Jump to content
Hristo Vatev

БЪДЕЩЕТО СЕМЕЙСТВО

Recommended Posts

БЪДЕЩЕТО СЕМЕЙСТВО

Иска ли човек да дойде до правилно разбиране на великите закони в Битието, трябва да разглежда живота в неговите естествени прояви. Запримeр, естествена проява на човека е да бъде добър. Не е ли добър, това е неестествена проява, която натъква човека на хиляди противоречия. А всяко противоречие се явява като резултат от неестествените прояви в човешкия живот. Ако двама души не се разбират, причината за това се крие в техните прояви, в техните неестествени действия. Ако членовете на дадено общество не се разбират, причините за това са неестествените прояви в семейния живот. Защото, ако майката и бащата в едно семейство не се разбират помежду си, не можете да очаквате разбиране и между членовете на обществото. Сегашните общества са построени върху основите на семейството. Всеки член на обществото е преди всичко член на някое семейство, най-малката единица в обществото. Следователно ако той в семейството си не живее добре, няма да може да се прояви добре и в обществото.

Невъзможно е да има съгласие между децата на едно семейство, ако между родителите отсъствува съгласие и разбирателство. Какво виждаме днес? Майката и бащата водят дребнави спорове за най-незначителни неща. Техният спор се предава и на децата. При това положение, не може да става въпрос за възпитаване на децата. Птиците, в това отношение, стоят по-високо от хората. Когато мътят яйцата си, те живеят в пълна хармония. Докато си изберат место за жилище, докато свият гнездото си, между тях може да се яви някакъв спор. Започнат ли, обаче, да мътят, всякакъв спор изчезва. Когато мътят яйцата си, те постоянно пеят.

И тъй, понеже животът на съвременните хора е построен върху семейството, ако основата на семейството е добра, целият човешки живот ще бъде добър. Ако, обаче, майката и бащата нямат съзнание за своята роля в живота, и децата, които ще им се родят, ще приличат на тях. Майката и бащата трябва да родят такива деца. които да бъдат полезни за семейството си, за обществото, за цялото човечество. Светът се нуждае от благородни, възвишени души.

Днес светът е пълен с готовановци, които очакват да дойдат по-добри социални условия на земята, за да могат да ядат, да пият и да се удоволствуват. Земята, обаче, е училище, а не место на удоволствия. Не съзнава ли това човек, той ще попадне в големи разочарования, страдания и противоречия. Всяко удоволствие носи след себе си известни нежелателни последици. Когато хората на удоволствията започнат да изпитват лошите последици от безогледното задоволяване на своите желания, те почти винаги протестират: "Нима не трябва да се живее!" - Ала живот и удоволствия са. две различни неща. Не може да се каже, че човек живее, ако мисли само за удоволствия. Също така не можем да наречем майка онази, която ражда престъпници. Жена, която ражда престъпници, е кърмилница на злото и престъплението, а не майка. Жената трябва да бъде майка, да ражда добри синове и дъщери. Майката трябва да ражда възвишени души, които да оправдаят идването си на земята. Само такива жени могат да се нарекат майки. Можете ли да наречете извор онзи източник на вода, от който извира мътна, нечиста течност? Извор наричаме онова, от което извира чиста, кристална вода.

Бъдещето семейство ще се различава коренно от днешното. В него само майката ще бъде налице, а бащата ще бъде далеч от семейството. Той ще се явява по един път в месеца, като гост, като приятел. Но винаги, когато дойде между тях, той ще им носи нещо ново. Затова децата ще го очакват с трепет. Стане ли въпрос за баща им, те ще имат свещен образ за него. Той ще остане за тях като идеал, към който се стремят. Той ще създава постоянен импулс в живота им, постоянен стремеж. На съвременните хора това положение може да изглежда невероятно, ала то почива на един велик закон в Битието: проявеното, познатото в света е Майката; Бащата - "Отец" -остава вечно скрит.

Ето защо, в бъдещето, идейното семейство, непосредствена връзка ще съществува само между майката и децата. При това, в тия семейства ще се раждат само по две деца - син и дъщеря. Те ще бъдат високо напреднали души, които ще помагат на родителите си, ще работят заедно с тях.

Сегашният живот на хората е преходна фаза към съвършения живот, който постепенно настъпва. Ако и в бъдеще хората запазят днешния ред на нещата, ако и в бъдеще създават семейства като сегашните, туй ще бъде само празно губене на време. Това могат да правят и невежите. Разумните хора на бъдещата раса, обаче, се отказват да раждат деца като Каин - от които днес гъмжи света. Децата на новите хора ще се отличават с чистота и светост. Тия деца ще носят благословение и за своя дом и за ближните си.

Те са, които ще създадат бъдещето общество, бъдещия обществен строй. А този строй и това общество съществуват вече. Това са строят и обществото на ония човешки души, които са завършили своето развитие на земята, обществото на светиите, на ангелите. Туй общество се отличава по това, че в него цари пълно разбирателство и хармония. В него царува мир, който е израз на един високо организиран, разумен живот.

* * *

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×