Jump to content
Hristo Vatev

Елементарни астрологични комбинации – П. М.

Recommended Posts

П. M.

ЕЛЕМЕНТАРНИ АСТРОЛОГИЧНИ КОМБИНАЦИИ

ПЛАНЕТИ И ДОМОВЕ

б) Общо влияние на планетите в домовете

(продължение)

Венера в 12-тях домове

ХІ - Множество добри приятели, благородни желания и надежди.

ХІІ - Тайни любовни отношения, които водят към ревност и вражда от женска страна. Любов към животни. Някакво затваряне от мирно естество по-личен вкус.

Марс в 12-тях домове:

I - Успехи благодарение на енергия и предприемчивост. Опасности от необмисленост и импулсивност.

II - Способности за придобиване на добри доходи, но склонност към разпиляване и опасност от загуби.

III - Интелектуална енергия. Борби и загуби от писмена деятелност.

Опасности при къси пътувания. Много спорове с роднини.

IV - Неприятен, дисхармоничен домашен живот. Спорове с родителите, борби и затруднения на старост.

V - Импулсивност в чувствата и при спекулативна дейност. Много опитности в чувствения живот.

VI - Спорове при служенето и много опитности с прислугата. Склонност към остри заболявания от трескаво и възпалително естество.

VII - Нещастен брак, борби и процеси. Открити вражди. Разни пречки в обществения живот.

VIII - Опасност от насилствена смърт. Трудности с наследства и зестра.

IX - Опасности при дълги пътешествия и в отношенията с чужбина. Борби и спорове в работи от религиозен и философски характер.

X - Успехи във военни работи. Професия изпълнена с борби. Опасност от скандали, спечелване врагове и клевети.

XI - Незадоволителни социални отношения. Спорове с приятели и познати.

XII - Много грижи, разочарования и вражди. Опасност от едно наложено затваряне.

Юпитер в 12-тях домове

І - Много щастие, напредък и издигане.

ІІ - Добре за благоденствие и финансов успех.

ІІІ - Успех при къси пътувания и в умствена деятелност. Приятни отношения с роднини.

IV - Печалба от наследство. Щастлив домашен живот. Много успехи на старост.

V - Успехи в спекулации. Приятни опитности с деца.

VІ - Голям комфорт и добра прислуга. Добро здраве, което, обаче, е изложено на опасност да пострада от прекаляване и невъздържаност в наслаждаването.

VII - Щастлив брак. Признание на обществената дейност. Печалби от сдружавания и правни дела.

VIII - Финансови печалби от завещания и брак. Спокойна смърт.

IX - Успехи при дълги пътешествия и пребивавания в чужбина, във философски, религиозни и правни дела.

Х - Издигане до голямо положение, почести и признаване.

ХІ - Множество добри приятели и връзки с високопоставени.

ХІІ - Превъзмогване на тайните врагове, които често биват спечелени за приятели.

Сатурн в 12-тях домове

I - Много затруднения и спънки в живота. Само голямо постоянство и търпение дават възможност за издигане.

II - Финансови затруднения, бедност. Възможности за успех само при крайна пестеливост.

ІІІ - Затруднения с роднини. Спънки в интелектуалната дейност.

ІV - Много затруднения в собствения дом. Опасност от бедност и самота на старост.

V - Скръб и разочарования в чувствените работи. Загуби при спекулации.

VI - Малко удобства в живота. Лошо здраве. Лоша прислуга и за-

губи чрез нея.

VII - Много врагове, пречки и борби. Разочарования в брака.

VIII - Затруднения със завещания и зестра. Смърт след дълго боледуване.

IX - Затруднения и опасности при дълги пътувания и отношения с чужбина. Склонност към религия и философия, но и тук затруднения.

X - Възможности за издигане свързани с най-голяма издръжливост и постоянство и обикновено завършващи с падане от спечеленото положение. Липса на признание в професията. Непопулярност.

ХІ - Неблагоприятни, вредящи приятелства, най-често с по-стари хора.

ХІІ - Много тайни вражди, грижи и изпитания. Усамотяване и затваряне.

Уран в 12-тях домове

I - Неочаквани събития, развитие на скокове. Забележителни, неочаквани опитности.

ІІ - Финансови обрати. Внезапни печалби и загуби.

ІІІ - Разделяне с роднини. Ексцентрична интелектуална дейност и съответни затруднения. Опасности при пътувания.

IV - Прекъснатост в домашния живот. Преврати в него. Отчуждаване от дом и семейство.

V - Непостоянство в чувствените работи. Романтични, импулсивни, ексцентрични влечения.

VI - Мъчно излечими болести най-често от нервно естество.

VII - Импулсивни връзки. Прибързан брак, след който идва отчуждаване и развод, често и загуба на съпруга или съпругата.

VIII - Внезапни, неочаквани загуби във връзка с наследства, зестра или поверени пари.

IX - Склонност към окултни занимания; успехи във философско или метафизично отношение. Затруднения в правни дела. Опасности при пътувания в странство и неприятности в отношенията с чужбина.

X - Неочаквани социални промени в положението и професията.

Един живот богат с неочаквани събития и обрати.

XI - Ексцентрични, несигурни приятелства. Импулсивни влечения, които свършват зле.

XII - Своеобразни, неочаквани вражди. Отчуждаване от отечество и семейство. Затваряне в чужда страна.

Нептун в 12-тях домове

I - Непостоянство, свръхчувствителност, възприемчивост, често достигаща до медиумизъм. Ясновидски манталитет. Необикновени психични опитности.

II - Загуби поради измама и мошеничество. Хаотично състояние на финансите.

III - Плодовито въображение. Психични способности. Находчив дух.

Загуби или измамничества от страна на роднини.

IV - Опасност от съзаклятия и разочарования в собствения дом.

Наследствена болезненост. Краят на живота при никакво затваряне. Загуба на недвижим имот поради измама и мошеничество.

V - Морални слабости. Чувственост. Извратености. Необикновени любовни отношения. Преобладаваща страст към удоволствия и стремеж към сензации. Разочарования в любовния живот.

VI - Изтощаващи тайни болести вследствие на болезнени състояния.

Предателска, невярна прислуга. Интриги и загуби чрез нея.

VII - Своеобразни опитности в брачния живот. Ревност, скандали и прелюбодейство или пък напротив платонични съюзи.

VIII - Финансови загуби във връзка със завещания и поверени пари. Своеобразно линеене. Опасност човек да бъде погребан привидно умрял.

IX - Своеобразни опитности при пътувания и в чужди страни.

Странни сънища, видения и предчувствия. Опасност от умопомрачение и загуби поради религиозни или правни дела. Често религиозни халюцинации.

X - Странен, богат със събития живот. Често положение, спечелено и подържано с измама. Често и някаква тайна във връзка с раждането.

XI - Своеобразни, най-често недостойни за доверие, несигурни приятели и познати и загуби чрез тях.

XII - Много тайни неприятели; предателства, опити за надхитряне, съзаклятия и засади от тяхна страна. Прекален страх от непознати опасности. Опасност от никакво затваряне против собствената воля." (Бейли).

(следва)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×