Jump to content

РАБОТА ЗА КРАСОТАТА


blagodari

Recommended Posts

РАБОТА ЗА КРАСОТАТА

Мислите ли, че Бог е направил човека красив? Колкото Бог е облякъл богатия в хубави и нови дрехи, толкова е направил и човека красив. Ред поколения, нашите деди и прадеди са живели с идеята за красотата, и днес са предали красотата и на нас. (НОВАТА МИСЪЛ - 249).

Ние трябва да бъдем красиви, непременно трябва да бъдем красиви. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ - 87).

Трябва да работиш върху красотата. Тази красота ще хвърли отпечатък не само върху лицето ти, но и върху цялото тяло - външно и вътрешно. (ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ - 60).

Когато работи съзнателно върху себе си, човек става и физически, и духовно красив. Има ли тази красота, човек свободно може да се яви пред хората. Дето минава, всички се обръщат да го гледат. (БОЖЕСТВЕН И ЧОВЕШКИ СВЯТ - 412).

Тя е резултата на усилието на душата и духа. Следователно от красотата на нещата ще съдите за усилията, които духът и душата са проявили в известно направление. (СВЕТОТО МЯСТО - 6).

За придобиване на красотата трябва да се работи едновременно в трите свята: във физическия, в духовния и в умствения. Във физическия свят човек има възможност да прави опити и да работи; в ангелския, т. е. в духовния свят той придобива красота, а в умствения свят тя се превръща в нещо величествено. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 41).

От енергиите на приетата храна човек създава красивите форми на тялото и удовете си. Който се храни правилно, той има красив строеж на тялото си, красиви очи, уши, нос, уста и т. н ... Човек може да бъде красив, ако енергиите му се разпределят правилно по всички удове. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЪЛ - 279).

Как може да стане човек красив? - Като направи известни усилия и употреби много енергия, за да повдигне ъглите на устата си нагоре и отвори очите си така, че сянката на горния клепач да пада над центъра на зеницата на очите. Като гледа по този начин и като се усмихва приятно, той ще обърне внимание на ближните си и те ще му се радват, ще го приемат добре. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЬЛ - 38).

Всеки човек трябва да има желание да бъде красив. За тази цел той трябва да държи в ума си образа на някой красив човек. (БЪДЕЩОТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО - 92).

Ако искате да бъдете красиви, трябва да обръщате внимание на всички красиви форми и да ги държите в съзнанието си. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН - 13.02.1991).

Гледайте красивото в света и работете върху себе си, и вие да го придобиете. (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ - 94).

Радвайте се, че срещате хора с красиви очи, уши, носове, ръце и крака, да знаете какво се изисква от всеки човек. (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ - 94).

За да станете красиви, стремете се към красивите, здрави и живи форми. Не се спирайте върху изсъхналите цветя и дървета, върху умрелите животни и хора. Красиво е онова, което расте, цъфти и зрее. Стремете се към чистите извори, вслушвайте се в тяхното клокочене, в духането на вятъра. Наблюдавайте изгряването на Слънцето, пеенето на птичките. Цялата Природа е пълна с красота и хармония, с песен и живот. Влезте в съгласие с Природата, за да се ползвате от нейната красота. И майката дава, и бащата дава, но Природата дава изобилно. Тя изправя неправилните и изопачени форми. Достатъчно е да влезете във връзка с нея, за да може само с една линия, с една сянка да изправи това, което човек е изкривил в себе си. Ако грозният човек се предаде съзнателно в ръцете на разумната Природа, само в няколко години тя ще го преобрази, ще го направи красив. (БОЖЕСТВЕНАТА мисъл - 36).

Който иска да има красиви уста, преди всичко той трябва да знае как да говори. Който има красиви уста, красиво говори. Словото, което излиза от устата на човека, храни първо него, а после окръжаващите ... Разумното слово прави устата красива, а неразумното я изкривява. Правилното чувстване оформя носа, а неправилното го изкривява. Правата мисъл оформя челото, а неправилната го изкривява. Следователно, искате ли да имате правилна, добре оформена глава, вие трябва да мислите с, да чувствате, да постъпвате и да говорите правилно и красиво. Ако главата е добре оформена, и тялото е красиво, стройно и добре развито. (БОЖЕСТВЕН И ЧОВЕШКИ СВЯТ- 414).

Ако вие искате да бъдете красиви, външната ви форма да стане красива, непременно трябва да дойде чистотата във вашето сърце. Когато чистотата влезе вътре в сърцето, лицето ви добива друг оттенък, други черти, които украсяват човешкото лице. Красотата е резултат на чистотата. (БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЬТВАНИЯ - 87).

Мислите и чувствата на човека оформят неговото лицето. Колкото по-възвишени са те, толкова по-красиво е лицето. Ако мислите и чувствата на човека огрубяват, и лицето огрубява. Човек трябва да има поне една основна мисъл, която да оформи очите, носа, устата и ушите му. Без основна мисъл той пак ще има очи, нос, уста, но неоформени. (РЕАЛНОСТИ И СЕНКИ - 33).

Не можеш да бъдеш красив, да имаш красиво лице, красиви ръце и крака, ако не си в състояние да направиш най-малкото добро. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА – І том - 179).

Човек става красив, когато изпълнява Божията воля. Който не я изпълнява, погрознява. Следователно грозотата е признак на неизпълнение на Божията воля. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА – І том - 187).

За да придобиете красота, правете красиви движения. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЬЛ - 41).

От какво зависи красотата? - От надеждата. Тя има отношение към физическия свят. Тя се занимава с малките величини ... Добре е да бъдеш оптимист. В оптимизма надеждата е силно развита. Ако не си оптимист, слаба е надеждата ти. Ако искаш да усилиш надеждата си, трябва да правиш такива малки добрини, на които никой не обръща внимание. (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА – І том - 179).

Щом изкупи греховете си, щом поправи погрешките си, човек става красив. (ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ - 68).

Всички хора се нуждаят от едно огледало, което постоянно да носят със себе си. Каквато мисъл или каквото чувство мине през ума или сърцето ви, огледайте се, да видите по-красиви ли ставате или губите красотата си. (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ - 94).

Гледайте красивото в света и работете върху себе си, и вие да го придобиете. (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ - 94).

В какво се заключава новото учение? В преустройване на сегашната човешка форма и нейните удове: лице, чело, нос, устни, ръце и др. (БОЖЕСТВЕНАТА МИСЬЛ - 41).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...