Jump to content

Общ списък на издания от Издателство "Бяло Братство


Recommended Posts

Неделни Беседи

Неделните беседи са изнасяни от Учителя в продължение на тридесет години – от 14 март 1914 г. до 17 декември 1944 г. От приблизително 1050 беседи половината са подготвени и издадени до 1949 г. в 13 серии сборници, наречени Сила и живот. Част от неделните беседи са публикувани и в други издания.

Проектът Сила и живот на Издателство Бяло Братство предвижда цялото неделно слово да се издаде в хронологична последователност, като обемът на поредицата ще включва приблизително 30 тома.

Сила и живот 1 Съдържание

Сила и живот 2 Съдържание

Сила и живот 3 Съдържание

Сила и живот 4 Съдържание

Сила и живот 5 Съдържание

Сила и живот 6 Съдържание

Сила и живот 7 Съдържание

Сила и живот 8 Съдържание

Сила и живот 9 Съдържание

Сила и живот 10 Съдържание

Други издания на Издателство "Бяло Братство":

"В начало бе!", Подбрани 15 неделни беседи от периода 1914 г. - 1916 г.; ИК ББ 2003 Съдържание

"Трите основи на живота" Три беседи, 1920, 1921 г., ИК ББ 1996 Съдържание

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Общ Окултен клас

На 24 февруари 1922 г. Учителя държи лекцията Трите живота - началото на беседите пред Общия окултен клас.

Проектът Общ окултен клас на Издателство Бяло Братство предвижда да се издадат в хронологична последователност всички лекции, като обемът на поредицата ще включва 23 тома.

Лекциите, държани до 1933 г. са отпечатвани с одобрението на Учителя и издателството се придържа към тези текстове.

През 2002 г. са издадени два тома на 22-та година и един том от 15-та школна година. След 2006 г. са издадени първите 10 тома, съдържащи 366 беседи.

1 година, (1922 г.), „Трите живота“ София, ИББ. 2006 (23 беседи) Съдържание

2 година, (1922 г. - 1923 г.) "Положителни и отрицателни сили" София, ИББ, 2007 (28 беседи) Съдържание

3 година, (1923 г. - 1924 г.) "Високият идеал" София, ИББ, 2009 (38 беседи) Съдържание

4 година, (1924 г. - 1925 г.) "Абсолютна справедливост" София,ИББ, 2010. (36 беседи) Съдържание

5 година, т. I, (1925 г. - 1926 г.) "Козативни сили" София, ИББ. 2010 (32 беседи) Съдържание

6 година, т. I, (1926 г. - 1927 г.) "Простите истини" София, ИББ. 2011 (43 беседи) Съдържание

7 година, т. I, (1927 г. - 1928 г.) "Великото и красивото" София, ИББ. 2012 (38 беседи) Съдържание

8 година, т. I, (1928 г. - 1929 г.) „Ключът на живота“ София, ИББ. 2012 (52 беседи) Съдържание

9 година, (1929 г. - 1930 г.) "Естествен ред на нещата" ИББ 2013 - (51 Беседи) Съдържание

10 година,(1930 г. - 1931 г.) "Божият глас" ИББ 2013 (44 беседи) Съдържание

15 година, т. I, (1935 г. - 1936 г.) "Към Извора " София, ИББ. 2002 Съдържание

22 година "Факти, закони, принципи", том І. София, 2002 * ИББ *22 беседи * Съдържание Втори вариант

22 година "Факти, закони, принципи", том ІІ. София, 2002 * ИББ *24 беседи * Съдържание Втори вариант

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Утринни Слова

На 21 септември 1930 г. Учителя държи беседата Абсолютната истина, а през следващите две години в неделните утрини изнася още 15 кратки слова. Оформени като част от лекциите на Учителя, от есента на 1932 г. до януари 1944 г. тези слова се изнасят всяка неделя преди изгрев; така се ражда цикълът Утринно слово.

Проектът Утринно слово на Издателство Бяло Братство предвижда то да се издаде в хронологична последователност, като обемът на поредицата ще включва 12 тома.

Досега са издадени пет тома, съдържащи беседите от 21 септември 1930 г. до 20 септември 1936 г.

