Jump to content
Светулка

13. МОЙСЕЙ Е ИДЕЯ

Recommended Posts

13. МОЙСЕЙ Е ИДЕЯ

МОЙСЕЙ И ХРИСТОС . Беседа от Учителя ,държана на 7 ноем . 1926 г., София . - В: Затова се родих . Сила и живот . Сер. IX. София . 1929. с. 103-104,107-108

„Мойсей за мене писа."Мойсей е идея, която представлява видимото , материалното в света .

Той представлява всички съвременни учени хора, целокупно взети, както и всички съвременни художници, музиканти, писатели и поети. Христос казва: „Ако вие не вярвате във всички ваши поети, художници, музиканти и учени хора, които са написали всичкото свое знание на книга, как ще

вярвате в мене, който сега ви проповядвам нещо ново? С това Христос иска да каже, че всички тия хора подготвят пътя за Христа , та като им говори, да Го разбират. Някой казва: „Аз не вярвам в науката." За коя наука говори този човек? Ако той подразбира само външната страна на официалната наука, прав е да не и вярва. За тази страна на науката Писанието казва: „Буквата умъртвява." Всеки, който се занимава с тази наука, той е опитал, че тя умъртвява. Ние говорим за вътрешната страна на науката, за положителната, Божествената наука, която е жива и възкресява човека."

„Христос казва: „Ако бяхте вярвали в Мойсея, повярвали бихте в мене,понеже той за мене писа."

Съвременните културни хора не вярват на своите учени, и учените хора не си вярват едни на други. Те постоянно се опровергават едни други: един учен опровергава теорията на друг и създава своя теория; трети учен опровергава теорията на втория и т.н. Всяка нова теория не отрича старата, но я допълва. Нека децата учат, ние не отричаме техните стремежи ! Нека учените създават все по- нови и нови теории, това е необходим път в развитието на науката. Нека поетите, философите, музикантите и религиозните хора, които са деца на учените, се качват по тия високи планински върхове, та като стигнат до най-високото място, ще видят, че науката има своя вътрешна страна, скрита от погледа на обикновения човек. Във всеки човек има нещо скрито, което не е измислено от него. Съвременните хора не са в състояние още да разберат учения човек, който е посветил цели 20-30 години от своя живот в труд, усилие и постоянство, за да изнесе пред света един факт от живата природа"

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×