Jump to content
Светулка

7. МОЙСЕЙ ИЗГУБВА БЛАГОПРИЯТНИТЕ УСЛОВИЯ ОТ ЙЕХОВА И ОСТАНАХА ИЗРАИЛТЯНИТЕ 45 ГОДИНИ В ПУСТИНЯТА

Recommended Posts

7. МОЙСЕЙ ИЗГУБВА БЛАГОПРИЯТНИТЕ УСЛОВИЯ ОТ ЙЕХОВА И ОСТАНАХА ИЗРАИЛТЯНИТЕ 45 ГОДИНИ В ПУСТИНЯТА

"

"КОЙТО СЛУША ВАС , МЕНЕ СЛУША". Беседа от Учителя , държана на 15 юли 1923 г. - В: Петимата братя . София . 1949 . с. 169-17 2

„Дотук аз спирам разказа. Той представя слизането на човешката душа на земята. Всяка душа е слязла на земята с известна мисия, но се обърква, понеже се е нагърбила с непосилната задача, да носи златната каса на гърба си.

В Стария Завет, във Второзаконието се разказва са смъртта на Мойсея. Започнал се спор между архангел Михаил и сатаната за тялото на Мойсея - на кого от двамата принадлежи то. Защо трябвало да става спор между архангел Михаил и сатаната? Ще се разправят за едно мъртво тело! То представя касата, в която Мойсей бил затворен. Като напуснал Мойсей касата, започнала се борба, кой да я вземе. И до днес още се водят спорове и борби за човешките тела. Докато продължавал спорът, Мойсей не могъл да се освободи от касата.

Казано е в Евангелието, че Илия и Мойсей се явили при Христа. - Защо се явили при Христа? - За да разреши Той въпроса. Как е разрешен въпросът, няма да кажа, но Мойсей е свободен днес. - Кой го разрешил? - Христос. Мойсей се беше хванал толкова здраво за закона, че не можа да влезе в Обетованата земя. Ако той не можа да влезе в Обетованата земя, какво остава за другите хора? Още не им е позволено да влязат в Ханаанската земя, че в небето ще влезат. Ако човек не те пуща в коридора си, как ще те пусне в своята лаборатория или в своя а съкровищница , пълна със скъпоценности! Това е невъзможно.

Много примери има в Стария Завет, от които се вижда, че лесно не се влиза в Царството Божие. - Защо ? - Заради непослушанието на хората. Ще кажете, че Бог прощава. Това не е наука. Ако очаквате само на великодушието на Бога и на Неговото всеопрощаване, това е неразбиране на великия Божи закон, който управлява живота.

Мойсей направи голяма грешка в живота си , заради която Бог му каза : Понеже ти не изпълни закона , както те научих , няма да влезеш в Ханаанската земя. Мойсей каза на израилския народ: Вие станахте причина да ме извадят от добрите условия на живота.Същите евреи извадиха и Христа от добрите условия на живота. При честите спорове между евреите и Христа, неписани в Евангелието, Христос им казваше: И с мене ще постъпите така, както с Мойсея. Но аз имам власт да положа душата си и да я отнема. Мойсей, обаче, запита: Нямам ли аз власт да извадя вода от тази скала? Той удари с жезъла си скалата, и от нея потече вода. Въпреки това, Мойсей не можа да влезе в Ханаанската земя.

Често се говори за духовния и за светския живот. Като изучават Божественото учение, хората имат желание да станат силни, учени, богати, да им тръгне всичко наред, да познаят света, да познаят и себе си. Те гледат на себе си като на избраници, да бъдат богоугодни на Бога. Ако не постигнат това, те се отчайват.

Наистина, когато влезе в духовния път, човек минава през първото посвещение. Запитват го: Какво искаш - сила, власт или пари? И този път води към Бога. Силата ще оправи света, властта ще го държи в ръцете си, а парите ще го укрепят. Това е изпит за учениците, а не за онези, които вярват. Те не се подлагат на изпит. Обикновеният вярващ живее като обикновен човек и умира такъв. За него изпити не съществуват. Щом станеш ученик, изпитите веднага дохождат. Значи ученикът се изпитва, а обикновеният човек е свободен. Не съжалявай, ако не те изпитват още.

Питат ученика: Какво искаш - да ти се даде благо отвън, или отвътре?Някои ученици искат смирение, те не искат нито сила, нито власт, нито пари.

Който се стреми към силата, той постепенно се отдалечава от Бога. Целият свят върви днес в пътя на насилието. Учениците, които са избрали пътя на насилието, са създали днешния ред и порядък. Те са разбрали само външната страна на живота . От хиляди години, те забелязват, че им липсва нещо съществено.

Други ученици са избрали пътя на смирението и жертвата.Аз говоря за съзнателната жертва, а не за самопожертвуването, което подразбира самоунищожение.

Тези, които са избрали пътя на насилието, разполагат със златната каса. Турят ли я веднъж на гърба си, тя вече не слиза оттам. Това наричат индусите „закон на кармата". Знаете ли, как е произлязла кармата? Мислете по този въпрос. Някои казват, че кармата е произлязла от греха, а грехът - от плода на забраненото дърво. Ако грехът се е зародил в хората след опитването плода на забраненото дърво, как се е появил той между ангелите?

Христос казва: „Който слуша вас, мене слуша; и който се отмята от вас, от мене се отмята; и който се отмята от мене, отмята се от Тогози, Който ме е проводил!"

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×