Jump to content

Събудете се, деца на светлината! – продължение


Recommended Posts

СБУДЕТЕ СЕ ДЕЦА НА СВЕТЛИНАТА!

(продължение)

От нисшето към висшето Аз

Научете се да познавате радостта на висшето Аз, като забравите своите собствени интереси, желания и искания. Отхвърляйте нисшото Аз с всичките негови дребнавости. За това живейте във великата същност, която се проявява около вас.

Вашата висша същност е същност и на другите.

Великата същност включва в себе си всички.

Излезте от тъмнината на малкото ограничено „Аз" в светлината на цялото, тази единствена истинска същност в която се намира целия живот.

Вие сами сте включени там. Затова туй, което давате или правите на другите, това давате или правите на вашето истинско Аз.

Но вие още не сте достатъчно това висше „Аз" за да можете да знаете винаги на физическото поле, кой е най-добрия начин на постъпване. За това стремете се винаги все повече и по-вече да бъдете това истинско „Аз" и не се оставяйте да ви отвличат други влияния.

Не се оставяйте да бъдете изкушавани от измамата на личността.

Забравете и се откажете от нисшото „Аз" и се издигнете към великото сърце, което бие във всяко човешко сърце.

Реализирайте все по-дълбоко истинската си природа, откажете се от нисшото за да намерите Висшето, откажете се от преходното и търсете действителния извор на всички откровения.

Всичко, що желаете за себе си, принася болка и разочарование.

Убийте у себе си принципа да желаете неща за вашия нисш „Аз" - и ето над видимата празнота се открива великолепието на всеобещания живот,

Предайте себе си всецяло на великият Един, който скоро ще се яви между вас; служете нему, вместо не самите себе си. Но без любов е невъзможно да станеш негов съработник и без готовността да пожертвуваш нисшото за висшето.

Работете за и с него, до като напълно се свържете с него. След като станете подобни нему, ще се научите да го разбирате. Той е вашата истинска същност.

Борете се с всички сили против изкусителната сила на самодоволството и невежеството.

След като забравите вашето нисшо „Аз" и мислите винаги за нас, ще добиете нашата крепкост и сила. Това може да стане само чрез самозабравяне. Това ще принадлежи на личността да загуби своето значение. Вие можете твърде много да ù помогнете, като се проникнете от чувството, че тя трябва да се подчинява на вас (на Висшето „Аз") но за себе си нищо да не желае.

Тя трябва също да бъде мой служител, като изпълнява външни дела, когато се грижи за земните нужди, които правят моята работа възможна.

Вижте как е настоятелно нужна помощта в този критически период на световната еволюция. Ние ви умоляваме: бъдете наши органи, за да можем да обърнем колелото на живота към правилното разбиране целта на живота.

Трябва да бъдете способни да отстоявате сами на всичко, което правите.

Вашата личност трябва да действува, говори и мисли под добре направляваната мощ на висшето ви „Аз", истинското „Аз". Разберете ли го веднъж, тогава вече не ще се заблуждавате.

Служене

Служенето е лозинката по пътя към мен; веселите и любящи сърца са готови да служат.

Само една мисъл трябва да имате: как по добре да служите през всека минута на деня.

Бъдете готови да бъдете най-малкия между служителите.

Бъдете скромни като най-малкият между хората.

Мерете стъпалата на вашето усъвършенствуване според нашите.

Само когато доведете служенето си в малки работи до съвършенство, ще бъдете готови за по голяма дейност. Докато срещате тия малки неща в пътя си, трябва да ги вършите според нашето желание.

Всеки ден трябва да растете в любов и преданост на идващия Учител и неговото депо.

Оставете всичко на страна. Посветете целия си живот Нему, Благословения, живейте зарад Него, без когото бремето на живота би било непоносимо.

Всяка добра, безкористна работа е Негово дело и като помагате, ще бъдете едно с Него.

Не мислите нито за миг, че бихте могли да му служите по-добре освен като помагате на всекиго, когото срещнете по вашия път.

Помагайте на тоя, който дойде при вас за помощ, но внимавайте да се не намесвате сами в работите на другите.

Докато не знаете, по-добре е да помагате даже където това изглежда безполезно, отколкото да пропуснете една възможност, гдето вашата помощ би се очаквала.

Бъдете готови винаги да помагате.

Давайте

Любете и давайте. Давайте винаги. Мнозина се нуждаят от вашата помощ.

Давайте от това, що притежавате на всички, всяка минута от вашия живот трябва да бъде дадена в услуга на света.

Всичко, което правите, трябва да се ръководи от мисълта, преди всичко, да искате да споделите това, що имате и притежавате, за да можете да ускорите великото дело на човешкото развитие.

Давайте, където се нуждаят от вас, не за собствено задоволяване.

Давайте на другите това, що сами най-вече желаете.

Бъдете готови всичко да пожертвувате, дори и всеки напредък, за да помогнете на другите

Направете целия си живот едно дело на безкористно отдаване сам себе си, и така ние ще ви помогнем да встъпите скоро в пътя. Чрез даване никога не ще загубите.

Не питайте за нищо.

Слънцето изпраща своята светлина; то дава, без да разпитва. Нека то ви служи за образец.

От центъра на вашето сърце, нека зари любов и светлина. Нека любовта да протича към всичко, но не се домогвайте до това, любовта да се повръща към вас. Изпращайте я, без желанието да се повръща към вас и ви стопля.

Работете за самата работа, не за ваше удоволствие.

Обичайте и зарад любовта давайте, каквото можете да дадете, не заради това що обичта би ви принесла.

