Jump to content
Светулка

Боян Боев - Значение на шестте гимнастически упражнения

Recommended Posts

Боян Боев - Значение на шестте гимнастически упражнения

По този въпрос нищо не е писано. Те имат дълбок смисъл. Ще ви кажа това, което зная от Учителя. Тези шест стари гимнастически упражнения, ако се правят както трябва, с будно съзнание и дълбоко ритмично дишане, имат голямо значение - физически, духовно и Божествено.

Много хубаво е сутрин, след ставане от сън, след като се направи молитвата, преди започване на работа да се направят тези шест гимнастически упражнения. Те освежават, обновяват и укрепват духовно човека, вливат в него една нова енергия.

Трябва да знаем, че човек е свързан с космическите енергии. Чрез тези упражнения човек приема нещо в себе си и трансформира състоянието си.

При играенето на упражненията трябва да се спазват следните правила:

Ръцете трябва да бъдат обтегнати, а не свити, защото не можеш да направиш контакт със силите на природата.

Второ правило, което малцина спазват, а в което е тайната, е именно дълбокото ритмично дишане. Когато ръцете са нагоре, тогава ние поемаме въздух. Когато приклякваме, издишваме. Когато се изправяме, вдишваме. Бавно да се поема и изпуща въздуха.

(„При поемането на въздуха, задържането и издишването да броим до шест." Учителя).

Мислено може да се изговарят известни формули. Ще ви ги кажа.

Защо при всички упражнения правим три крачки напред и три крачки назад?* Това е във връзка с инволюцията и еволюцията. Човешката душа излиза от Бога и слиза към материалния свят. Това движение се казва инволюция. Душата минава през всички светове, слиза в материалния свят, придобива опитности и след това се качва към Бога. Днешната епоха е започнала еволюцията от Христа насам. Обаче, едно малцинство от хората са почнали своята еволюция, а по-голяма част от човечеството продължава своята инволюция - слиза към материалния свят. Всеки един човек, който е приел новите влияния, които Христос донесе на земята, именно надрастване на личния живот, човек да не се грижи за себе си само, а да работи за Бога и Любовта, да служи на цялото - такъв човек е започнал своята еволюция.

С тези упражнения ние събуждаме в нас подтик към еволюционния процес. Учителят по този въпрос казва:

„Трите крачки назад това е инволюцията, а трите крачки напред това е еволюцията."**

Тези два процеса са изразени и по друг начин. Приклякването е инволюция, повдигането - еволюция. Тези упражнения са голям фактор за духовното повдигане на човечеството. Сега ще направя анализ на всяко едно от тях.

*3абележка. В 1948 г. брат Боев подчертава, че при играенето на шестте гимнастически упражнения се правят първо три крачки напред, а след това три крачки назад.

**3абележка: Ние трябва да започваме напред упражненията, за да вървим в еволюцията на нашето развитие, започнала с идването на Христа. Да сме от малцината тръгнали по пътя на еволюцията, да отиваме към Бога, а не да слизаме в материалния свят.

Какво значение има ПЪРВОТО УПРАЖНЕНИЕ? При него се изговаря следната формула: „Господи, да дойде Твоето благословение върху нас." При вдишването тая формула се повтаря мислено. Отначало се изговаря гласно, а после мислено.

За това упражнение Учителят казва: „Първото от шестте упражнения носи успокояване , уравновесяване Ти влизаш във връзка с разумното , Божественото и приемаш благословение. Слизаш до земята, за да работиш, издигаш се нагоре, за да приемеш нови сили.

ВТОРО УПРАЖНЕНИЕ

При него се изговаря следната формула: „Да се изпълни душата ни с Божията Любов. "

Това упражнение е във връзка с Любовта. Ти влизаш в съгласие с Любовта и я приемаш. Има една логическа връзка между първото и второто упражнение. По-рано влизаш във връзка с Бога и тогава приемаш Любовта. Влизаш във връзка с природата и приемаш енергии от нея.

ТРЕТО УПРАЖНЕНИЕ

Турянето ръката на коляното при това упражнение има голямо окултно значение.

Тялото е материя, обаче, всяка част от него има връзка с известни духовни сили, известни добродетели. Ние мислим, че и енергиите на тялото имат връзка само с материални и физиологични процеси. Сърцето пръска кръвта по организма, ръцете работят, краката служат за ходене и т.н. Това е така, обаче, освен това значение, всяка част от човешкото тяло има връзка с известни добродетели и сили в природата.

