Jump to content

05. "Да им дам живот", Съборни беседи (1936). ИК "Жануа'98", 2005


Recommended Posts

Да им дам живот

„Да им дам живот“,
Съборни беседи (1936),
Първо издание по оригинал. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005.
 
1.Вѣра, 19.08.1936 г .[опис]
5. Проникване, 23.08.1936 г, [опис]
11. До 29-ти юний, 19.05.1935 г. [опис]
Настоящото издание се прави по запазени в Държавен архив оригинали на беседи от Учителя. Поради липса на оригинал шеста беседа е препечатана от изданието София 1936г., което е силно редактирано. Уточненията на стенографката са в кръгли скоби и курсив. Добавените за яснота букви или думи са поставени в квадратни скоби.
Бележки:
* Беседата "Човѣшко и Божествено", п
оради липса на оригинал е препечатана от първо издание – София, 1936 г.,
** Беседата "До 29-ти юний" е непечатана и липсва в каталога на Елена Андреева. Въпреки че е държана една годи на по-рано (1935г.), е добавена към настоящото издание, защото томчето, към което принадлежи хронологически - „Ценната дума" УС 1934-35г., е вече издадено.(бел.ред.)
***
Беседата „Наближило е Царство божие“ е непечатана и липсва в каталога на Елена Андреева. Въпре­ки, че е държана през 1930 г., е добавена към настоящото издание, тъй като томчето, към което принадлежи хронологически - „Благословенна между жените" - Рилски беседи 1930г., няма да бъде преиздадено, поради липса на ори­гинали. Беседата е дешифрирана с правопис от преди реформата през 1923 г.
Първо издание, София 2005
©ИК"Жануа'98"
тел. 02/9 893 897
 
компютьрен набор, коректура и предпечатна подготовка:
Меглена Шкодрева
Теодора Шкодрева
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...