по-силна воля, ще се опитат да контролират живота ти. Ще се почувстваш колеблив и несигурен - кой път да хванеш. Често от щестлавното желание да задоволиш всички, всъщност никого няма да задоволиш, най-малко себе си. Предупредител 1 може да попречи на себеиздигането и себеналагането. Практически е невъзможно да се правят определени твърдения, защото това е индивидуален въпрос.

Лекът е: усили волята си. Творческото 1 е смело и ценно. Първо се убеди, че си прав и тогава върви напред - не войнствено, но здраво. Престани да мислиш, че светът се върти около теб или че трябва да се върти около тебе.

Питай се дали слабостта ти е упорство или колебливост.

2.

Това е предупредителя на чувствителността. Ти правиш сам себе си нещастен като отнасяш всичко към собствените си чувства. Има опасност да издребнееш. Малките неща ти изглеждат непобедими пречки, които те спъват и нараняват на всяка стъпка. Ти си толкова податлив на всяко влияние, че следваш най-пресния пример или впечатление и основаваш живота си на подражанието. Отказваш да простиш и не забравяш лошите думи на другите и трудно работиш с други, защото се смяташ за толкова важен, че се страхуваш да не те пренебрегнат или наранят. Забравил си урока на добрите маниери, благост и зачитане на другите, които са били внушени през време на детинството, поради това, че смяташ чувствата на другите от по-малко значение в сравнение със своите.

Лекът е: спри да отнасяш всичко към себе си. Култивирай по-широк мироглед. Не имитирай другите. Бъди себе си. Изхвърли колебанието, нерешителността и страха от живота си. Чрез желанието да поддържаш мир, не забравяй да казваш истината. Поради това, че искаш да си добър, не ставай неискрен ласкател. Ако познаваш красивата страна на 2, не търгувай с нея.

Питай се:

Аз бърсалка за крака ли съм? Преувеличавам ли?

Чувствително плачливо дете ли съм?

Страх ли ме е от сянката ми? Аз себе си ли изявявам?

3.

Пречки в пътя на израза са спънали растежа. Завързваш таланта си в кърпа. Прегледай числата в името си и виж дали премного 2 или 4 не ти пречат. Въпреки твоята склонност към себеизличаване и отвращение към обществото и по-леката страна на живота, ако не култивираш дарбите на 3, ти ще изпаднеш в остра нужда от обществени връзки, музика, изкуство, хубави дрехи, весело настроение. Ще има случай, когато грижата ти за външния вид ще наклони везните за и против тебе, когато липсата на красноречие ще ти попречи да прокараш предложението си или когато неспособността ти да станеш желан член на обществото, ще те накара да пропуснеш шанса на момента.

Лекът е: Престани да бъдеш мишка и стани пеперуда, Независимо от възрастта си, научи се да вършиш някои неща, които ще ти създадат удоволствие и забава. Научи се да танцуващ да пееш или рецитираш - и следи как ще се разцъфти нещо у тебе. Или пък вземи едно по-сериозно отношение към живота и не губи толкова време в празни работи и развлечения. Бъбри по-малко, избягвай клюките, не си харчи всичките пари за дрехи и украшения.

Питай се:

Аз самотник ли съм или нощна птица?

Не съм ли неуместно екстравагантен?

Не се ли подавам на лесни настроения и инат?

Дали празнославя или въобще не говоря?

4.

Този предупредител, в известен смисъл, е най-лек от всички предупредители, защото предупреждава само да се внимава, но няма включен никакъв емоционален контакт. При този предупредител има опасност да се загубим в някакъв лабиринт от детайли. Защото сме не толерантни, консервативни и държим на порядките, а не на прогреса. Защото сме в задънена улица от грижи и работа и забравяме необходимостта от игра. Или, както много често, да сме мързеливи, невнимателни, небрежни към детайли и поети ангажименти; губим или не поставяме нещата на място; не работим със съсредоточение или система; прахосваме това, което трябва да пазим; пилеем, където трябва да събираме; насилваме събитията или нещата, вместо да ги изчакваме да узреят - накратко казано, мразим работата.

