Jump to content
Darina

ПРОЯВЛЕНИЯТА НА БОГА, СВЕТЛИНАТА НА БОГА И ПРИСЪСТВИЯТА НА БОГА VI 101-120

Recommended Posts

Милост.

101

Любовта на Учителя, ученикът я изживява

като Милост.

Когато дойде Любовта, тя ще научи хората

как да постъпват.

Законът на Любовта

102

В закона на Любовта всичко е заради Господа.

Винаги ще се повдигате в Любовта.

Бог е Любов . Едно сърце трябва да имат всички. Божествената Любов трябва да бъде морал!

Мъдростта.

103

Мъдростта турга нещата в ред, тя ги твори, а Любовта ги оживява.

Мислите.

104

Мислите, това са едно движение на живота към периферията.

Ясно-лимоненият цвят е цветът на мисълта.

Мъдрият.

105

Мъдрият човек може да бъде чист!

Мислите трябва да бъдат само Божествени - в това седи Мъдростта!

Мъдростта.

106

Мъдростта седи в това, всички постъпки да се изтълкуват правилно, тогава съблазън няма.

Сега всички постъпки съблазняват хората, защото нямат Мъдрост.

Приложението на Мъдростта.

107

Когато съблюдаваме принципите на Бога, ние сме в Мъдростта.

Разбирането е в приложението. Умният човек може да бъде свободен.

Хармониране.

108

Когато Бог работи вътре в нас, ние се хармонираме.

А когато ние действуваме вън от Бога, тогава се създава греха.

Зараждане на Доброто.

109

Всяко добро семе, което се заражда у човека, трябва да се подкрепи отвътре, от Бога.

А това става чрез Молитва.

Силата на Любовта.

110

Най-великото качество на Бога, то е Неговата Милост.

Силата на проявлението е в Любовта.

Когато дойде изпълнението Волята Божия, окото ни не трябва да трепне.

При Бога ще отидем всякога сами.

Мото:

111

„Да се прослави Господ на Любовта си, на Мъдростта си, на Истината си в душите ни."

Истината.

112

Истината е достояние само на душата .

Синият цвят е цветът на Истината.

Законът на Истината

113

Истината е закон на слизане и възлизане на човешката душа.

Господ на Истината е Духът!

Стремеж към Истината.

114

Стремежът на душата е Истината! Животът в Истината дава свобода на човека .

А в свободата няма никакво стеснение.

Душа жива.

115

Първото нещо за ученика е да се схваща като душа жива, която се стреми в три посоки:

да чувства, да мисли и да действува!

Човешката личност.

116

Първото нещо, с което се повдига човешката личност, то е да схващаш себе си като душа, жива душа.

Да схващаш себе си жена или мъж, то значи да заличиш Бога в себе си!

Живи души.

117

Второто правило за ученика е да схваща всички хора като души - живи души!

Слизане.

118

Човек трябва да схваща себе си като душа.

Схваща ли се той като мъж или жена, то е слизане, деградация.

Жената.

119

Жена значи служителка и дълго време трябва тя да се учи в Божественото училище,

докато бъде готова да върши една работа като душа.

Духовно развитие.

120

И момчета, и момичета трябва да се развиват духовно,

само така те ще събудят у себе си възвишеното и духовното, и благородното. Няма друг път.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×