Jump to content
mkitanov

БЛАГОДАРНОСТ КЪМ БОГА

Recommended Posts

БЛАГОДАРНОСТ КЪМ БОГА

Законът на Висшето е винаги да блика благодарност и обич към Бога. (СИЛА И ЖИВОТ - ІІ том - 203)

Всяка мисъл, всяко чувство и всяко действие в човека ... трябва да изразява благодарността на човека към Бога, към всички светли и възвишени същества, за благата, които им са дали. (ДОБРИ НАВИЦИ - 183)

Като дойде мисъл за Бога, човек да е винаги благодарен и доволен. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - том І - 65)

Да благодарим на Бога за безкрайните блага, които ни е дал. (ФАКТИ, ЗАКОНИ, ПРИНЦИПИ·- І т. - 147)

Благодарете, че Господ ви е дал условия да се развивате ... Три пъти на ден благодарете на Бога за доброто, което е вложил във вашия ум, във вашето сърце и във вашата душа. Всеки ден да бъде изпълнено сърцето ни с благодарност за това, което виждаме. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - І том - 65)

Като дойдат радостите, благодари на Бога; и като дойдат страданията, пак благодари. Всичко, каквото Бог е допуснал в света, ще се превърне на добро. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША – І том - 66)

Като благодариш на Бога за доброто, то расте. Като благодариш за страданието, то си отива. Като не благодариш за доброто, то си отива. Като не благодариш за страданието, то си остава и расте. Това са четири закона в Природата. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША – І том - 66)

Благодари на Бога, който се проявява чрез този човек. Любовта не е негова. Благодари за нея. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО - 343)

Щом могат да благодарят на Бога, те ще благодарят и на всеки човек, който им е направил някаква услуга. (ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА - 148)

Благодари на Бога, който се проявява чрез този човек. Любовта не е негова. Благодари за нея. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО - 343)

Благодарете, че Господ ви е дал условия да се развивате ... Три пъти на ден благодарете на Бога за доброто, което е вложил във вашия ум, във вашето сърце и във вашата душа. Всеки ден да бъде изпълнено сърцето ни с благодарност за това, което виждаме. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША, том І - 65)

Благодарете за злото, защото Бог го е турил на работа - да подтиква човека към дейност, да преработи инертната материя в него. (СИЛА И ЖИВОТ – ІІ том - 294)

И тъй, благодарете на Бога, че от положението, в което се намирате, виждате Доброто в света. (СИЛА И ЖИВОТ – ІІ том - изд. 2006 г. София - 20)

Благодаря на Бога, че ми е дал работа. (СИЛА И ЖИВОТ – ІІ том - изд. 2006 г. София - 51)

Благодаря Ти, Господи, че ми си дал свобода да се движа и да работя, да приложа волята, ума и сърцето, да ти служа, да изпълнявам Твоята воля. (СИЛА И ЖИВОТ - ІІ том - изд. 2006 г. София - 483)

Благодарете, че разумността е влязла във вас и вие можете вече да се върнете при Баща си и да кажете: „Отче, прости ме, сгреших при Теб, но научих великия закон, че на всеки се отдава заслуженото. (СИЛА И ЖИВОТ - ІІ том - изд. 2006 г. София – 236)

Като дойде радостта, благодари на Бога, и като дойдат страданията, пак благодари. Всичко, което Бог е допуснал в света, ще се превърне в добро. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - том І - 65)

Що се отнася до Любовта на човека към този или онзи, това не зависи от него. Бог е Любов. Като знаете това, ще благодарите за онова, което в даден момент се излива от Бога. (БОЖИЯТ ГЛАС - 201)

Обича те някой. Благодари на Бога, който се проявява чрез този човек. Любовта не е негова. Благодари за нея! Благодарността се изразява в това: да раздадеш част от това, което си получил, на другите. (ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО - 346)

Учете се да благодарите за всичко! (ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА - 207)

Разумният разбира нещата и благодари за всичко, което му е дадено и което хората правят за него. (СИЛА И ЖИВОТ - ІІ том - 408)

Сегашното човечество трябва да изяви благодарност не за големите работи, а за тези малките - че лъчите ви галят, че вятърът лъха прохлада и пр. (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША - I том - 64)

Трябва да благодарите, понеже нова светлина е влязла в света. Условията, при които живеете, са толкова благоприятни, понеже самата Слънчева система, самата Земя е навлязла в една нова чувствена област. Има чудни работи да се откриват в бъдеще. Ще станат промени на Земята. Има един нов план, който трябва да се изпълни. (НАЙ-ГОЛЯМ В ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО - изд. „ЖАНУА – 98” - 1999 г. София - 488)

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×