Jump to content

08. Трите родословия (Утринни Слова (1935–1936). София, 2000)


Recommended Posts

Трите родословия

"Трите родословия". Утринни Слова (1935–1936). Първо издание по оригинал. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2000. 592 с. ISBN 954-9589-41-2.

Книгата за теглене - PDF

 1. Трите родословия. Моето верую. Новото верую
  22 септември 1935 г. [опис]
 2. Буря голяма. Горделивият и тщеславният
  29 септември 1935 г. [опис]
 3. Двата порядъка
  6 октомври 1935 г. [опис]
 4. Вътрешните качества на числото 12. Дванадесеттях хляба. Божественият и човешкият порядък (продължение).
  13 октомври 1935 г. [опис]
 5. Де е човекът? Първият образ на човека. Степени на разбиране
  20 октомври 1935 г. [опис]
 6. Приложението като източник на знанието
  27 октомври 1935 г. [опис]
 7. Герои
  3 ноември 1935 г. [опис]
 8. Свещеният огън
  10 ноември 1935 г. [опис]
 9. Вътрешният закон
  17 ноември 1935 г. [опис]
 10. Бъди доволен
  24 ноември 1935 г. [опис]
 11. Огънят на пречистването. Едно добро
  1 декември 1935 г. [опис]
 12. Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги
  8 декември 1935 г. [опис]
 13. По новия начин. Коприненият конец
  15 декември 1935 г. [опис]
 14. Котелът и торбата. „Което имам“
  22 декември 1935 г. [опис]
 15. Причина на страданията. Любов, разумност, истина и доброта
  29 декември 1935 г. [опис]
 16. Знайният Бог
  5 януари 1936 г. [опис]
 17. Топлината на Любовта
  12 януари 1936 г. [опис]
 18. Непроменливи величини
  19 януари 1936 г. [опис]
 19. Слуги на Доброто
  26 януари 1936 г. [опис]
 20. Силният огън
  16 февруари 1936 г. [опис]
 21. Ще се похваля. Божественото начало
  23 февруари 1936 г. [опис]
 22. Познат от Бога
  1 март 1936 г. [опис]
 23. Абсолютна справедливост
  8 март 1936 г. [опис]
 24. Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод
  15 март 1936 г. [опис]
 25. Което Бог е съчетал
  22 март 1936 г. [опис]
 26. Да се възприеме Словото
  29 март 1936 г. [опис]
 27. Двете фази в пътя на ученика
  5 април 1936 г. [опис]
 28. Божествената връзка. Новият живот. Трите врати
  12 април 1936 г. [опис]
 29. Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва
  19 април 1936 г. [опис]
 30. Правата мисъл, чувство и говор
  26 април 1936 г. [опис]
 31. Четирите качества
  3 май 1936 г. [опис]
 32. Слепороденият човек
  6 септември 1936 г. [опис]
 33. Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка
  13 септември 1936 г. [опис]
 34. За Слава Божия
  20 септември 1936 г. [опис]

В книгата са представени 34 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода септември 1935 - септември 1936г. Беседите представляват пета година от поредицата Утринни слова. Оригиналните текстове на тази годишнина се публикуват за първи път.

Бележки от книгата:

Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи. Да бъде благословен самоотверженият им труд.

Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.

Автентичността на стенографските записи е запазена.

Бележките на стенографката са отпечатани с курсив, в кръгли скоби ( ). Думите или буквите в квадратни скоби [ ] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.

Бележки от книгата:

Компютърен набор: Димитър Баждаров, Иван Стойчев, Марина Иванова.

Корекция и предпечатна подготовка: Марина Иванова.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...