Jump to content
Светулка

5. УЧИТЕЛЯТ ЗА БОЛШЕВИКИТЕ И ЗА БЪЛГАРИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА НАМЕРЯТ СВОЯ УЧИТЕЛ

Recommended Posts

5. УЧИТЕЛЯТ ЗА БОЛШЕВИКИТЕ И ЗА БЪЛГАРИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА НАМЕРЯТ СВОЯ УЧИТЕЛ

КОГА СЕ МОЛИШ . Беседа от Учителя ,държана на 27 април 1919 г. - В: Да възлюбиш Господа . Неделни беседи . София . 1946. с. 132-133,134,136-137,138-139

„Християнските народи трябваше да направят опит, да приложат Христовото учение. Тогава нямаше да става нужда да се приложи насилието, да се убиват стотици хиляди и милиони хора. Казват, че са станали много убийства. Не, вие още не сте достигнали до това, което инквизицията извърши. Казват, че били застреляни две хиляди свещеници и 500 епископи. Римската църква изгори милиони хора . Значи, сегашните християни не са толкова жестоки, колкото са били хората на миналото. Но, ако и болшевиците вървят по същия път, нищо няма да постигнат . Ще дойде време, когато богатите ще станат пролетарии, а пролетариите - богати, но и това няма да оправи света. Сегашните кривоверни ще станат правоверни, а правоверните - кривоверни. Важно е да се оправи светът. Кой ще го оправи, това е второстепенен въпрос.

Казвате, че културните хора ще оправят света. Каква е културата на сегашните хора? Растенията и цветята приемат сокове, обработват ги и образуват аромата в тях. Приятно ти е да помиришеш едно цвете. Хората приемат аромат от растенията и като мине през тях, те отделят вещества, които сами не могат да понасят. Такива културни хора сте всички. - Защо обществата не прогресират? - От много извержения. Преди години, някой си сънувал, че в скоро време израсла една голяма, хубава лоза. Не минало много време, лозата започнала да изсъхва. Потърсил причината и видял, че корените и били покрити с човешки извержения. - Какво представляват тия извержения? - Нечистите човешки мисли и желания. Християнската църква трябва да работи за човечеството, да пречисти човешките мисли и желания.

От години говоря на българите, но те не разбират и не слушат. Те не знаят , че щом сляза от това място , болшевиците ще дойдат . Аз говоря за мир и любов, за Божествения принцип в себе си. Откажем ли на тоя принцип, ще дойде омразата. Нека направят опит в малък размер. Нека ми дадат едно село от сто къщи, да приложа закона на любовта, да видим, какъв ще бъде резултатът след10-20 години. Нека видят българите как се управлява. Законите с които ще управлявам, ще извадя от човешкото тяло. Като приложа Божествената конституция, всичко ще тръгне по мед и масло. На сто случая ще има едва едно изключение. - Може ли това да стане при сегашните условия, при сегашния ред и порядък? - Не може. Човек, който не се храни, не диша, не мисли и не чувствува, умира. - Можеш ли да възкресиш човека? - На оня, който не се храни, не диша, не мисли, не чувствува и не действува, никой не може да му помогне.

Молитвата е най-силният акт в човешкия живот. Тя концентрира човешката мисъл, човешките чувства и човешката воля в едно.Тая молитва е мощна,тя върши чудеса. Ако обиденият,изнервеният мъж каже, че ще отмъсти на своя съперник, неговата закана е силна като молитвата. Той се заканва и успява. И ангелите, и херувимите му помагат да си отмъсти. Но ако мъжът е готов да прости и да прояви доброто, тоя момент е по-силен от отмъщението. Цялото небе и Бог му идат на помощ.

Днес всички българи - управляващи, духовенство, всички се питат какво ще стане с България. - Нищо лошо няма да стане с България. - Какво ще решат в Париж? - Кой решава въпросите в Париж? Ще кажете, че французите, американците и англичаните решават въпросите. - Кои са тия хора? Аз познавам два вида англичани, американци и французи; и двата вида добре ги познавам. Няма сила в света , която може да върне човечеството назад . Няма сила в света, която може да умъртви хората, да избие и унищожи човечеството. Тоя век е отживял своето време. Останал е само ариергардът, който бяга вече. След 20-30 години нищо няма да остане от него."

„Хората се делят на леви и на десни. Така се делят и философите и учените. И в камарата има леви и десни. Понякога левите са десни, а десните - леви. Често управляващите са криви хора, а някога обратно: управляващите са прави, а управляемите криви. При сегашните условия не може да кажете коя партия да дойде на власт. В България трябва да дойде партията на живите хора ,а партията на умрелите, Господ да я помете. Колкото по-скоро стане това, толкова по-добре. Не взимайте това помитане в лош смисъл. Както жената мете къщата и я чисти, така ще се измете и партията на умрелите хора, т.е. партията на смъртта. След това се запитайте: Живи ли да бъдем, или умрели? - Живи. - За умрелите ли да се молим, или за живите? - За живите. Аз не искам да засягам вашите чувства, както и тия на приятелите, но изнасям една велика Божествена истина. Казвам: Досега всички хора са страдали и страдат само от лъжи. Лъжете себе си, лъжете хората, лъжете и Бога. Лъжата създаде всички нещастия в света. Лъжата може да е на мястото си, но кога? Ако орелът нападне един умрял вол, той е на мястото си, но ако напада вола, който оре на нивата, не е на мястото си. Тогава той върши престъпление. Да заравяш умрял човек в земята, това е добро, да заравяш жив човек в земята, това е престъпление."

