Jump to content

04. Божественитѣ условия (Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. VIII година (1928–1929). София, 2006)


Recommended Posts

Божественитѣ условия

"Божественитѣ условия". Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. VIII година (1928–1929). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2006. 352 с.ISBN 954-9589-97-8. ISBN 978-954-9589-90-9.

Книгата за теглене - PDF

 1. Божественитѣ условия
  9 октомври 1927 г. [опис]
 2. Основна идея
  22 юни 1928 г. [опис]
 3. Закони на красотата
  29 юли 1928 г. [опис]
 4. Дейность и почивка
  24 август 1928 г. [опис]
 5. Гордость и ревность
  31 август 1928 г. [опис]
 6. Мъртвата точка
  7 септември 1928 г. [опис]
 7. Външни и вѫтрешни влияния
  14 септември 1928 г. [опис]
 8. Всичко е възможно
  21 септември 1928 г. [опис]
 9. Правилна обхода къмъ себе си и къмъ природата
  28 септември 1928 г. [опис]
 10. Творческата линия на битието
  5 октомври 1928 г. [опис]
 11. Методъ за реализиране на желанията
  12 октомври 1928 г. [опис]
 12. Методи на природата за събуждане на дарбитѣ
  19 октомври 1928 г. [опис]
 13. Единиятъ. Основната идея на живота
  26 октомври 1928 г. [опис]
 14. Най-високото мѣсто. Законъ на икономията въ природата
  2 ноември 1928 г. [опис]
 15. Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“
  9 ноември 1928 г. [опис]
 16. Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение)
  23 ноември 1928 г. [опис]
 17. Деятелность и замисълъ на природата
  30 ноември 1928 г. [опис]
 18. Хигиена на живота
  7 декември 1928 г. [опис]
 19. Учение и прилагане. Господарь и слуга
  14 декември 1928 г. [опис]
 20. Методи за наблюдения. Обикновени и научни
  21 декември 1928 г. [опис]
 21. Тритѣ неизвестни. Пречупване на лѫчите, свѣтлината
  28 декември 1928 г. [опис]
 22. Наблюдение и интуиция
  18 януари 1929 г. [опис]
 23. Смѣна на енергията
  25 януари 1929 г. [опис]
 24. Смяна на състоянията
  1 февруари 1929 г. [опис]
 25. Магическата пръчица
  8 февруари 1929 г. [опис]
 26. Замисълъ на природата
  15 февруари 1929 г. [опис]
 27. Силитѣ на противодействието и законътъ на съпротивлението
  22 февруари 1929 г. [опис]
 28. Наука и знание
  1 март 1929 г. [опис]

Книгата е том първи на осма година от Специалния (младежки) клас. Съдържа 28 беседи от периода октомври 1927г. – март 1929г. Беседите са първо издание по оригинал.

 

„Човек не може да се бори със себе си... Човек трябва да бъде зрител на тази борба, която става у него, на нещо възвишено, на две противоположни течения, две противоположни сили. И когато ти си зрител и двете страни са заинтересувани от въпроса, а ти си на границата на това равновесие, не взимай участие!”

[Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Божественитѣ условия. Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. VIII година (1928–1929). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2006. 352 с.ISBN 954-9589-97-8. ISBN 978-954-9589-90-9.

Бележки от книгата:

Наборъ, коректура и предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева.

Бележки от книгата:

Настоящото издание се прави по запазени въ Български Държавенъ архивъ оригинали на беседи отъ Учителя. Уточненията на стенографката сѫ в кръгли скоби и курсивъ. Съ курсивъ безъ крѫгли скоби е обозначенъ рѫкописен текстъ отъ оригинала, който е допълненъ на мѣста, кѫдето стенограмата не е разчетена и е оставено празно мѣсто. Добавенитѣ за яснота букви или думи сѫ поставени въ квадратни скоби. Поради липса на оригиналъ, беседи: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та сѫ препечатани отъ първото издание „Божественитѣ условия“ – София 1942 г., силно редактирано отъ Паша Теодорова.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...