 1. Абсолютна истина“ , УС 1-ва година, (1930-1932), 16 беседи Изд. 2012, Съдържание
 2. „Абсолютна истина“ , УС 1-ва година, (1930-1932), 16 беседи Изд. 1994 г.
 3. „Сеятелят“ , УС 2-ра година, (1932-1933) ,40 беседи Изд. 2012, Съдържание
 4. „Сеятелят“ , УС 2-ра година, т.II (1932-1933) ,13-27 беседа Изд. 1996,
 5. „Ново разбиране за времето , УС 3-та година, (1933-1934) - 48 беседи Изд. 2012, Съдържание
 6. „Ново разбиране за времето , УС 3-та година, т.I (1933-1934) - 1-20 беседа Изд. 1996
 7. „Младият, възрастният, старият , УС 3-та година, т.II (1933-1934) - 21-48 беседа Изд. 1996
 8. „Учение и работа“ , УС 4-та година, т. I, (1934-1935) - 41 беседи Изд. 2013, Съдържание
 9. "Топлината на Любовта" , УС 5-та година, (1935-1936) - 34 беседи Изд. 2013, Съдържание
 10. „Старото отмина“, УС 6-та година, (1936-1937 г.) - 35 беседи Изд. 2013 г. Съдържание
 11. „Старото отмина“, УС 6-та година, т.II, (1937 г.) - 20 беседи Изд. 1999 г. Съдържание
 12. „Ликвидация на века“, УС 7-ма година, (1937-1938г.) - 39 беседи, Изд. 2014 г.
 13. „Ликвидация на века“, УС 7-ма година,т.I, (1937-1938г.) - 1-18 беседa Изд. 1998 г. Съдържание
 14. „Красота на душата“, УС 7-ма година,т.II, (1937-1938г.) - 19-39 беседa Изд. 1998 г.
 15. „Първият момент на Любовта“ УС , т.I, 9-та година, (1939-1940) - 1-18 беседа Изд. 1997 Съдържание
 16. „Обичайте и радвайте се!“ УС, т.II, 9-та година, (1939-1940) - 18-36 беседа Изд. 1997 Съдържание
 17. „Последното добро“ УС , т.I, 11-та година, (1941-1942) - 1-15 беседа Изд. 1997
 18. „Близо и далече“ УС , т.II, 11-та година, (1941-1942) - 16-30 беседа Изд. 1997
 19. „Важни и належащи неща“ УС, т.I, 12-та година, (1942-1943) - 1-17 беседа Изд. 1997 Съдържание
 20. „Плодовете на Любовта“ УС, т.II, 12-та година, (1942-1943) - 18-34 беседа Изд. 1997 Съдържание
 21. „Новото начало“ УС, 13-та година, (1943-1944) - 13 беседи, Изд. 2000 Съдържание
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Младежки окултен клас

На 24 февруари, 1922 г. Учителя държи беседата „Двата пътя“.

Проектът Младежки или Специален окултен клас на Издателство Бяло Братство предвижда да се издадат в хронологична последователност, като обемът на поредицата ще включва 23 тома.

Лекциите, държани до 1932 г. са отпечатвани с одобрението на Учителя и издателството се придържа към тези текстове.

След 2006 г. са издадени първите 10 тома, съдържащи 351 лекции. През 2003 г. са издадени двата тома на 16-та година.

 1. "Двата пътя, лекция" , година 1, (1922), Издание - 2011, Съдържание
 2. "Допирни точки в природата", година 2, (1922-23 г.), Издание - 2006, Съдържание
 3. "Разумният живот" , година 3, (1923-24), Издание - 2009, Съдържание
 4. "Новите схващания на ученика" година 4, (1924-25), Издание - 2009, Съдържание
 5. "Време и сила" година 5, (1925-26), Издание - 2010, Съдържание
 6. "Посока на растене" година 6, (1926-27), Издание - 2011, Съдържание
 7. "Божествената мисъл" година 7, (1927-28), Издание - 2011, Съдържание
 8. "Възможни неща" година 8, (1928-29), Издание - 2012, Съдържание
 9. "Служене, почит и обич" година 9, (1929-30), Издание - 2012, Съдържание
 10. „Път към живота“ година 10, (1930-31), Издание - 2013, Съдържание
 11. "Разумните същества" година 16, т.1 (1936-37) Издание - 2003 г Съдържание
 12. "Разумните същества" година 16, т.2 (1936-37) Издание - 2003 г Съдържание
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Беседи пред сестрите

Великата майка, т.1 - Спец. цикъл беседи държани пред сестри 1917-1932. Четвъртъчни беседи Издадена - 1994

Великата майка Издадена - 1994

Великата майка Издадена - 2006 Съдържание

Великата майка Издадена - 2012

Link to comment
Share on other sites

Съборни Беседи

Веригата на Божествената Любов 1903 –1915 - Издадена 2007 Съдържание

Мировата Любов1919 –1921 - Издадена 2008 Съдържание

Новият живот 1922 –1924 - Издадена 2009 Съдържание

Свещеният огън 1925 –1926 - Издадена 2009 Съдържание

Пътя на ученика 1927 -1930 - Издадена 2010 Съдържание

Книгата на великия живот 1932 –1934 - Издадена 2008 Съдържание

Царският път на душата 1935 –1936 - Издадена 2009 Съдържание

Лъчи на живота 1937 –1938 - Издадена 2010 Съдържание

Езикът на любовта 1939 -1940 - Издадена 2010 Съдържание

Възможности за щастие 1941 -1943 - Издадена 2011 Съдържание

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...