Jump to content

ВЛИЯНИЕТО НА КРАСИВИЯ ЧОВЕК


blagodari

Recommended Posts

ВЛИЯНИЕТО НА КРАСИВИЯ ЧОВЕК

Желая да бъдете красиви, Божествени картини, на които всички хора да се радват и да се учат. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 71).

Всеки красив човек, изобщо, е Божествена картина, която носи радост и веселие на всеки дух, на всяка душа, на всеки ум, на всяко сърце. (ЛЪЧИ НА ЖИВОТА - 71).

Дето влезе красивият човек, вратите веднага се отварят. Дето отиде той, всички му се покланят ... Красивият човек навсякъде носи щастие. И наистина, само красивите хора носят щастието в света. (БЪДЕЩОТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО - 85).

От красивата мома всички се интересуват. Дето и да отиде тя, в която държава и да влезе, в което общество да се яви, всички я посрещат с радост, всички са готови да й услужат. Каквото пожелае тя, всичко става. (НОВИЯТ СВЕТИЛНИК - 66).

Красотата е Божествена сила, пред която всеки отстъпва. (ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ - 60).

Пред красотата и най-лошият човек отстъпва. (ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ - 60).

В една българска легенда, още от турско време, се разправя за силата на красотата: за въздействието й върху човека. Един турски дели-бей се отнасял много жестоко с българите, които наричал гяури, правил им големи пакости, подлагал ги на големи изтезания. Един ден той вървял из улиците, възседнал на кон, и срещнал красивата българка Мара. При вида на нейната красота, той веднага слязъл от коня и й казал: „Покланям се пред твоята красота! Каквото ми заповядаш, ще направя.” Тя му казала: „Едно нещо искам от тебе - да измениш отношението си към моите братя и сестри българи. Сега си иди, втори път ще те срещна, ще видя, какво си направил.” Той се поклонил, качил се на коня си и продължил пътя си. От този момент той корено се изменил: престанал да изтезава гяурите, престанал да им пакости и винаги носил торба с хляб, че като срещне гяури на пътя си, да им дава … Всички се чудели на промяната, която станала с дели-бей. Мнозина мислели, че той е станал християнин. Питам: кой накара този дели-бей да слезе от коня си, да се поклони пред тази българка и да отстъпи от злото? - Красотата. Велика, мощна сила е красотата. (ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ - 60).

Красиви са очите на някой човек, защото той възприема и предава Божията светлина чрез тях. Ако очите на някого не са красиви, това показва, че Божествената светлина не се пречупва правилно чрез тях и, вместо светлина, от него излиза тъмнина. Тъмнината, която излиза от очите на човека, говори за неговия изопачен живот. (ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ - 94).

Всеки трябва да се облича красиво, за да задоволи както своето чувство за красота, така и на своите ближни. (НОВИЯТ ЧОВЕК - 47).

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...