„Вече 40 години работя между българите и само едно чувам: Пари, пари! Ето, вече имат пари. Едно време българите бяха идолопоклоиници , а днес са иконопоклонници - кланят се на парата , като на икона . Те не трябва да бъдат нито идолопоклоиници, нито иконопоклонници. Това не е молитва. Българите трябва да се молят само на Бога и само на Него да се кланят . Българите трябваше да се молят само за жито, за царевица, за плодове. Днес има богати хора, но те са още иконопоклонници. Много от сегашните хора продават икони. Не се позволява на културните хора да се кланят на идоли и на икони. Да ги турят за украшения може, но да влагат надеждата си в тях, това е престъпно. Жената като види парите на мъжа си, не трябва да ги пожелае , но да каже: „Това е иконопоклонство. Служи си с парите, без да им се кланяш. Парите могат да изчезнат. Какво ще правиш тогава? Ще кажеш, че не можеш да живееш. Това е иконопоклонство. Някой иска да има звонкови монети. Щом ги иска, ще се ожени за тях. Утре ще дойдат болшевиците. Какво ще правиш тогава? Аз не говоря за сегашните болшевици , но за ония , които искат да бъдат свободни , а ограничават свободата на другите . Има и съдии такива .

Казвам: Съществуват два вида болшевици . Едните наричам бели , светли болшевици. Те не си служат с насилия и ограничения. Аз съм с тях и ги поддържам. Другите наричам тъмни болшевици. Те си служат с насилието. Те са стари болшевици, с нов надпис. Те трябва да разберат Христовото учение и да го приложат. Щом сме дошли на земята, трябва да се ползуваме от Христовото учение. Не сме дошли да използуваме хората, да ги впрегнем на работа и да ги мушкаме с остен. Това не е култура. Един Закон има, и всички трябва еднакво да се подчиняваме на Него. Той трябва да бъде написан в сърцата ни, и всеки да бъде съдия на себе си, сам да следи за неговото прилагане. Често хората менят убеждението си, според общественото мнение. Според мене, общественото мнение се променя както времето: лятно време едно, зимно време друго. Земята е причина за промяната на общественото мнение . - Защо? - Защото оста и е отклонена на 23° от първоначалното положение. Един ден, когато оста на земята се изправи и заеме перпендикулярно положение, тогава общественото мнение ще се установи . Тогава ще дойдат добри времена за човечеството.

Каквото е станало със земята, същото забелязваме и в човешкия мозък. И той се е отклонил на 23° от правия ъгъл. Ето защо, нашите мисли, нашите философски разсъждения са на 23° далеч от истината. Сегашната философия и сегашните вярвания на хората са далеч 23° от любовта. - Кога ще се оправи светът? - Когато изправите оста на вашия мозък на 90°. Това значи светът да се пречисти и да дойде хармонията и възкресението за човешките души. При това положение, човек е готов да се откаже от всичко временно и преходно. Дойде някой да иска къщата му. Той не се противопоставя, но казва: Заповядай, влез в къщата. Тя не е моя собственост. Оставя къщата и излиза вън. Казвате: Лесно се говори, защото нямаш своя къща. - Всички ваши къщи са и мои. Ако един ден отида в пространството, ще посещавам всички къщи като свои: дето искам, там ще вляза;каквото пожелая, ще го взема. Обаче, не искам да минавам през тесни дупки. Ако искам да стана царски син, и това мога да постигна. Ще се родя в царски дом и ще стана царски син. Раждането е минаване през тясна дупка."

„Христос казва: „Като се молиш, влез в скришната си стаичка." Тая стаичка е една гатанка, още неразрешена. И философи, и учени са мислили и мислят върху тая гатанка, но не са я разрешили.

Казано е просто и ясно: „Влез в скришната си стаичка, дето човешки крак не е стъпвал. Там само ангелите живеят. И като влезеш вътре, помоли се Отцу твоему, Който вижда в тайно."

Като влезеш в тая стаичка, ще разбереш какво нещо е Господ. Той не е такъв, какъвто философите и богословите Го описват. Те не Го познават , защото оста на техния мозък е изкривена . Всички, които ме слушате днес, влезте в скришната си стаичка и се помолете на Бога. Това, което пожелаете в тайно, Бог ще ви го въздаде наяве. Като казвам, че всичко ще ви се въздаде, имам пред вид белите българи . Добри хора са тия българи, велико бъдеще ги очаква.

Какво означава думата „българин"? Тя е от древен произход. Коренът и се крие в дълбоката древност. Под „българин " разбирам човек , който търси Учителя си, намира Го и учи . От гледището на Божествената филология, това е значението на думата „българин". Като българин, намери своя велик Учител и кажи: „Велики Учителю на светлината, ти ще бъдеш между нас и ще ни управляваш."

Значи, българин е всеки човек, който търси и намира своя велик Учител, за да приложи неговото учение и да покаже на своя народ и на своя ближен как трябва да се живее. - Българин ли съм? - Ако ме разбираш, българин си; ако не ме разбираш, не си българин.

Желая ви да се върнете по домовете си с думата „българин" и да намерите своя велик Учител.

Желая ви да влезете във вашата скришна стаичка и да се помолите Отцу вашему, Който вижда в тайно. И ще ви въздаде всичко наяве.

Не се плашете от Парижката конференция, нито от болшевиците и от гърците - от никого не се плашете.Бъдете свободни граждани на живата земя, и тя ще бъде ваша."

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×