Jump to content

КРАСИВ ЧОВЕК


blagodari

Recommended Posts

КРАСИВ ЧОВЕК

Няма човек, който не желае да бъде красив. Всеки иска да бъде красив. Това желание е напълно естествено. Обаче желанието на човека да бъде красив без Истината, това е несъвместимо. Красота без Истина е в състояние да причини най-голямото зло на човека. Красотата не може без Истината ... Ако в желанието има Любов, то е от Бога. Щом има Любов, там е красотата, там е Истината. Няма ли Любов в това желание, там Бог отсъства. Щом Бог не е там, тогава и красотата не е там. Щом красотата не е там, тогава Истината не е там и това желание не е на мястото си. Ако в едно желание има любов, тогава ще има и красота, и Истина, и то непременно ще бъде добро. Който има Истината в себе си, той е красив човек. (НАШЕТО МЯСТО - 31).

Красив човек е онзи, който е красив по ум и по тяло. (Божествен И ЧОВЕШКИ СВЯТ - 413).

Красотата трябва да бъде изразена в главата, лицето, ръцете, краката, в цялото тяло, в походката, в поведението. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН - 21.05.1991).

Като изучавате цвета на лицето на красивите хора, ще забележите три характерни цвята: бледо розово, белезникав и слабо, едва забележимо жълт. Първият цвят показва, че този красив човек живее повече в чувствата; вторият живее повече в мисълта, а третият е излязъл и от двата свята и се занимава с възвишеното, великото в света. Красотата на третия тип наричаме „духовна красота. Когато човек се моли постоянно, когато чете духовни книги и се занимава с красиви работи, лицето му придобива особени линии, особена красота. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 34).

На млади и на стари, очите ви трябва да бъдат чисти, прозрачни, както водата в някой чист извор е бистра ... Очите ви трябва да имат мекота ... Очите ви трябва да изразяват интелигентност, да бъдат извор на вашите мисли. Да се вижда, че в този извор има любов, стремеж и цел и че той изтича, не мяза на кладенец, а има стремеж да се влива в далечното море. Който ви погледне, да знае, че у вас тече любов, благословение за хората ... В очите ви трябва да се забелязва решителност и сила, че можете да изпълните всичко. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ – 1922 г. - 341).

Очите на красивия човек нито са много отворени, нито много затворени ... В красивия човек сянката, която пада от горния клепач, минава през средата на зеницата. При това посоката на лъча, който излиза от очите му е възходящ. Той живее на Земята, но умът му е зает със светли, възвишени мисли, а сърцето - с благородни чувства. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЬЛ - 32).

Какви трябва да бъдат веждите на красивия човек? - Нито много тънки, нито много дебели, но в никой случай сключени. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 39).

Изучавайте челата на хората, да различавате челото на красивия човек ... Челото на красивия човек е особено. В красивия човек преобладават повече чувствата, отколкото мисълта. Той не е философ, не е мъдрец, но експанзивен човек, с добро сърце. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЬЛ - 32).

Какъв е носът на красивия човек? Някой ще каже, че красивият нос трябва да бъде „гръцки тип.” Не е така. Гръцкият тип показва интелигентност, той изразява повече красота на интелигентност, но не и красота на линията. Красивият нос не е много широк, нито много сплеснат ... Носът на красивия човек се отличава с лека, едва видима подвижност, която говори за будност на съзнанието. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЬЛ - 32).

Щом носът е красив, и умът ще бъде красив; щом устата е красива, и сърцето ще бъде красиво. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 41).

Устните не трябва да бъдат нито много тънки, нито много дебели. Както при хора с дебели устни, така и при хора с тънки устни, ритъмът на сърцето не е правилен. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 39).

Кои линии правят човека красив? - Които Природата е поставила. Всички хора се усмихват, но не всички усмивки са красиви. Има линии на устата, които правят усмивката неприятна. Правете наблюдения върху очите, върху посоката на погледа, върху най-слабите помръдвания на носа, на устата в различните хора, за да си извадите сами заключение за красивите линии, както и за красотата на човека. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЬЛ - 32).

Какви са основните качества и линии на красивия човек? На челото, на носа, на лицето на красивия човек се забелязват тънки, фини линии. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЬЛ - 31).

Изобщо, всички части в тялото на красивия човек са съразмерни, с правилни съотношения помежду си. (БОЖЕСТ ВЕНАТА МИСЪЛ - 39).

В красивите хора чувствата играят важна роля. Тъй, щото, когато говорим за красотата в живота, имаме предвид проява на разумния живот чрез чувствата. Чувствата са по-близо до живота, отколкото мисълта, която се движи в по-високо поле на живота. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЬЛ - 32).

Каква е температурата на красивия човек? Ако пипнете ръката му, ще усетите приятна, умерена топлина. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЬЛ - 37).

За да придобият топлината на красивия човек, хората трябва да си въздействат съзнателно с красиви образи: камъни, растения, цветя, картини от Природата и т. н. По този начин ще внесат чувството към красотата като необходим елемент при възпитанието на младото поколение. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЬЛ - 37).

Красивият човек съзнава, че крие в себе си някаква сила, някакво обаяние. Движенията му са хармонични и в такт; когато се усмихне, едновременно се помръдват очите, веждите, линиите на челото и на носа. Не само това, но и движенията на цялото тяло в него са хармонични. Като ученици, вие трябва да наблюдавате хората, да изучавате линиите и движенията на красивите хора, да видите каква пластика има в тях, какви красиви движения правят те. Така ще различавате истинската красота от привидната, духовната от физическата. Някои хора са красиви само външно, като маски, но нямат никаква пластичност, никаква красота в движенията си. Те са наследили тази красота, но понеже нямат красив вътрешен живот, линиите на лицето им са неподвижни, в застой. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 34).

Походката придава на тялото пластичност, музика. Когато красивият човек върви, движенията му са музикални. (ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ - 60).

Няма по-желано нещо за човека от красотата. Тя придава на тялото пластичност и музика. Когато красивият човек върви, движенията му са музикални. (ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ - 60).

Красивият човек има силно развита надежда, той не се обезсърчава. Скръбта и страданията могат да го посетят, но никога не го обезсърчават. Те са необходими за него, за да се развие по-голяма дълбочина на характера му. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 37).

Истински красив е онзи, който е красив едновременно на физическия свят, в духовния и в Божествения. С други думи казано: красив човек е онзи, който е красив по ум, по сърце и по тяло. Следователно, ако човек не е красив, търсете причината за това или във физическия, или в духовния, или в Божествения свят. (БОЖЕСТВЕН И ЧОВЕШКИ СВЯТ - 412).

Всички велики Учители, които са идвали на Земята са били красиви. (СТЕПЕНИ НА СЪЗНАНИЕТО - 306).

Като ученици, вие трябва да се стремите към красотата, като нещо съществено в живота ви. Докато е красив, човек се радва на живота; изгуби ли красотата си, той престава да се радва на живота, но и хората вече не му се радват. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЬЛ - 39).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...