Забравете сами себе си, като не пожелавате нищо за себе си и ще видите, че всичко ще ви се открие в едно съзнание по-широко, по-пълно, отколкото сега можете да предполагате.

Не търсете признателност

Отдавайте се цели, не искайте нищо за себе си, също и никаква признателност за това що правите.

Всяка признателност усилва личността, безразлично дали признавате това или не.

Очистете нисшото у себе си, като се откажете от любовта и одобрението на света, но не забравяйте при това, че най-близката окръжаваща ви среда е твоя свят; най-горчивите ти уроци ще дойдат от там.

Нищо не очаквайте от света, вашето одобрение трябва да дойде от вътре.

Когато любовта е там, истинската любов, признателността няма смисъл.

Когато любовта липсва понякога, мястото ù се изпълва от признателността. Затова не се стремете към това.

Мисълта, че ти действуваш за могъщия извор на всяка любов - и за нас, които сме неин израз - трябва да ти е достатъчно.

Друго не търси.

Ние сме съдиите; ние обаче гледаме на съвсем други н-ща, от колкото хората.

Спокойствие на духа

Бъдете спокойни, ако искате да се прислушвате в моя глас.

За да го чуете, трябва винаги да сте спокойни - тихи и уравновесени.

Нужно е свършено спокойствие на цялото тяло, ако искате да достигнете пълното спокойствие на духа.

Бъдете благоразумни и спокойни и съграждайте вашето тяло чрез спокойствието

При това мислете за мене.

Обърнете съзнателно мисълта си към нас.

Упражнявайте волята си да станете напълно тихи и спокойни. Правете това редовно, тогава ние ще можем да употребяваме тялото ви по-добре.

Нашите ученици трябва да бъдат спокойни и твърди като скала, равнодушни към собствените си грижи, но при това да са проницателни и със съчувствие да се отнасят към страданията и тежестите на другите.

Нищо не трябва да смущава вашето равновесие - нищо нито похвала, нито укор, нито грешка, нито сполука.

Бъдете равнодушни при удоволствие и мъка, в радост и болка с непоколебимо търпение и с растящо доверие в собствената ви божествена същност.

Всичко що правите, трябва да става съзнателно; никога страстно, нито вследствие на един внезапен импулс.

Каквото и да би ви се случило, бъдете силни и недокоснати и употребете нашата сила, силата на разума.

Не си позволявайте никога да бъдете възбудени или нервни, защото тогава ние малко ще можем да ви помогнем.

Бъдете спокойни и Неговата сила ще ви помогне.

Хармония

Вие искате да помагате на всички за въдворяване на хармонията; ще можете да постигнете все повече и повече това, ако сами сте хармонични.

Очистете чрез трептенията на мира и хармонията вашата околност; така ще правят и другите.

Не поставяйте никакво ново разногласие върху везните на доброто и злото, които и така доста трудно поддържат равновесието си.

Докажете истински духа на братството във вашия собствен живот.

Реализирайте силата на единодушната колективна дейност.

Живейте с тая сила навред и с всички хора.

Любов и хармония са необходимите потребности; само чрез тяхното могъщество може една група да изпълни своята задача, като наш проводник.

Ще дойде славното време, когато всички, които работят за него ще се сплотят като един човек в света и ще работят съединени чрез любов и отдаване Нему и на всичко, що живее.

Истинската симпатия намира израз, когато с нашето съзнание се пренесем в другите и в тях мислим с нашата опитност .

Мисли, както те мислят и се старай в твоето собствено съзнание да отстраниш техните мъчнотии.

И само когато скачите съзнанието си с това на другите, ще можете да показвате истинско съчувствие. Помагайте доколкото можете за премахването на всека дисхармония.

Мир

Един продължителен мир ще бъде крайният резултат на тая война. Аз искам да използувам нейните неизказуеми страдания, за да може светът да научи моята любов, защото само чрез страдания може да се развият любовта и братството. И колко са по-големи страданията, толкова е по голям резултатът.

Световният мир трябва скоро да бъде постигнат. Всеки, който помага и работи за неговото осъществяване, има помощта ми.

Но усилията на самото човечество са, които трябва да доведат промяната.

За това работете за мира; в тия дни на напрежение трябва всеки десеторно по-вече да работи. Могъществото, с което хората на мира разполагат е голямо.

Всеки час мислете, че мирът е над цялата земя. Това е от голямо значение, за да приготвите Новия път и да направите Неговото дохождане възможно между хората.

Осъществете вечния мир в себе си, изпращайте трептенията на единството, миролюбието и спокойствието.

С подобни мисли, трябва да бъде изпълнена всяка празна минута. Вложете повече сила във вашата медитация, повече твърда воля във вашите мисли за мир. Това е великата нужда на днешното време.

Правда

Милосърдни да бъдете е вашия дял - да съдим е нашият.

Забравете справедливостта заради милостта - правете заради любовта.

Това включва всичко в себе си; не само вашите приятели и тия, на които желаете доброто.

Съчувствие, любов и добродушие принадлежат на една по-висока област отколкото правото.

Едва когато интуицията и разсъдъкът станат израз на божествената сила, ще можете да разберете справедливостта, тъй както ние правим.

Фактът, че вие надраснахте Мойсеевите заповеди: „око за око и зъб за зъб" и сега искате да следвате Бога на състраданието и милостта, не е още ясно съзнат от вас.

Душата трябва първом да научи да бъде справедлива; след това трябва да е готова да пожертвува правото за любовта, преди да бъде в състояние да даде израз на божествената справедливост, която е синоним на любовта.

Божествения закон е любовта.

Божествената правда е любов — те двете са едно.

Любете винаги; оставете правдата на нас.

(Продължава)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...