Jump to content

08. Пътят на доброто (Младежки окултен клас. X школна година (1930–1931). Кърджали, 1999)


Recommended Posts

Пътят на доброто

"Пътят на доброто". Младежки окултен клас. X школна година (1930–1931). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 628 с. ISBN 954-9589-52-8.

Книгата за теглене - PDF

 1. Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото!
  5 септември 1930 г. [опис]
 2. Светът на правата линия
  12 септември 1930 г. [опис]
 3. Правата и кривата линия. Силата на думата добро
  19 септември 1930 г. [опис]
 4. Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл
  26 септември 1930 г. [опис]
 5. Мироглед и човекът
  10 октомври 1930 г. [опис]
 6. Линии на човешкото лице. Единицата – доброто
  17 октомври 1930 г. [опис]
 7. Посока на движението на световете. Развитие на линиите
  24 октомври 1930 г. [опис]
 8. Правилните отношения. Добрата педагогика
  31 октомври 1930 г. [опис]
 9. Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата
  7 ноември 1930 г. [опис]
 10. Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили
  14 ноември 1930 г. [опис]
 11. Влизане и излизане. Изборът на числата и природата
  21 ноември 1930 г. [опис]
 12. Смяна на енергиите
  28 ноември 1930 г. [опис]
 13. Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове
  5 декември 1930 г. [опис]
 14. Отвън и отвътре. Светлината и мисълта
  12 декември 1930 г. [опис]
 15. Езикът на природата
  19 декември 1930 г. [опис]
 16. Любов и милосердие
  26 декември 1930 г. [опис]
 17. Съединителните нишки на живота
  2 януари 1931 г. [опис]
 18. Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат
  9 януари 1931 г. [опис]
 19. Закон на редуването. Функции на числата – колелото на човешкото съзнание
  16 януари 1931 г. [опис]
 20. Гладът – доброто – разумното слово
  23 януари 1931 г. [опис]
 21. Разумното!
  30 януари 1931 г. [опис]
 22. Методите на самовъзпитанието
  6 февруари 1931 г. [опис]
 23. Три неща са потребни
  13 февруари 1931 г. [опис]
 24. Живот и радост! Принципи на здравето
  20 февруари 1931 г. [опис]
 25. Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата
  27 февруари 1931 г. [опис]
 26. Ханизе
  6 март 1931 г. [опис]
 27. Справедливи!
  13 март 1931 г. [опис]
 28. Езикът на природата
  20 март 1931 г. [опис]
 29. Знание и приложение
  27 март 1931 г. [опис]
 30. Тригон
  3 април 1931 г. [опис]
 31. Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека
  10 април 1931 г. [опис]
 32. Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина
  17 април 1931 г. [опис]
 33. Знание и опитност
  24 април 1931 г. [опис]
 34. Разумното употребление
  1 май 1931 г. [опис]
 35. Обикновени и идейни мисли
  8 май 1931 г. [опис]
 36. Новата епоха
  15 май 1931 г. [опис]
 37. Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения. Вътрешното откритие! – Скритите таланти
  22 май 1931 г. [опис]
 38. Еднаква оценка. Ритмус на музиката. Стъпка в музиката
  29 май 1931 г. [опис]
 39. Първите отношения
  5 юни 1931 г. [опис]
 40. Двете посоки – В и С
  12 юни 1931 г. [опис]
 41. Свиване и разширение
  19 юни 1931 г. [опис]
 42. Линиите на красотата в природата!
  26 юни 1931 г. [опис]

Книгата съдържа 42 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода - края на 1930 - началото на 1931г. Те представляват Х година на Специалния (младежки) окултен клас и се публикуват за първи път.

 

“Мисълта излиза навънка, чувствата също така излизат, а светлината иде отвънка, светлината влиза. Светлината е проявеният живот. Светлината винаги предшествува. Там, дето има живот, има светлина. Светлината е всякога дреха на живота. Външната дреха е тя. Животът се облича със светлина. Всеки един живот е израз на светлината. Там, дето има светлина, има живот. Животът е облечен в известна форма. Затова, ако разбирате идването, изгряването на Слънцето, то показва живота. Изгревът на слънцето носи живот.”

"Пътят на доброто". Младежки окултен клас. X школна година (1930–1931). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 628 с. ISBN 954-9589-52-8.

* Бележки от книгата:

Компютърен набор: Тинка Кондузова, Димитрия Иванова

Коректори: Стоил Янев, Хенриета Недкова, Христо Андонов

Графично оформление: Радко Иванов

Добронамерено и с разбиране съдействуваха: ЕТ „БЕХИ“, Минка Андонова

Координатор за отпечатването на неиздаваното и нередактирано Слово на Учителя Дънов: Вергилий Кръстев

Предпечатна подготовка: Радко Иванов, ЕТ „БЕХИ“

Бележки от книгата:

Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Тодорова (1888–1972), Славка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.

Да бъде благословен самоотверженият им труд.

Автентичността на стенографските записки е запазена.

Всяко Божие слово е опитано. То е щит за тези, които уповават на него. Не притуряй на неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5, 6)

Бележки от книгата:

Пояснение

Настоящите лекции се публикуват по нередактирано копие на дешифрираната стенограма, запазено в Държавен исторически архив.

Същите са издадени в томчетата: „Път към живота“ т. 1, „Методи за самовъзпитание“ т.2; Лекции на Учителя на Младежкия окултен клас, г. Х (1930–1931), – София, 1941 г.

Отпечатаното Слово (1941 год.) е много редактирано и променено – заглавия, текст, чертежи (в по-голямата си част изобщо липсват).

Проверил и сравнил архивните единици Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова.

В настоящето издание 1 и 2 том се поместват заедно.

– Вергилий Кръстев

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...