Например, пръстите на ръката.

Палецът е свързан с Божествената Любов,

показалецът - с благородството. Ако липсват някои от пръстите, това е голяма загуба.

Средният пръст е свързан с правдата.

Четвъртият - безименният - със света на изкуствата , красотата ,

а малкият пръст - интелигентността, умствените сили в човека.

Коляното означава доброто.

При това трето упражнение ти туряш своите духовни сили (пръстите) на една основа - доброто. Туряш доброто за основа на своя живот.

Формулата , която изговаряш е следната: „Да възрастне в нас Божията правда." Някога аз ще говоря върху Правдата. Учителят хвърля голяма красота върху въпроса за Божията справедливост. Ние още не разбираме нашето тяло. Казва се, че тялото е храм на Бога. Във всяка негова част има дълбоко Божествени сили.

ЧЕТВЪРТО УПРАЖНЕНИЕ

Наричаме го още „косене". То трябва да се прави по-бавно, за да се диша

Формулата е следната: „Ще служа Господу с всичката си душа. "

Христос сравнява работника на Божията нива с жътвар. Под Божия нива

разбира света. Много души има вече готови, остава много малко нещо да им кажеш, за да тръгнат по новия път. За това има нужда от много работници. С това упражнение, подобно на косенето, ние заявяваме пред Бога, че ще Му служим с всичката си душа. Желанието за служене става жива сила в нас. Защото знаете ли кой е окултния закон? Следният: Когато изговаряш една формула, придружена с движения, придобиваш магическа сила.

В древността имало един посветен, велик мъдрец, който дал на един свой ученик в окултната школа една формула и му казал, че с нея може да укротява зверове. Това било в Индия. Ученикът запомнил формулата. Един ден минавал през гората и бил нападнат от тигър. Той изговорил формулата, но звярът не го оставил. Младият индус едва успял да се спаси. Когато казал на Учителя си, че формулата не му помогнала, мъдрецът му отговорил, че не е направил нужните движения при изговарянето на формулата. За да има формулата магическо действие, трябва да бъде придружена със съответно движение.

Аз съм гледал Учителя, когато иска да се справи с някое животно. Той изговаря формули и прави движения с ръцете. От пръстите излизат лъчи, дълги около един метър, като светещи мечове.

Ще кажете така: „Господи, Ти, Който живееш в тази форма, няма да ми сториш никакво зло."

С тази мисъл и с електромагнитните енергии , ти събуждаш Божествените сили в животното. Ти апелираш към Бога, Който живее в едно същество и ще бъдеш неуязвим.

При четвъртото упражнение, когато ръцете отиват вляво (лявата страна има отношение към чувството на любовта), тревогите, безпокойствата на сърцето се изхвърлят навън. Когато ръцете отиват надясно, тревогите и безпокойствата на ума се изгонват навън.

ПЕТО УПРАЖНЕНИЕ

Изговаря се формулата: „Ще се радвам на Божиите блага."

(Двете ръце се турят на рамената, а кракът прави въртеливо движение около другия).

Когато левият крак стои, а десния се движи, тогава се уравновесява сърцето и събуждаме сърцето чрез ума. А, когато десният крак стои, а движим левия, тогава сърцето работи върху ума, ума се уравновесява и става събуждане на ума чрез сърцето. Раменете представят ангелския свят. Туряме ръцете на тях, за да се събуди у нас ангелската природа. Едновременно чрез това упражнение, ние правим връзка с ангелските същества.

ШЕСТОТО УПРАЖНЕНИЕ е интересно по това, че в него има две особени форми на дишане, именно - духане и дъхане.

Духането е електрически процес, а дъхането магнетически. Отначало духаме шест пъти, с което чистим ума си. При шестте дъхания ние чистим сърцето си. Електричеството има връзка с ума, а магнетизма със сърцето.

При духането изговаряме мислено следната формула:

„Господи , ела с Духът си и ме очисти! "

При дъхането изговаряме мислено:

„Господи , ела с Духът си и ме благослови . Така да се разнесе

Словото на Бога по лицето на цялата земя!"

При ставане се прави дълбоко вдишване. Ободрен и обновен, изпълнен с Божествени сили, човекът отива на работа.

Материалът предостави Станка Желева.* Приложението състави Светозар Няголов.

*Станка Желева е музикантка - цигуларка. Нейни снимки със семейството и са публикуване

в " Изгревът" том XVIII, N85, N86.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×