Jump to content

12. Господар и слуга (Младежки окултен клас. Година XV (1935–1936). Том I. Шумен, 1998)


Recommended Posts

Господар и слуга

"Господар и слуга". Младежки окултен клас. Година XV (1935–1936). Том I. Първо издание. Шумен, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. ISBN 954-9589-12-9

Книгата за теглене - PDF

 1. Господар и слуга
  27 септември 1935 г. [опис]
 2. Чувство на сигурност
  4 октомври 1935 г. [опис]
 3. Методи за самовъзпитание
  11 октомври 1935 г. [опис]
 4. Великите музиканти
  18 октомври 1935 г. [опис]
 5. Неизменното в човека
  25 октомври 1935 г. [опис]
 6. Знание и чувствителност
  1 ноември 1935 г. [опис]
 7. Божественият извор
  8 ноември 1935 г. [опис]
 8. Параметафизика
  15 ноември 1935 г. [опис]
 9. Подядане и ощетяване
  22 ноември 1935 г. [опис]
 10. Моралът
  29 ноември 1935 г. [опис]
 11. Същественото
  6 декември 1935 г. [опис]
 12. Неразбраното
  13 декември 1935 г. [опис]
 13. Разнообразието
  20 декември 1935 г. [опис]
 14. Съзнателно говорене
  27 декември 1935 г. [опис]
 15. Двата вида пеене
  3 януари 1936 г. [опис]
 16. Реализираната мисъл
  10 януари 1936 г. [опис]

В книгата са представени 20 беседи от Учителят Беинса Дуно, държани в края на 1935 и началото на 1936г. Те представляват том I от XV година на Специалния (младежки) окултен клас. Беседите са първо издание.

“Ние в света, когато се приближаваме към идеята за Бога, при туй Същество, трябва да знаем, че няма същество с по-деликатен слух. Той е Същество в свят, който всичко слуша. И най-слабите трептения, и най-слабите въздишки Той чува. Неговото око всичко вижда, път в света няма същество, което да говори по-красиво от Него. Няма и друго същество, което да мисли така ясно, като Бога.”

* [Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Господар и слуга. Младежки окултен клас. Година XV (1935–1936). Том I. Първо издание. Шумен, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. ISBN 954-9589-12-9

Бележки от книгата:

Компютърен набор: Стефанка Атанасова

Коректор: Христина Иванова

Предпечатна подготовка: Петьо Цанов

Координатор за отпечатване на неиздаденото Слово: Вергилий Кръстев

Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемедчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.

Да бъде благословен самоотверженият им труд.

Всяко Божие Слово е опитано. Той е щит за тези, които уповават на Него. Не притуряй на Неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5; 6)

Допълнителни бележки:

Фигурите не са налични.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...