Jump to content

24. Великата възможност (Общ окултен клас. XXI година (1941–1942). Том II (лекции 22–43). София, 1999)


Recommended Posts

Великата възможност

"Великата възможност". Общ окултен клас. XXI година (1941–1942). Том II (лекции 22–43). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 336 с. ISBN 954-9589-30-7.

Книгата за теглене - PDF

 1. Нови насоки
  25 февруари 1942 г. [опис]
 2. Живот и пеене
  4 март 1942 г. [опис]
 3. Добра мисъл, добро чувство и здраве
  11 март 1942 г. [опис]
 4. Музика в живота
  18 март 1942 г. [опис]
 5. Музикална екскурзия
  25 март 1942 г. [опис]
 6. Живот и музика
  1 април 1942 г. [опис]
 7. Люби, обичай
  8 април 1942 г. [опис]
 8. Великата възможност
  15 април 1942 г. [опис]
 9. С любов
  22 април 1942 г. [опис]
 10. Светлина, топлина и сила
  29 април 1942 г. [опис]
 11. Три картини
  6 май 1942 г. [опис]
 12. Примирете се със себе си
  13 май 1942 г. [опис]
 13. Състояние и разположение
  20 май 1942 г. [опис]
 14. Координиране
  27 май 1942 г. [опис]
 15. Служене
  3 юни 1942 г. [опис]
 16. Най-малкото добро
  10 юни 1942 г. [опис]
 17. Чистотата
  17 юни 1942 г. [опис]
 18. Линия на Любовта
  8 юли 1942 г. [опис]
 19. Законът на Любовта
  15 юли 1942 г. [опис]
 20. Заслужава да прави добро
  22 юли 1942 г. [опис]
 21. Пътища на Любовта
  29 август 1942 г. [опис]
 22. Живи и мъртви закони
  2 септември 1942 г. [опис]

В книгата са представени 22 беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват том II от ХХI година на Общия окултен клас. Беседите са държани през 1942 година и се издават за първи път.

"Великата възможност". Общ окултен клас. XXI година (1941–1942). Том II (лекции 22–43). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 336 с. ISBN 954-9589-30-7.

Бележки от книгата:

Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.

Да бъде благословен самоотверженият им труд.

Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.

Автентичността на стенографските записи е запазена.

Бележките на стенографката са отпечатани с курсив, в кръгли скоби ( ). Думите или буквите в квадратни скоби [ ] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.

Бележки от книгата:

Предпечатна подготовка: Марина Иванова

Корекция: Леонид Кирилов, Иван Тодоров, Соня Тодорова, Мария Тодорова

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...