Jump to content

18. Настанало е Царството Божие (Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Наряди и упѫтвания, гр. Търново, лѣтото 1925 год.. Том I. СЗ


Recommended Posts

Настанало е Царството Божие

"Настанало е Царството Божие". Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Наряди и упѫтвания, гр. Търново, лѣтото 1925 год. Том I. Второ издание. ИК "Жануа'98", 2012. 429 с.ISBN: 954-8646-36-6

Книгата за теглене на PDF

Съдържание
(текстът на беседите е в стар правопис)
 1. Настанало е царството Божие
  19 октомври 1924 г. [опис]
 2. Раздай всичко!
  26 октомври 1924 г. [опис]
 3. Роденитѣ
  2 ноември 1924 г. [опис]
 4. Блаженъ този рабъ!
  9 ноември 1924 г. [опис]
 5. Градоветѣ Содомски и Гоморски
  16 ноември 1924 г. [опис]
 6. Да угоди на народа
  23 ноември 1924 г. [опис]
 7. Който се учи
  30 ноември 1924 г. [опис]
 8. Ти си!
  7 декември 1924 г. [опис]
 9. Да Го посрещнатъ
  14 декември 1924 г. [опис]
 10. Миротворци
  21 декември 1924 г. [опис]
 11. Които гладуватъ
  28 декември 1924 г. [опис]
 12. Моята заповѣдъ
  4 януари 1925 г. [опис]
 13. Тѣсниятъ пѫть
  11 януари 1925 г. [опис]
 14. Замъждѣло свѣщило
  18 януари 1925 г. [опис]
 15. Който иска славата
  25 януари 1925 г. [опис]
 16. Азъ Те познахъ
  1 февруари 1925 г. [опис]
 17. Видѣхме звѣздата!
  8 февруари 1925 г. [опис]
 18. Нарядъ и упътвания (нѣдѣля)
  23 август 1925 г. [опис]
 19. Нарядъ и упътвания (понедѣлникъ)
  24 август 1925 г. [опис]
 20. Нарядъ и упътвания (вторникъ)
  25 август 1925 г. [опис]
 21. Нарядъ и упътвания (срѣда)
  26 август 1925 г. [опис]
 22. Нарядъ и упътвания (четвъртъкъ)
  27 август 1925 г. [опис]
 23. Нарядъ и упътвания (петъкъ)
  28 август 1925 г. [опис]
 24. Нарядъ и упътвания (сѫбота)
  29 август 1925 г. [опис]

Книгата съдържа 17 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват том I от Седма серия на поредицата “Сила и живот” 1924- 1925 година. Включени са и “Наряди и упътвания” от 7 съборни дни през август 1925 в Търново.

"Настанало е Царството Божие". Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Наряди и упѫтвания, гр. Търново, лѣтото 1925 год. Том I. Второ издание. ИК "Жануа'98", 2012. 429 с.ISBN: 954-8646-36-6

Оригинал: "Настанало е Царството Божие". Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Наряди и упѫтвания, гр. Търново, лѣтото 1925 год

Допълнителни бележки: Изданието е със старите букви.

Link to comment
Share on other sites

Настанало е Царството Божие

"Настанало е Царството Божие". Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Наряди и упѫтвания, гр. Търново, лѣтото 1925 год. Том I. Второ издание. ИК "Жануа'98", 2012. 429 с.ISBN: 954-8646-36-6

Книгата за теглене на PDF

Съдържание
(текстът на беседите е в нов правопис)
 1. Настанало е Царството Божие
  19 октомври 1924 г. [опис]
 2. Раздай всичко
  26 октомври 1924 г. [опис]
 3. Родените
  2 ноември 1924 г. [опис]
 4. Блажен е този раб
  9 ноември 1924 г. [опис]
 5. Градовете Содомски и Гоморски
  16 ноември 1924 г. [опис]
 6. Да угоди на народа
  23 ноември 1924 г. [опис]
 7. Който се учи
  30 ноември 1924 г. [опис]
 8. Ти си
  7 декември 1924 г. [опис]
 9. Да Го посрещнат
  14 декември 1924 г. [опис]
 10. Миротворци
  21 декември 1924 г. [опис]
 11. Които гладуват
  28 декември 1924 г. [опис]
 12. Моята заповед
  4 януари 1925 г. [опис]
 13. Тесният път
  11 януари 1925 г. [опис]
 14. Замъждяло свещило
  18 януари 1925 г. [опис]
 15. Който иска славата
  25 януари 1925 г. [опис]
 16. Аз Те познах
  1 февруари 1925 г. [опис]
 17. Видяхме звездата
  8 февруари 1925 г. [опис]

Книгата съдържа 17 неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват том I от Седма серия на поредицата “Сила и живот” 1924- 1925 година. Включени са и “Наряди и упътвания” от 7 съборни дни през август 1925 в Търново.

"Настанало е Царството Божие". Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Наряди и упѫтвания, гр. Търново, лѣтото 1925 год. Том I. Второ издание. ИК "Жануа'98", 2012. 429 с.ISBN: 954-8646-36-6

Оригинал: "Настанало е Царството Божие". Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия (1924–1925). Наряди и упѫтвания, гр. Търново, лѣтото 1925 год

Допълнителни бележки: Изданието е със старите букви.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...