Jump to content
Светулка

6. ЛЕВИ И ДЕСНИ ТЕЧЕНИЯ В ОБЩЕСТВОТО

Recommended Posts

6. ЛЕВИ И ДЕСНИ ТЕЧЕНИЯ В ОБЩЕСТВОТО

МЕТОДИ ЗА ЛЕКУВАНЕ . Беседа от Учителя ,държана на 22 август 1919 г. - В: Беседи , Обяснения и упътвания от Учителя дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. Търново през лятото 1919 г. София . 1919. с. 88-92,104-105

„- Кое от политическите течения работи в съгласие с Божествения план? - Всички течения работят в името на Бога, но не всички работят в съгласие с Него. Ако измените въпроса си, ще изменя и аз отговора.

- Какви трябва да бъдат нашите отношения към сега съществуващите политически течения и трябва ли да ги поддържаме?

-Всяко политическо течение, което дава в резултат 75% за повдигане на обществото и народа, трябва да се поддържа, защото е Божествено. Тъй ,че всичките леви течения и в обществения , и в политическия , и в културния , и в духовния живот работят в съгласие с Божествения план. Всички сегашни леви течения работят в съгласие с този план, а десните - против Него. Ако един социалист проповядва ляво течение с цел да забогатее, той е десен; той има само надписа на лявото течение, а прилага методите на дясното. Преди всичко, всеки човек, от каквото и да е течение, който схваща идеално живота, работи винаги в съгласие с Божествения план. Сегашните леви течения трябва да се стремят да подобрят положението на страждущото човечество ,сир., неговото морално състояние. Не да подобрят жилищата, защото, щом се подобри моралното състояние на хората, въпросът за жилищата ще се разреши сам по себе си.

Всички проповедници и свещеници казват: „Като отидете на онзи свят, тогава ще ви бъде добре." Кой е онзи свят? Той е левият свят, сега е в ума ни, а един ден ще се проектира, реализира на физическото поле в друга форма.

- Няма ли да се изкажете конкретно върху някои леви течения, например болшевизма и анархизма - кои са добрите и слабите им страни?

- В окултизма има известни определения, и който не ги разбира, ще попадне в грешка.

- Едно от качествата на левите течения е това , че те не са народни , а са общочовешки течения ; десните са обществени и народни течения .

Забележете, всички, които сте от лявата ми страна, сте леви, когато съм обърнат към изток, но обърна ли се на запад, левите стават десни, ако разбира се вие не измените положението си. Под думите „ляв", „ляво течение" в окултизма разбират човек, който работи изключително за свое лично благо, само за себе си. Разбирайте това в широк смисъл.

Под „ляво течение" аз разбирам течението на сърцето. Дясната страна подразбирам мъдростта, а лявата - любовта. Лявото течение не може да се прояви в лявата ръка. Когато лявото течение се проектира чрез мъдростта, тя му даде направление, имаме криво направление, крива посока.

Дясното течение е спрямо любовта, а лявото - спрямо мъдростта. Това може да ви се види схоластично или, както го наричат, извъртване на истината.

Когато един човек се е заел да проучва мъдростта, а същевременно върви в течението на любовта, той е ляв и не може да изучи мъдростта, той непременно ще изпадне в стълкновение с нея. Мъдростта, за да ви направи мъдри, ви причинява много страдания, а любовта ви дава всички блага, за да ви направи добри. Мъдростта казва: „Аз живея надясно, но действувам наляво, затова ще вървиш в друга посока." Мъдростта предизвиква всички страдания, а любовта докарва всички добрини и радости.

- Какво трябва да бъде нашето гледище по съществуващите течения, които работят за преустройството на обществата?

- Ако левите течения служат на любовта , те са десни , а ако служат на мъдростта - те са леви . Но, ако тези нови течения идат да създадат нови форми, те ще причинят много страдания.

- Какви отношения трябва да имаме към политическите партии - трябва ли да взимаме участие в тях, да бъдем техни членове или не трябва?

- Не може да бъдете членове на никакви партии. Мъж, който е свързан с една възвишена жена, няма право да се свързва с друга жена. Той може да има общение с тази жена, колкото да се разговаря с нея, да и услужва, да и помага, да и прави добрини, но да има връзки с нея, няма право.

- Без да имаме връзки с някоя партия, може ли да гласуваме?

- Това е услуга, може да гласувате.

- Нали трябва да имаме гледище, кои партии съдействуват на Божествения план за въдворяване по-скоро на Божествен ред на нещата?

- Засега и двете течения и лявото и дясното, действуват в съгласие с Божествения план, но те не може да съградят света - ние ще го съградим: десните държат главата, левите - краката, а ние ще извършим операцията.

- Ако отрежем главата някому, ние не сме от новото течение. Ние не сме нито леви, нито десни по отношение на тях, а по отношение на Божествения план сме десни. Десни сме в това отношение, че искаме да дадем място на любовта - тя да оправи света. Щом пуснем любовта, тя веднага ще го оправи. Не трябва да вземаме страната нито на едните , нито на другите . Това, което твърдя,

обосновавам на един естествен закон. Ще ви обясня как стои този въпрос. Допуснете, че влизаме в една градина с разни цветя и зеленчуци, които са клюмнали- повяхнали; виждам вън край градината, река и казвам, че, ако се прокара водата и да тече полека върху всички цветя и зеленчуци, няма да се минат 5-6 часа и всичко ще се освежи. Ние, съвременните хора се за любов говорим, но страдаме от липса но любов, нямаме я в себе си - нямаме вадичка с вода. Нашата любов е съвсем друга, различна от любовта, за която говоря. Изпием 1-2 чашки разхладено винце, развеселим се, но туй е изкуствена проява на любов у нас.

- Може ли човек, духовно развит да се нагърби да управлява един народ?

- Човек духовно развит, у когото има любов, може да управлява един народ.

- С какви закони ще си служи? Трябва ли да премахне сегашните?

- Разбира се, той ще премахне сегашните, и ако е умен, ще може да управлява. Но този човек всякога ще бъде един колективен човек , сир. ще представлява не единица, а цяло общество от хора, високо просветени. Един от тях ще изпъкне като водител, а останалите ще му бъдат помощници."

„- Това са второстепенни въпроси. Изобщо трябва да знаете, че всичко човешко ще трябва да изчезне, и ще остане Божественото.

- Как да се наричаме?

- Ученици на Бялото братство . Всички религии са методи на Всемирното Бяло братство . С тях то иска да сближи народите. Пратениците негови създават и ръководят религиите.

- А философите и проповедниците на безбожието?

- Те са членове на черното братство. Две братства се борят, кое от тях да завладее света - човечеството. Спиритизъмът и теософията са методи на Бялото братство , те подготвят пътя му .

- А онези религиозни учения, които не са успели?

- Те са опити - въведение. Организирането на света се дължи на Бялото братство. Провини ли се някой, поставен да работи, отклони ли се от пътя, който това братство му посочва, то го праща някъде, отдето да бъда безопасен за хората, както напр. прати на остров Света Елена Наполеона , който искаше да премахне феодализма и да даде права насока на църквата , обаче не устоя докрай, и затова падна.

- За Бялото братство апостол Павел загатва в посланието си към евреите- гл. 12, а какво става с послушните и непослушните, говори се у Йова - пак гл. 12. В архивите на Бялото братство се пазят всички тайни и всичко добро - няма нищо пропуснато. Ръководителите на това братство са горе - там се посветяват, а долу работят. Всички светии са негови членове и действуват от Божие име, чийто Дух се проявява в разни времена и в различни методи - религии, учения и т.н.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×