Лекът е: Поставяй всяко нещо на мястото му, след като си си послужил с него. Живей по програма. Избягвай всяка наклонност към мързел. Ставай по-рано, отколкото ти е обичайно. Води дневник и сметководна книга.

Въпроси:

Аз мързелив, схванат и инат ли съм?

Мързелив, невнимателен и непрактичен ли съм?

Ъглите прашни ли са?

5.

Този предупредител има двояко значение: първо има отношение към пола и чувствата, злоупотребява със свободата на 5; второ: занимава се с отхвърлянето - свобода от друг ъгъл, свободата, която даваме на хората и нещата, като ги махнем от себе си. Или изпълняваме закона, или го пренебрегваме. Можем да се издигнем във висините или да паднем в бездната, можем да напреднем в разширение, или да се въртим в кръг. Този е един от най-трудните предупредители, защото трябва да се научиш, кога да се променят нещата и към какво. Трябва да се прави разлика между здравото безпокойство, което търси напредъка и онова, което те кара да се местиш от едно място на друго, като отказваш да се стабилизираш и изгаряш всички мостове зад себе си. Опасност от падане по причина на пола, поради същата причина - стремеж да се задоволи всеки импулс, щом той се прояви. При този предупредител чувствата взимат винаги връх, те не искат да остане нещо неизпитано. Бързина, импулсивност, любознателност - всички стоят готови да преобърнат човека.

Лекът му е: ограничи този импулс, който те кара да опиташ всичко, докато не си задоволил задълженията си към онова, което ти е дадено в момента. Стой достатъчно дълго на една работа или едно място. Не захвърляй приятели, като износени обувки.

Въпроси:

Здраво и трезво ли е любопитството ми към живота?

Държа ли се още към старите навици, когато трябва да премина към нови разбирания?

Готов ли съм да задържа приятелите си, когато те са готови да си отидат?

Аз ли водя импулсите или те ме водят?

6.

Това е предупредителя на изопачения идеализъм. Пази се от него. 6 е пълен с идеали и принципи, познава Закона, както той го вижда, и иска всеки да го приеме според неговото тълкуване. 6 е взискателна и управляваща и винаги кара всекиго да приеме неговите мерки, но среща едно разочарование, едно след друго, защото никой не може да върви под чужди наставления. Ако влезе в някоя организация и неговите ръководители не му изглеждат безупречни, той или ще се кара с тях, или ще напусне организацията. Ако се ожени и жена му не прави нещата по негов метод, или напуща къщата, или се развежда. Той е прекомерно положителен по отношение на кривото и правото и никога не търпи отклонение от правилата, които си е поставил. Не търпи никакви грешки на хората. Смята, че той е безгрешен, а другите правят много такива. Всяка любов, приспособимост и хармония се загубват в мъглата на самомнението, и правоверността; Той е самодоволен.

Лекът е: Съзнавай, че животът е индивидуален проблем и не създавай правила, освен за себе си. Ако не можеш да подобриш условията, които срещаш и ако си много свързан и не можеш да се отделиш, отдалечи се от тях, или си затвори очите за тях. Никога не ще намериш любовта и дружбата, така необходими за твоето щастие, ако не се научиш да уважаваш мирогледа на другите и не се опитваш да ги преправяш, както ти е удобно на тебе.

Въпроси:

В стремежа си да хармонизираш, способен ли си да хармонизираш себе си с околната обстановка?

Позволявам ли на съпругата (-га) да имат свои мисли и мнения за живота?

Смятам ли, че мога да управлявам дома, учреждението, света по-добре, отколкото са управлявани?

7.

