Jump to content
Светулка

1. Стремежът на човешката душа и превратът на 9 юни 1923 г.

Recommended Posts

1. Стремежът на човешката душа и превратът на 9 юни 1923 г.

"Разпятаго търсите". 18 беседа от Учителя, държана на 10 юни 1923 г. [неделя], София.

- В : Дънов, П. Петимата братя. София, 1949, с. 85, 89, 93-95

"Всяко начало има край, и всеки край има начало. Това е един парадокс. Що е начало? - То е проявление на Битието. Това е начало само за нашето съзнание. Аз разбирам човешкото съзнание в ограничен смисъл. В момента, когато ние съзнаем нещата около нас, това е началото. А когато схванем и приложим в живота си проявеното вече, това е краят. То не изчезва, то е наше. Също така, което е станало в началото, и то е наше. Следователно, краят съдържа това, което сме придобили. И всякога трябва да се радваме на края, както ученикът, когато завършва учението си с диплом. Главата на човека е един край. - На какво? - На едно начало. Например, краката не са още край, те са начало. Но главата е край на един завършен живот от милиони години. Главата представя крива линия. Тя е единствената, по която се отличава човек".

"Какъв е стремежът на човешката душа? Всички имат смътно понятие за човешката душа. Физически душата не може да се разбере; тя е една същина , която може да е опита . Единствената реалност , достъпна за нашия ум и нашите чувства , е душата . Духът е нещо непонятно за нас...."

"... Щом твоята мисъл и твоите чувства се съединят с Бога , те дават тъй наречената еволюция , развитие, проявяване, въздигане, усъвършенствуване, разширяване на човешката душа . По пътя на това развитие, човек трябва да разбере, да познае себе си...".

"...Вие питате: Кой е виновен? - Няма виновни хора в света. Това са хора на науката. Трябва да знаете този закон: Насилието ражда насилие; любовта ражда любов; мъдростта ражда мъдрост; истината ражда истина. „С каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери." „Каквото посееш, такова ще пожънеш."

Следователно, по закона на Любовта - широка свобода, без насилие! Да оставим душата си свободна във всички възгледи за Бога. Да мислим за Бога, както намерим за добре, без да ни налагат никакви символи, никакво верую. Нека ни съградят църква, но да ни оставят свободни, когато искаме да отиваме там, без да ни бият камбани. И аз ви казвам: Ако искате, може да дойдете да ме слушате в неделя, 10 часа сутринта. Да бъдем свободни и всичко да става по вътрешно споразумение, по любов. Само тогава няма да има недоразумения, разногласия.

В мене има една черта, с която се отличавам от другите. Аз съм толкова чистосърдечен, че вярвам напълно на хората, а ме лъжат. Виждам, че ме лъжат, но пак не се съмнявам. Но в мене има друга черта - аз никога не мога да излъжа, затова ме считат за прост и наивен. Въпреки това, аз никого не мога да излъжа. Казвам: Хората трябва да добият това чистосърдечие, че да може всеки да ги лъже. Брат ми дошъл, бръкнал в джоба ми и задигнал 1000 лева. Той, навярно, има нужда от пари. Има жена, деца, пък аз нямам. Но тия пари не са мои, той има толкова право да ги вземе, колкото и аз.

Обществото си има закони, по които съди провинените. И Бог си има закони. Чисти по сърце трябва да бъдем всички! Да не се съмняваме в Бога! Слабата страна на учениците е там, че не искате да лъжете. Не ви коря, но ако дойде при вас ангелът и каже: Възможно е Господ да се измени, вие да отговорите: Никога!

Невъзможно е вечното ,безграничното да се измени . Има едно начало в света , което никога не може да се измени - това е Бог . Не търсете този Господ вън от себе си; търсете Го вътре в себе си. Ще Го чуете вътре в душата си. Господа можете да видите в Неговите микроскопически проявления. Затова ви трябва особен микроскоп, който увеличава 35,000,000 пъти. За моя микроскоп , с който можете да видите проявленията на Бога, е нужно напрежение на ума. И като ги видите, ще кажете: Каква радост настана в душата ми!

Там, вътре, в невидимото, в дълбочините на Битието, Господ работи тайно в човешките сърца и умове, Той работи във всяка клетка и поправя всички охкания, стенания в света. Един ден Той ще докара всичко в ред и порядък. Като поправя болките, Той казва: Не бой се! - Много боли, Господи.- Почакай, потърпи малко, ти си юнак; след половин час болката ще престане. - Пари нямам. - Ще имаш след половин час. - Гладен съм. - След половин час ще имаш хляб. - Жена ми е болна, ще умре! - Не бой се! Тя ще възкръсне, втори път ще дойде, формите се изменят , душата остава същата . - Чудно, може ли една душа да влезе в друго тяло? - За Бога всичко е възможно. Аз гледам на нещата не от човешко гледище, а от гледището на Бога.

И тъй, ангелът казва:„Зная,кого търсите." - Вие търсите човека на Любовта, Който носи проявленията на Бога . И ние трябва да го хванем и да кажем: Кажи ни, де е? Сега аз няма да се обръщам към вас и да ви казвам: Любете Господа. Зная едно нещо за вас, а именно: Бог ви люби. Дали вие знаете това, не ме интересува, но аз съм видял това под моя микроскоп и съм казвал: Блажени са тия хора, че Господ ги люби?! Това е вашето нещастие, че Господ като ви люби, вие не знаете това. И няма нито един човек, когото Той да не люби. И знаете ли каква любов има към вас! Това съм изследвал един, два, три, сто пъти без никакво изменение.

Едно се изисква от вас: Да съзнаете, че Този, Който ви люби, прави всичко заради вашето добро. И в Писанието се казва: „Всичко съдействува за добро на онези, които любят Господа." Аз турям друг стих: Всичко съдействува за добро на онези , които Господ люби . Този стих е по-силен. И пак ви повтарям: Всичко съдействува за добро на онези, които Господ люби. - Но аз съм го заслужил.

- Не, то е, защото Господ те люби. Там е нашето щастие, че Бог ни люби, а не защото ние любим Бога. И каквото ни се случи, то е заради великата Божия Любов, която постоянно влиза в нас. Един ден ще се пробуди съзнанието ни и ще познаем, че Бог ни люби.

„Аз зная, кого търсите." Този човек, когото търсите, слезе долу да работи и пак отиде горе. Аз виждам как работи Той. Всички хора днес са нещастни. Но аз казвам: Бог ви люби.

Това е Словото, което днес ви давам. Виждам, че Господ всички ви люби, затова аз намирам, че сте много щастливи.

18 беседа от Учителя, държана на 10 юни, 1923 г., София.*

----------------------------------------

* Забележка на съставителя: На 9 юни 1923 г. е превратът и е свален Александър Стамболийски и е убит, и с него хиляди земеделци. През м. март 1923 г. той забрани събора на Бялото Братство за през м. август и обяви, че дъновистите са луди хора. И дойде възмездието му.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×