Това е предупредител на потиснатостта - най-трагичният от всички. Може да сме жертва на една от двете крайности: или необуздана гордост или неразумно себеобезличаване. Може да имаш безупречен характер, но ако настояваш да страниш от живота, както ти е даден да го живееш, не можеш да очакваш щастие в отношенията си към хората или успех в световните занимания. Ще бъдеш в постоянна вражда със съществуващия ред, като не правиш усилия да го подобриш, поради безнадеждност или неспособност и не желаеш да застанеш начело, като пионер на пътя,

който води към по-добър живот. Ти си винаги във война със себе си, децентрализиран вътрешно или се поддаваш на вътрешната опасност - пиянството.

Лекът е: Придобий по възможност най-високо образование. Употреби твоите фини духовни, технически качества открито, изрази ги, вместо да ги обръщаш навътре към себе си. Вкарай себе си в разбиране извън тесния си кръг. Култивирай вяра в красотата и справедливост в общ план. Дръж се за реалността.

Въпроси:

Индиферентен ли съм и страня ли?

Изпадам ли в меланхолия и отчаяние, които ме правят негоден за обществото и ме карат да се отдавам на пиянство?

Съзнавам ли, че сам си налагам излишни ограничения?

Моята седмица вяра или страх ми дава?

8.

Това е предупредителя на материалните работи и означава пренебрежение или силно подчертаване в тази насока. Разточителството в тази насока е често толкова нарушен път, колкото и стиснатостта, но обикновено предупредителят 8 означава стремеж към при и власт. Личната свобода става фетиш и хората мислят, че чрез събиране на пари и материални блага ще придобият свобода. Лъжливо чувство за ценностите управлява живота и постоянният страх от ограничения успява да докара вълка в кошарата.

Лекът е: Спри да мислиш постоянно за пари и какво могат да сторят за тебе, Прегледай списъка на милионерите и се попитай честно, дали искаш да бъдеш на тяхно място. Опитай да си спомниш случай, когато парите са донесли някому щастие. Знай, че душевния подтик на парите е 9, което значи, че парите принадлежат на всички и носят загуба, когато тяхната придобивка стане личен въпрос. Освободи се от чувството да ги търсиш, подчини се на законите, които те управляват и ще се увериш, че те сами ще дойдат при тебе, като резултат от това, че си решил да мислиш за работата си, вместо за плика със заплатата.

Въпроси:

Аз в божество ли издигам парите? Мога ли открито да изложа всичките си причина за придобиване на пари?

Заслужавам ли да ги имам и мога ли да смятам, че правилно ще ги изразходвам?

Съзнавам ли, че трябва да разбера 7, преди да се справя с осем?

Предупредителят 8 се явява само във връзка с 0. Ако 8 е първи предупредител - човек е опасно да не стане сребролюбец. Като краен - трябва да култивираме конструктивно отношение към истинските ценности и правилната употреба.

9.

9 не се явява като предупредител.

0.

0 не ни дава ясен белег, кое да подсилим, кое да избегнем, той може би е най-сложният от всички предупредители. Можем да получим малко изяснение от предупредителите зад него, но точно предупреждение, включено в него не ни е известно. Общо казано, това е предупредителя на избора. Никога не се слага товар върху плещи, неспособни да го носят и ако имаш 0 предупредител знай, че си достигнал до едно положение в еволюцията си, когато могат да ти се доверят да имаш избор.

В своя символизъм 0 отива назад към началото на всички неща. Ти сам трябва да вземеш решение за живота си и къде са опасните ями, за да се справиш успешно с нулата. Нужно ти е знание за всички вибрации. Независимостта на 1, дипломацията на 2, оптимизмът на 3, приложението на 4, разбирането на 5, нагласата на 6, мъдростта на 7, конструктивната сила на 8 и космичното служене на 9. Можеш да създадеш твои собствен свят и да се издигнеш до големи вибрации - зависи от 0. Или имайки всичко в 0, ти можеш да слезеш ниско в обратна посока.

ВАЖНО БДЕНИЕ. Във всички направления е предупредителят на 0. Малки указания могат да се намерят в предупредителите, но главният знак казва една дума избор. Ако имаш 0 като предупредител, ти знаеш кой път да поемеш, но трябва да знаеш да избираш.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...